Dla Windows

 1. Przejdź do strony pobrań Tor Browser.

 2. Pobierz plik .exe dla systemu Windows.

 3. (Zalecane) Potwierdź sygnaturę pliku.

 4. Kiedy pobieranie się zakończy, kliknij dwa razy na pliku .exe. Przejdź przez proces instalacyjny.

Dla macOS

 1. Przejdź do strony pobrań Tor Browser.

 2. Pobierz plik .dmg dla systemu macOS.

 3. (Zalecane) Potwierdź sygnaturę pliku.

 4. Kiedy pobieranie się zakończy, kliknij dwa razy na pliku .dmg. Przejdź przez proces instalacyjny.

Dla GNU/Linux

 1. Przejdź do strony pobrań Tor Browser.

 2. Pobierz plik .tar.xz dla systemu GNU/Linux.

 3. (Zalecane) Potwierdź sygnaturę pliku.

 4. Teraz postępuj zgodnie z metodą graficzną lub z wiersza poleceń:

Metoda graficzna

 • Po zakończeniu pobierania rozpakuj archiwum za pomocą menedżera archiwów.

 • Trzeba będzie poinformować GNU/Linux, że chcesz mieć możliwość wykonywania skryptów powłoki. Przejdź do świeżo wypakowanego katalogu Tor Browser. Kliknij prawym przyciskiem myszy na start-tor-browser.desktop, otwórz Właściwości lub Preferencje i zmień uprawnienia pliku zezwalając na jego wykonywanie. Kliknij dwa razy ikonę, aby po raz pierwszy uruchomić Tor Browser.

Ustaw plik .desktop na wykonywalny w systemie Linux]

Uwaga: w Ubuntu i niektórych innych dystrybucjach, jeśli spróbujesz uruchomić start-tor-browser.desktop może się otworzyć plik tekstowy. W takim przypadku będziesz musieć zmienić domyślne zachowanie i zezwolić na uruchamianie plików .desktop jako plików wykonywalnych. To ustawienie zwykle można znaleźć w menedżerze plików.

Metoda wiersza poleceń

 • Po zakończeniu pobierania rozpakuj archiwum za pomocą polecenia tar -xf [archiwum TB].

 • Z poziomu katalogu Tor Browser możesz uruchomić Tor Browser, uruchamiając:

  ./start-tor-browser.desktop

  Uwaga: jeśli wykonanie tego polecenia nie powiedzie się, prawdopodobnie musisz ustawić plik jako wykonywalny. Z tego katalogu uruchom: chmod +x start-tor-browser.desktop

Niektóre dodatkowe flagi, których można użyć z start-tor-browser.desktop z wiersza poleceń:

Flaga Opis
--register-app Aby zarejestrować Tor Browser jako aplikację komputerową.
--verbose Aby wyświetlić dane wyjściowe Tor i Firefoksa w terminalu.
--log [plik] Aby zapisać dane wyjściowe Tor i Firefoksa w pliku (domyślnie: tor-browser.log).
--detach Aby odłączyć się od terminala i uruchomić Tor Browser w tle.
--unregister-app Aby wyrejestrować Tor Browser jako aplikację komputerową.

Zobacz tutaj, jak zaktualizować Tor Browser.