Yêu cầu hệ thống

Trình duyệt Tor dựa trên ESR (Bản phát hành Hỗ trợ Mở rộng) của Mozilla Firefox, được cập nhật thường xuyên để tích hợp các bản vá bảo mật tối quan trọng từ phiên bản chính của Firefox. Lý do bởi các bản cập nhật này, các hệ điều hành lỗi thời sẽ có khả năng dần trở nên không tương thích với các phiên bản mới hơn của nền tảng phần mềm mà chỉ có thể hoạt động trên các phiên bản gần đây hơn của hệ điều hành. Việc duy trì hỗ trợ cho các hệ điều hành lỗi thời sẽ làm ảnh hưởng tới bảo mật của trình duyệt, đồng thời, nó sẽ yêu cầu tắt đi các tính năng bảo mật mới hơn cũng như các cơ chế thiết yếu cho việc bảo đảm tính ẩn danh trực tuyến online của người dùng.

Ghi chú: Hỗ trợ cho các hệ điều hành Windows 7, 8, và 8.1 sẽ kết thúc sau khi phát hành Trình duyệt Tor Browser 14, dự kiến vào cuối năm 2024. Những người dùng trên các hệ điều hành này được tích cực khuyến khích cập nhật để duy trì cho phần mềm luôn có được bản cập nhật mới nhất cũng như các tính năng bảo mật được cung cấp bởi trình duyệt Tor.

Windows

Hệ điều hành (32-bit và 64-bit):

 • Windows 7
 • Windows 8 và 8.1
 • Windows 10
 • Windows 11

macOS

 • macOS 10.12 và các phiên bản về sau.

Linux

Trình duyệt Tor được hỗ trợ trên bất kỳ hệ điều hành nào dựa trên nền tảng Linux. Xin vui lòng liên hệ nếu như bạn vấp phải bất kỳ khúc mắc nào trong khi cài đặt.

Android

 • Android 5.0 hoặc mới hơn.

Cài đặt

Cho Windows

 1. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang tải xuống.

 2. Tải xuống tập tin .exe cho Windows.

 3. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký của tập tin.

 4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp đúp vào tập tin .exe. Hoàn tất quá trình hướng dẫn cài đặt.

Cho macOS

 1. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang tải xuống.

 2. Tải xuống tập tin .dmg cho macOS.

 3. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký của tập tin.

 4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp đúp vào tập tin .dmg. Hoàn tất quá trình hướng dẫn cài đặt.

Cho GNU/Linux

 1. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang tải xuống.

 2. Tải xuống tập tin .tar.xz cho GNU/Linux.

 3. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký của tập tin.

 4. Bây giờ hãy làm theo phương pháp đồ họa hoặc dòng lệnh command:

Phương pháp đồ hoạ

 • Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tập tin lưu trữ bằng trình quản lý tập tin lưu trữ.

 • Bạn sẽ cần phải thông báo cho GNU/Linux của bạn rằng bạn muốn có khả năng thực thi các tập lệnh shell script. Điều hướng đến thư mục Trình duyệt Tor Browser mới được giải nén. Nhấp chuột phải vào start-tor-browser.desktop, mở Thuộc tính hoặc Tùy chọn và thay đổi quyền để cho phép thực thi tập tin dưới dạng chương trình. Nhấp đúp chuột vào biểu tượng để khởi động trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên.

Làm cho tập tin .desktop có thể được thực thi trong Linux

Lưu ý: Trên Ubuntu và một số bản phân phối khác, nếu bạn cố khởi chạy start-tor-browser.desktop, một tập tin văn bản có thể sẽ mở ra. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải thay đổi hành vi ứng xử mặc định và cho phép việc chạy các file tập tin .desktop như các thực thi khả dụng executables. Cài đặt này có thể thường xuyên được tìm thấy trong trình quản lý file tập tin của bạn.

Phương pháp dùng dòng lệnh

 • Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tập tin lưu trữ bằng lệnh tar -xf [TB archive].

 • Từ bên trong thư mục trình duyệt Tor Browser, bạn có thể khởi chạy trình duyệt Tor Browser bằng cách chạy:

  ./start-tor-browser.desktop

  Lưu ý: Nếu lệnh command này không chạy được, có thể bạn cần phải làm cho tập tin có thể thực thi được. Từ trong thư mục này hãy chạy: chmod +x start-tor-browser.desktop

Một số cờ flag bổ sung có thể được sử dụng với start-tor-browser.desktop từ dòng lệnh command:

Cờ Flag Mô tả
--register-app Để đăng ký trình duyệt Tor Browser làm một ứng dụng desktop.
--verbose Để hiển thị đầu ra output của Tor và Firefox trong terminal.
--log [tập tin] Để ghi đầu ra output của Tor và Firefox trong tập tin (mặc định: tor-browser.log).
--detach Để tách khỏi terminal và chạy Trình duyệt Tor Browser ở chế độ nền.
--unregister-app Để bỏ đăng ký trình duyệt Tor Browser làm một ứng dụng desktop.

Xem tại đây làm thế nào để cập nhật trình duyệt Tor Browser.