คุณจำเป็นต้องอัปเดท Tor Browserเสมอ หากคุณใช้ซอฟท์แวร์ที่หมดอายุแล้ว คุณมีความเสี่ยงต่อช่องโหว่ทางความปลอดภัยร้ายแรง ซึ่งเป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัวและความนิรนามของคุณ

Tor Browser จะแจ้งให้คุณอัปเดทซอฟแวร์เป็นรุ่นใหม่โดยทันทีที่มีการปล่อยรุ่นใหม่ออกมา ไอค่อน Torbuttonจะแสดงสัญลักษณ์สามเหลี่ยมสีเหลือง และคุณอาจเห็นตัวชี้วัดที่อัปเดทเป็นลายลักษณ์อักษรเมื่อเปิด Tor Browser คุณสามารถอัปเดททั้งแบบอัตโนมัติหรืออัปเดทเองได้

UPDATING TOR BROWSER AUTOMATICALLY

When you are prompted to update Tor Browser, click on hamburger menu (main menu), then select “Restart to update Tor browser”.

Wait for the update to download and install, then Tor Browser will restart itself. You will now be running the latest version.

UPDATING TOR BROWSER MANUALLY

เมื่อคุณพร้อมที่จะอัปเดต Tor Browser ให้สิ้นสุดเซสชันการเรียกดูและปิดโปรแกรม

Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it (see the Uninstalling section for more information).

เยี่ยมชม https://www.torproject.org/download/ และดาวน์โหลดสำเนาเผยแพร่ล่าสุดของ Tor Browser จากนั้นติดตั้งดังเช่นเดิม