Tor Browser musi być stale aktualizowana. Jeśli nadal używasz przestarzałej wersji oprogramowania, możesz być narażony na poważne błędy w zabezpieczeniach, które naruszają Twoją prywatność i anonimowość.

Tor Browser wyświetli monit o aktualizację oprogramowania po wydaniu nowej wersji: menu główne (≡) wyświetli zielone kółko ze strzałką skierowaną w górę, a po otwarciu Tor Browser możesz zobaczyć pisemny wskaźnik aktualizacji. Możesz aktualizować automatycznie lub ręcznie.

AUTOMATYCZNE AKTUALIZOWANIE TOR BROWSER

Wybierz „Uruchom ponownie, aby zaktualizować Tor Browser” w menu głównym

Gdy zostaniesz poproszony o aktualizację Tor Browser, kliknij menu główne (≡), a następnie wybierz „Dostępna aktualizacja – uruchom ponownie teraz”.

Pasek postępu aktualizacji

Poczekaj, aż aktualizacja zostanie pobrana, zainstalowana i Tor Browser uruchomi się ponownie. W tym momencie będziesz już pracować z najnowszą wersją.

RĘCZNA AKTUALIZACJA TOR BROWSER

Gdy pojawi się wiadomość o aktualizacji Tor Browser, zakończ sesję przeglądania i zamknij program.

Usuń Tor Browser z systemu, usuwając folder, który ją zawiera (zobacz sekcję Odinstalowywanie, aby uzyskać więcej informacji).

Odwiedź https://www.torproject.org/pl/download/ i pobierz kopię najnowszej wersji Tor Browser, a następnie zainstaluj ją tak jak poprzednio.