דפדפן Tor חייב להישאר מעודכן בכל עת. אם תמשיך להשתמש בגרסה מיושנת של התוכנה, אתה עשוי להיות פגיע לפגמי אבטחה רציניים אשר מחבלים בפרטיותך ובאלמוניותך.

דפדפן Tor יבקש ממך לעדכן את התוכנה ברגע שגרסה חדשה תשוחרר. הצלמית של כפתור Tor תציג משולש צהוב, ואתה עשוי לראות מד כתוב של עדכון כאשר דפדפן Tor ייפתח. אתה יכול לעדכן באופן אוטומטי או באופן ידני.

UPDATING TOR BROWSER AUTOMATICALLY

When you are prompted to update Tor Browser, click on hamburger menu (main menu), then select “Restart to update Tor browser”.

Wait for the update to download and install, then Tor Browser will restart itself. You will now be running the latest version.

UPDATING TOR BROWSER MANUALLY

כשתתבקש לעדכן את דפדפן Tor, סיים את שיח הגלישה וסגור את התוכנית.

Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it (see the Uninstalling section for more information).

Visit https://www.torproject.org/download/ and download a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before.