Trình duyệt Tor Browser phải luôn được cập nhật tại mọi thời điểm. Nếu bạn tiếp tục sử dụng một phiên bản đã lỗi thời của phần mềm, bạn có thể có nguy cơ trước các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng và điều này đặt sự riêng tư và tính ẩn danh của bạn vào nguy hiểm.

Trình duyệt Tor Browser sẽ nhắc nhở bạn cập nhật phần mềm một khi có một phiên bản mới được phát hành: menu chính (≡) sẽ hiển thị một vòng tròn màu xanh lá có mũi tên hướng lên trên trong đó, và bạn có thể thấy một chỉ báo cập nhật bằng văn bản khi Trình duyệt Tor Browser mở ra. Bạn có thể cập nhật tự động hoặc thủ công.

VIỆC CẬP NHẬT TRÌNH DUYỆT TOR BROWSER MỘT CÁCH TỰ ĐỘNG

Lựa chọn 'Khởi động lại để cập nhật trình duyệt Tor Browser' dưới menu chính

Khi bạn được nhắc nhở cập nhật Trình duyệt Tor Browser, hãy nhấp vào menu chính (≡), sau đó lựa chọn “Cập nhật khả dụng - khởi động lại ngay”.

Cập nhật thanh tiến trình

Hãy đợi cho bản cập nhật tải xuống và cài đặt, sau đó trình duyệt Tor Browser sẽ tự nó khởi động lại. Giờ đây bạn sẽ có thể chạy phiên bản mới nhất.

VIỆC CẬP NHẬT THỦ CÔNG TRÌNH DUYỆT TOR BROWSER

Khi bạn được nhắc nhở cập nhật trình duyệt Tor Browser, hãy hoàn tất phiên lướt web và đóng chương trình.

Loại bỏ Trình duyệt Tor Browser khỏi hệ thống của bạn bằng cách xóa bỏ thư mục chứa nó (xem phần Gỡ cài đặt để biết thêm thông tin).

Hãy ghé thăm trang web https://www.torproject.org/download/ và tải xuống một bản sao copy của trình duyệt Tor Browser mới nhất được phát hành, sau đó cài đặt nó như trước đây.