Për Windows

 1. Kaloni tek faqja e shkarkimit të Shfletuesit Tor.

 2. Shkarkoni kartelën .exe për Windows.

 3. (E rekomanduar) Verifikoni nënshkrimin e kartelës.

 4. Kur të jetë plotësuar shkarkimi, dyklikoni mbi kartelën .exe. Plotësoni procesin e ndihmësit të instalimit.

Për MacOS

 1. Kaloni tek faqja e shkarkimit të Shfletuesit Tor.

 2. Shkarkoni kartelën .dmg për macOS.

 3. (E rekomanduar) Verifikoni nënshkrimin e kartelës.

 4. Kur të jetë plotësuar shkarkimi, dyklikoni mbi kartelën .dmg. Plotësoni procesin e ndihmësit të instalimit.

Për GNU/Linux

 1. Kaloni tek faqja e shkarkimit të Shfletuesit Tor.

 2. Shkarkoni kartelën .tar.xz për GNU/Linux.

 3. (E rekomanduar) Verifikoni nënshkrimin e kartelës.

 4. Tani ndiqni ose metodën grafike, ose atë me rresht urdhrash:

Metoda grafike

 • Kur të jetë plotësuar shkarkimi, përftojeni arkivin duke përdorur përgjegjës arkivash.

 • Do t’ju duhet t’i tregoni GNU/Linux-it tuaj se doni të keni aftësinë të ekzekutoni programthe shelli. Shkoni te drejtoria e sapopërftuar e Shfletuesit Tor. Djathtasklikoni mbi start-tor-browser.desktop, hapni Vetitë ose Parapëlqimet dhe ndryshoni lejen për të lejuar ekzekutimin e kartelës si program. Dyklikoni mbi ikonën që të niset Shfletuesi Tor për herë të parë.

Kalojeni kartelën .desktop si të ekzekutueshme në Linux

Shënim: Në Ubuntu dhe disa shpërndarje të tjera, nëse provoni të nisni start-tor-browser.desktop, mund të hapet një kartelë tekst. Në atë rast, do t’ju duhet të ndryshoni sjelljen parazgjedhje dhe të lejoni xhirimin si të ekzekutueshme të kartelave .desktop. Ky rregullim zakonisht mund të gjendet te përgjegjësi juaj i kartelave.

Metoda rresht urdhrash

 • Kur të jetë plotësuar shkarkimi, përftojeni lëndën e arkivit me urdhrin tar -xf [TB archive].

 • Që nga brenda drejtorisë së Shfletuesit Tor, mund ta nisni Shfletuesin Tor duke ekzekutuar:

  ./start-tor-browser.desktop

  Shënim: Nëse ky urdhër s’arrin të plotësohet, ka gjasa që të duhet ta bëni kartelën të ekzekutueshme. Që nga brenda kësaj drejtorie, jepni: chmod +x start-tor-browser.desktop

Disa parametra shtesë që mund të përdoren me start-tor-browser.desktop që nga rreshti i urdhrave:

Parametër Përshkrim
--register-app Për regjistrim të Shfletuesit Tor si një aplikacion desktopi.
--verbose Që të shfaqet në terminal gjithë ç’tregon Shfletuesi dhe Firefox gjatë xhirimit.
--log [kartelë] Për regjistrim në një kartelë (parazgjedhje: tor-browser.log) të krejt ç’jepet nga Tor-i dhe Firefox-i.
--detach Që të shkëputet nga terminali dhe të xhirohet Shfletuesi Tor në prapaskenë.
--unregister-app Për çregjistrim të Shfletuesit Tor si një aplikacion desktopi.

Shihni këtu se si të përditësoni Shfletuesin Tor.