Për Windows

 1. Kaloni tek faqja e shkarkimit të Shfletuesit Tor.

 2. Shkarkoni kartelën .exe për Windows.

 3. (E rekomanduar) Verifikoni nënshkrimin e kartelës.

 4. Kur të jetë plotësuar shkarkimi, dyklikoni mbi kartelën .exe. Plotësoni procesin e ndihmësit të instalimit.

Për MacOS

 1. Kaloni tek faqja e shkarkimit të Shfletuesit Tor.

 2. Shkarkoni kartelën .dmg për macOS.

 3. (E rekomanduar) Verifikoni nënshkrimin e kartelës.

 4. Kur të jetë plotësuar shkarkimi, dyklikoni mbi kartelën .dmg. Plotësoni procesin e ndihmësit të instalimit.

Për GNU/Linux

 1. Kaloni tek faqja e shkarkimit të Shfletuesit Tor.

 2. Shkarkoni kartelën .tar.xz për GNU/Linux.

 3. (E rekomanduar) Verifikoni nënshkrimin e kartelës.

 4. Tani ndiqni ose metodën grafike, ose atë me rresht urdhrash:

Metoda grafike

 • Kur të jetë plotësuar shkarkimi, përftojeni arkivin duke përdorur përgjegjës arkivash.

 • Do t’ju duhet t’i tregoni GNU/Linux-it tuaj se doni të keni aftësinë të ekzekutoni programthe shelli. Shkoni te drejtoria e sapopërftuar e Shfletuesit Tor. Djathtasklikoni mbi start-tor-browser.desktop, hapni Vetitë ose Parapëlqimet dhe ndryshoni lejen për të lejuar ekzekutimin e kartelës si program. Dyklikoni mbi ikonën që të niset Shfletuesi Tor për herë të parë.

Kalojeni kartelën .desktop si të ekzekutueshme në Linux

Shënim: Në Ubuntu dhe disa shpërndarje të tjera, nëse provoni të nisni start-tor-browser.desktop, mund të hapet një kartelë tekst. Për të ndryshuar këtë sjellje dhe nisur Shfletuesin Tor, ndiqni këtë:

 • Hapni “Kartela” (Kartela GNOME/Nautilus)
 • Klikoni mbi Parapëlqime.
 • Kaloni te Skeda “Sjellje”.
 • Përzgjidhni “Xhiroji”, ose “Pyet ç’të bëhet”, nën “Kartela Tekst të Ekzekutueshme”.
 • Nëse zgjidhni të fundit, klikoni mbi “Xhiroje” pas vënies në punë të kartelës start-tor-browser.desktop.

Ndryshoni sjelljen e kartelave tekst të ekzekutueshme që të xhirohen përherë në Linux

Metoda rresht urdhrash

 • Kur të jetë plotësuar shkarkimi, përftojeni lëndën e arkivit me urdhrin tar -xf [TB archive].

 • Që nga brenda drejtorisë së Shfletuesit Tor, mund ta nisni Shfletuesin Tor duke ekzekutuar:

  ./start-tor-browser.desktop

  Shënim: Nëse ky urdhër s’arrin të plotësohet, ka gjasa që të duhet ta bëni kartelën të ekzekutueshme. Që nga brenda kësaj drejtorie, jepni: chmod +x start-tor-browser.desktop

Disa parametra shtesë që mund të përdoren me start-tor-browser.desktop që nga rreshti i urdhrave:

Parametër Përshkrim
--register-app Për regjistrim të Shfletuesit Tor si një aplikacion desktopi.
--verbose Që të shfaqet në terminal gjithë ç’tregon Shfletuesi dhe Firefox gjatë xhirimit.
--log [kartelë] Për regjistrim në një kartelë (parazgjedhje: tor-browser.log) të krejt ç’jepet nga Tor-i dhe Firefox-i.
--detach Që të shkëputet nga terminali dhe të xhirohet Shfletuesi Tor në prapaskenë.
--unregister-app Për çregjistrim të Shfletuesit Tor si një aplikacion desktopi.

Shihni këtu se si të përditësoni Shfletuesin Tor.