Hỗ trợ, phản hồi và mẫu template báo cáo lỗi

Khi gửi cho chúng tôi một yêu cầu hỗ trợ, phản hồi hoặc báo cáo lỗi bug, vui lòng cung cấp bao gồm càng nhiều thông tin càng tốt:

 1. Hệ điều hành mà bạn đang sử dụng
 2. Phiên bản trình duyệt Tor Browser
 3. Mức độ Bảo mật trình duyệt Tor Browser
 4. Từng bước một theo sát làm thế nào mà bạn gặp vấn đề, để chúng tôi có thể tái tạo vấn đề (ví dụ: Tôi đã mở trình duyệt, nhập vào một url, nhấp vào một tùy chọn trong cài đặt, sau đó trình duyệt của tôi bị lỗi)
 5. Một màn hình chụp của vấn đề
 6. Nhật ký Log bảng điều khiển Console trên trình duyệt Tor Browser Desktop (có thể mở bằng Ctrl+Shift+J trên Windows/Linux và Cmd+Shift+J trên macOS)
 7. Nhật ký Log Tor (Cài đặt > Kết nối > Nâng cao > Xem nhật ký Log Tor)
 8. Khu vực mà từ đó bạn đang kết nối tới Tor.
 9. Khu vực được chọn từ Hỗ trợ Kết nối (nếu đó là một sự cố liên quan đến Hỗ trợ kết nối)
 10. Tor có bị kiểm duyệt trong khu vực của bạn không?
 11. Nếu Tor đã kết nối, mất bao nhiêu thời gian để nó đã khởi động bootstrap? Có ảnh hưởng gì đến tốc độ duyệt web không?

Tor user support team office hours

Monday to Thursday: our user support channels on email, Telegram, WhatsApp, and Signal are operational.

Friday to Sunday: the helpline is closed. Please rest assured our team will get back to your messages on Monday.

Làm thế nào để tiếp cận chúng tôi

Có một số cách để liên hệ với chúng tôi, vì vậy vui lòng sử dụng những cách phù hợp nhất với bạn.

Telegram

Chúng tôi có một số bot và kênh Telegram chính thức:

 1. @GetTor_Bot để tải xuống trình duyệt Tor Browser.
 2. @GetBridgesBot để lấy về các cầu Bridge obfs4.
 3. @TorProject để nhận được các tin tức mới nhất.
 4. @TorProjectSupportBot để trợ giúp.
  • Vào thời điểm hiện tại, kênh hỗ trợ Telegram có sẵn bằng hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Nga.
  • Nếu bạn cần trợ giúp về việc vượt qua kiểm duyệt, vui lòng chọn từ các tùy chọn trong menu rằng bạn đang kết nối từ khu vực nào vì điều đó sẽ giúp chúng tôi dễ dàng theo sát hơn.

Diễn đàn Tor Forum

Chúng tôi khuyên bạn nên yêu cầu trợ giúp trên Diễn đàn Tor. Bạn sẽ cần phải khởi tạo một tài khoản để đệ trình một chủ đề mới. Vui lòng xem lại các nguyên tắc thảo luận của chúng tôi và kiểm tra xem các chủ đề hiện có trước khi hỏi. Vào thời điểm hiện tại, để phản hồi một cách nhanh nhất, vui lòng hãy viết bằng tiếng Anh. Nếu bạn tìm thấy một lỗi bug, xin vui lòng sử dụng GitLab.

WhatsApp

Bạn có thể tiếp cận đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi bằng một tin nhắn văn bản tới số WhatsApp của chúng tôi: +447421000612. Dịch vụ này chỉ khả dụng cho các tin nhắn văn bản; các video hoặc gọi hội thoại là không được hỗ trợ.

Về Signal

Bạn có thể nhận được trợ giúp bằng cách gửi một tin nhắn văn bản tới số Signal của chúng tôi: +17787431312. Signal là một app ứng dụng tự do và chú trọng đến riêng tư. Hiện tại, kênh hỗ trợ của chúng tôi có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Nga và tập trung vào việc trợ giúp người dùng Tor ở các khu vực bị kiểm duyệt. Dịch vụ này chỉ khả dụng cho các tin nhắn văn bản; video hoặc các cuộc gọi không được hỗ trợ. Sau khi gửi đi một tin nhắn, các đặc viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn và giúp đỡ phân tích giải quyết vấn đề của bạn.

Email

Gửi một email cho chúng tôi tới frontdesk@torproject.org

Trong dòng chủ đề của email, xin vui lòng cho chúng tôi biết là bạn đang báo cáo điều gì. Dòng chủ đề của bạn càng cụ thể (ví dụ: "Lỗi kết nối", "phản hồi về trang web", "phản hồi về Trình duyệt Tor Browser, "Tôi cần một cầu Bridge"), thì chúng tôi càng dễ hiểu và theo sát bạn. Đôi khi chúng tôi nhận được email không có dòng tiêu đề, chúng sẽ bị đánh dấu là thư rác và chúng tôi sẽ không nhìn thấy chúng.

Để có phản hồi nhanh nhất, vui lòng hãy viết bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindu, tiếng Bangla và/hoặc tiếng Bồ Đào Nha nếu bạn có thể. Nếu không có ngôn ngữ nào trong số này phù hợp với bạn, vui lòng hãy cứ viết bằng bất kỳ ngôn ngữ nào mà bạn cảm thấy thoải mái, nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi sẽ mất nhiều thời gian hơn để trả lời vì chúng tôi sẽ cần trợ giúp với dịch thuật để hiểu được nó.

IRC và ma trận Matrix

Bạn có thể tìm thấy chúng tôi trong kênh #tor trên OFTC hoặc Kênh hỗ trợ người dùng Tor trên Matrix. Chúng tôi có thể không trả lời ngay lập tức, nhưng chúng tôi chắc chắn có kiểm tra hồ sơ tồn đọng backlog và sẽ liên hệ lại với bạn khi chúng tôi có thể.

Tìm hiểu cách làm thế nào để kết nối tới IRC / Ma trận Matrix.

GitLab

Đầu tiền, hãy kiểm tra rằng lỗi bug đã được biết đến chưa. Bạn có thể tìm kiếm và đọc tất cả các vấn đề tại https://gitlab.torproject.org/. Để khởi tạo một vấn đề mới, vui lòng yêu cầu một tài khoản mới để truy cập phiên bản GitLab của dự án Tor Project và tìm đúng kho lưu trữ để báo cáo sự cố của bạn. Chúng tôi theo dõi tất cả các sự cố liên quan đến Trình duyệt Tor Browser tại Trình theo dõi sự cố Trình duyệt Tor Browser. Các vấn đề liên quan đến các trang web của chúng tôi phải được đệ trình theo Trình theo dõi vấn đề web tracker.