Για τα Windows:

 1. Πλοηγηθείτε στον Tor Browser σελίδα λήψης.

 2. Λήψη του αρχείου Windows .exe

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .exe. Ολοκληρώστε τη διαδικασία του οδηγού εγκατάστασης.

Για τα macOS:

 1. Πλοηγηθείτε στον Tor Browser σελίδα λήψης.

 2. Λήψη του αρχείου macOS .dmg

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο .dmg. Ολοκληρώστε τη διαδικασία του οδηγού εγκατάστασης.

Για GNU/Linux:

 1. Πλοηγηθείτε στον Tor Browser σελίδα λήψης.

 2. Λήψη του αρχείου .tar.xz του GNU/Linux

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε το αρχείο με την εντολή tar -xf [TB archive] ή χρησιμοποιώντας έναν διαχειριστή αρχείων.

 5. Θα πρέπει να πείτε στο GNU/Linux σας ότι θέλετε να εκτελέσετε δέσμες ενεργειών shell από τη γραφική διεπαφή. Πλοηγηθείτε στον πρόσφατα εξαγμένο κατάλογο του Tor Browser. Κάντε δεξί κλικ στο start-tor-browser.desktop, ανοίξτε τις Ιδιότητες ή τις Προτιμήσεις και αλλάξτε την άδεια για να επιτρέψετε την εκτέλεση του αρχείου ως προγράμματος. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εκτελέσετε το Tor Browser για πρώτη φορά.

 6. Εναλλακτικά, μέσα από τον κατάλογο του Tor Browser μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από τη γραμμή εντολών εκτελώντας:

  ./start-tor-browser.desktop