Ο Tor Browser πρέπει να είναι διαρκώς ενημερωμένος. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε μια παλιά έκδοση του λογισμικού, μπορεί να είστε ευάλωτοι σε σοβαρά σφάλματα ασφαλείας που να θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ανωνυμία σας.

Ο περιηγητής Tor θα σε προτρέψει να αναβαθμίσετε το λογισμικό μόλις δημοσιευθεί καινούρια έκδοση: το εικονίδιο του Tor θα έχει ένα κίτρινο τρίγωνο και μπορεί να δείτε μια γραπτή ένδειξη για αναβάθμιση όταν ανοίξει ο περιηγητής Tor. Μπορείτε να κάνετε την αναβάθμιση αυτόματα ή χειροκίνητα.

UPDATING TOR BROWSER AUTOMATICALLY

When you are prompted to update Tor Browser, click on hamburger menu (main menu), then select “Check for Tor Browser Update”.

Όταν ο Tor Browser έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο για ενημερώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί "Ενημέρωση".

Περιμένετε να γίνει λήψη και εγκατάσταση της ενημερωμένης έκδοσης και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση του Tor Browser. Τώρα θα τρέχετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

UPDATING TOR BROWSER MANUALLY

Όταν σας ζητηθεί να αναβαθμίσετε τον Tor Browser, τελειώστε την περιήγησή σας και κλείστε το πρόγραμμα.

Remove Tor Browser from your system by deleting the folder that contains it (see the Uninstalling section for more information).

Visit https://www.torproject.org/download/ and download a copy of the latest Tor Browser release, then install it as before.