דפדפן Tor חייב להישאר מעודכן בכל עת. אם תמשיך להשתמש בגרסה מיושנת של התוכנה, אתה עשוי להיות פגיע לפגמי אבטחה רציניים אשר מחבלים בפרטיותך ובאלמוניותך.

דפדפן Tor יבקש ממך לעדכן את התוכנה ברגע שגרסה חדשה תשוחרר. הצלמית של כפתור Tor תציג משולש צהוב, ואתה עשוי לראות מד כתוב של עדכון כאשר דפדפן Tor ייפתח. אתה יכול לעדכן באופן אוטומטי או באופן ידני.

UPDATING TOR BROWSER AUTOMATICALLY

כשתתבקש לעדכן את דפדפן Tor, לחץ על הצלמית של כפתור Tor ואז בחר “בדוק אחר עדכון לדפדפן Tor“.

כשדפדפן Tor יסיים לבדוק אחר עדכונים, לחץ על הכפתור ”עדכן”.

המתן לעדכון שיירד ויותקן, ואז הפעל מחדש את דפדפן Tor. תריץ כעת את הגרסה האחרונה.

UPDATING TOR BROWSER MANUALLY

כשתתבקש לעדכן את דפדפן Tor, סיים את שיח הגלישה וסגור את התוכנית.

הסר את דפדפן Tor מהמערכת שלך ע"י מחיקת התיקייה שמכילה אותו (ראה את הקטע הסרה לעוד מידע).

Visit https://www.torproject.org/download/ and download a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before.