Tor Browser elmydama täzelemeli. Programma üpjünçiliginiň köne wersiýasyny ulanmagy dowam etdirseňiz, şahsy durmuşyňyzy we gizlinligiňizi bozýan çynlakaý howpsuzlyk kemçiliklerine sezewar bolup bilersiňiz.

Tor Browser täze wersiýasynyň çykandygy we programmany täzelemegi haýyş edilendigi size habar berler. Esasy menýuda (≡) ýokarky okly ýaşyl tegelek peýda bolup biler we Tor Browser işe girizilende täzelenme habarnamasy çykar. Awtomatiki ýa-da el bilen täzeläp bilersiňiz.

TOR BROWSER AWTOMATIKI USULDA TÄZELÄP DURMAK

Esasy menýu aşagynda "Tor Browseri täzelemek üçin täzeden başla' saýlaň

Tor Browser üçin täzelemäniň bardygyny habar bereniňizde, esasy menýuda (≡) basyň we "Täzele elýeterli - täzeden işlediň" düwmesine basyň.

Ösüş setirini täzeläň

Täzelemäni göçürip almak we gurmak üçin garaşyň, Tor Browser özüni täzeden başlar. Indi iň soňky wersiýasyny işledersiňiz.

TOR BROWSER EL BILEN TÄZELE

Tor Browser täzelemegiňizi haýyş edeniňizde, gözleg sessiýasyny tamamlaň we programmany ýapyň.

Tor Browser programmasyny öz içindäki bukjany pozup aýyryň (jikme-jik maglumat üçin Aýyrmak] bölümine serediň).

https://www.torproject.org/download/ girip görüň we iň soňky Tor Browser çykarylyşyny göçürip alyň, soňra bolsa öňki ýaly guruň.