System requirements

Tor Browser is based on Mozilla Firefox's ESR (Extended Support Release), which periodically updates to include critical security updates from Firefox's main version. Due to these updates, older operating systems may eventually become incompatibile with newer versions of software dependencies that are only available in more recent OS versions. Maintaining support for outdated systems would compromise the security of Tor Browser, as it would require disabling newer security features and mechanisms that are crucial for protecting users' online anonymity.

Note: Support for Windows 7, 8, and 8.1 will be discontinued after the release of Tor Browser 14, scheduled for the end of 2024. Users on these operating systems are strongly advised to upgrade to maintain access to the most recent updates and security features provided by Tor Browser.

Windows

Operating Systems (32-bit and 64-bit):

 • Windows 7
 • Windows 8 and 8.1
 • Windows 10
 • Windows 11

macOS

 • macOS 10.12 and later.

Linux

Tor Browser is supported on any modern Linux-based operating system. Please reach out if you encounter any issues while installing.

Android

 • Android 5.0 or newer.

Installation

For Windows

 1. Przejdź do strony pobrań Tor Browser.

 2. Pobierz plik .exe dla systemu Windows.

 3. (Zalecane) Potwierdź sygnaturę pliku.

 4. Kiedy pobieranie się zakończy, kliknij dwa razy na pliku .exe. Przejdź przez proces instalacyjny.

For macOS

 1. Przejdź do strony pobrań Tor Browser.

 2. Pobierz plik .dmg dla systemu macOS.

 3. (Zalecane) Potwierdź sygnaturę pliku.

 4. Kiedy pobieranie się zakończy, kliknij dwa razy na pliku .dmg. Przejdź przez proces instalacyjny.

For GNU/Linux

 1. Przejdź do strony pobrań Tor Browser.

 2. Pobierz plik .tar.xz dla systemu GNU/Linux.

 3. (Zalecane) Potwierdź sygnaturę pliku.

 4. Teraz postępuj zgodnie z metodą graficzną lub z wiersza poleceń:

Metoda graficzna

 • Po zakończeniu pobierania rozpakuj archiwum za pomocą menedżera archiwów.

 • Trzeba będzie poinformować GNU/Linux, że chcesz mieć możliwość wykonywania skryptów powłoki. Przejdź do świeżo wypakowanego katalogu Tor Browser. Kliknij prawym przyciskiem myszy na start-tor-browser.desktop, otwórz Właściwości lub Preferencje i zmień uprawnienia pliku zezwalając na jego wykonywanie. Kliknij dwa razy ikonę, aby po raz pierwszy uruchomić Tor Browser.

Ustaw plik .desktop na wykonywalny w systemie Linux]

Uwaga: w Ubuntu i niektórych innych dystrybucjach, jeśli spróbujesz uruchomić start-tor-browser.desktop może się otworzyć plik tekstowy. W takim przypadku będziesz musieć zmienić domyślne zachowanie i zezwolić na uruchamianie plików .desktop jako plików wykonywalnych. To ustawienie zwykle można znaleźć w menedżerze plików.

Metoda wiersza poleceń

 • Po zakończeniu pobierania rozpakuj archiwum za pomocą polecenia tar -xf [archiwum TB].

 • Z poziomu katalogu Tor Browser możesz uruchomić Tor Browser, uruchamiając:

  ./start-tor-browser.desktop

  Uwaga: jeśli wykonanie tego polecenia nie powiedzie się, prawdopodobnie musisz ustawić plik jako wykonywalny. Z tego katalogu uruchom: chmod +x start-tor-browser.desktop

Niektóre dodatkowe flagi, których można użyć z start-tor-browser.desktop z wiersza poleceń:

Flaga Opis
--register-app Aby zarejestrować Tor Browser jako aplikację komputerową.
--verbose Aby wyświetlić dane wyjściowe Tor i Firefoksa w terminalu.
--log [plik] Aby zapisać dane wyjściowe Tor i Firefoksa w pliku (domyślnie: tor-browser.log).
--detach Aby odłączyć się od terminala i uruchomić Tor Browser w tle.
--unregister-app Aby wyrejestrować Tor Browser jako aplikację komputerową.

Zobacz tutaj, jak zaktualizować Tor Browser.