El Navegador Tor ha d'estar actualitzat. Si continueu amb l'ús de versions obsoletes, pot ser vulnerable a seriosos problemes de seguretat, comprometent la vostra seguretat i anonimat.

El Navegador Tor us demanarà que actualitzeu el programari un cop s'hagi publicat una nova versió: el menú principal (≡) mostrarà un cercle verd amb una fletxa cap amunt i és possible que vegeu un indicador d'actualització escrit quan s'obri el Navegador Tor. Podeu actualitzar automàticament o manualment.

ACTUALITZACIÓ AUTOMÀTICA DEL NAVEGADOR TOR

Seleccioneu "Reinicia per actualitzar el Navegador Tor" al menú principal

Quan se us demani que actualitzeu el Navegador Tor, feu clic al menú principal (≡) i seleccioneu "Actualització disponible - reinicia ara".

Barra de progrés de l'actualització

Espereu que l'actualització es baixi i s'instal·li, aleshores el Navegador Tor es reiniciarà. Ara estareu executant la darrera versió.

ACTUALITZACIÓ MANUAL DEL NAVEGADOR TOR

Quan se li requereixi l'actualització del navegador Tor, acabi la seva navegació i tanqui el programa.

Elimineu el Navegador Tor del vostre sistema suprimint la carpeta que el conté (vegeu la secció Desinstal·lació per obtenir més informació).

Visitar https://www.torproject.org/ca/download/ i descarregar una còpia de l'última versió del navegador Tor, posteriorment instal·lar.