דפדפן Tor חייב להישאר מעודכן בכל עת. אם תמשיך להשתמש בגרסה מיושנת של התוכנה, אתה עשוי להיות פגיע לפגמי אבטחה רציניים אשר מחבלים בפרטיותך ובאלמוניותך.

Tor Browser will prompt you to update the software once a new version has been released: the hamburger menu (main menu) will display a green circle with an upwards facing arrow in it, and you may see a written update indicator when Tor Browser opens. You can update either automatically or manually.

UPDATING TOR BROWSER AUTOMATICALLY

Select 'Restart to update Tor Browser' under the main menu

When you are prompted to update Tor Browser, click on hamburger menu (main menu), then select “Restart to update Tor browser”.

Update progress bar

Wait for the update to download and install, then Tor Browser will restart itself. You will now be running the latest version.

UPDATING TOR BROWSER MANUALLY

כשתתבקש לעדכן את דפדפן Tor, סיים את שיח הגלישה וסגור את התוכנית.

Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it (see the Uninstalling section for more information).

Visit https://www.torproject.org/download/ and download a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before.