דפדפן Tor חייב להישאר מעודכן בכל עת. אם תמשיך להשתמש בגרסה מיושנת של התוכנה, אתה עשוי להיות פגיע לפגמי אבטחה רציניים אשר מחבלים בפרטיותך ובאלמוניותך.

דפדפן Tor יבקש ממך לעדכן את התוכנה ברגע שגרסה חדשה תשוחרר. הצלמית של כפתור Tor תציג משולש צהוב, ואתה עשוי לראות מד כתוב של עדכון כאשר דפדפן Tor ייפתח. אתה יכול לעדכן באופן אוטומטי או באופן ידני.

עדכון אוטומטי של דפדפן TOR

כשתתבקש לעדכן את דפדפן Tor, לחץ על הצלמית של כפתור Tor ואז בחר “בדוק אחר עדכון לדפדפן Tor“.

כשדפדפן Tor יסיים לבדוק אחר עדכונים, לחץ על הכפתור ”עדכן”.

המתן לעדכון שיירד ויותקן, ואז הפעל מחדש את דפדפן Tor. תריץ כעת את הגרסה האחרונה.

עדכון ידני של דפדפן TOR

כשתתבקש לעדכן את דפדפן Tor, סיים את שיח הגלישה וסגור את התוכנית.

Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it (see the Uninstalling section for more information).

Visit https://www.torproject.org/download/ and download a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before.