Για Windows:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Tor Browser .

 2. Κάντε λήψη του αρχείου .exe για Windows

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εκτελέστε το αρχείο .exe και ολοκληρώστε τη διαδικασία με τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης.

Για macOS:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Tor Browser .

 2. Κάντε λήψη του αρχείου .dmg για macOS

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εκτελέστε το αρχείο .dmg και ολοκληρώστε τη διαδικασία με τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης.

Για GNU/Linux:

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Tor Browser .

 2. Κάντε λήψη του αρχείου .tar.xz για GNU/Linux

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε το αρχείο με την εντολή tar -xf [TB archive] ή χρησιμοποιώντας έναν διαχειριστή αρχείων.

 5. You'll need to tell your GNU/Linux that you want the ability to execute shell scripts from the graphical interface or the command line. Μεταβείτε στον κατάλογο που κάνατε εξαγωγή το Tor Browser. Κάντε δεξί κλικ στο start-tor-browser.desktop, ανοίξτε τις Ιδιότητες ή τις Προτιμήσεις και αλλάξτε την άδεια για να επιτρέψετε την εκτέλεση του αρχείου ως προγράμματος. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εκτελέσετε το Tor Browser για πρώτη φορά.

  Note: On Ubuntu and some other distros if you try to launch the start-tor-browser.desktop file a text file might open up. To change this behavior and launch Tor Browser instead, follow this: Open "Files" (GNOME Files/Nautilus) → open Preferences → go to the 'Behavior' Tab → Select "Run them" or "Ask what to do" under "Executable Text Files". If you choose the latter click on "Run" after launching the start-tor-browser.desktop file.

 6. Εναλλακτικά, μέσα από τον κατάλογο του Tor Browser μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από τη γραμμή εντολών εκτελώντας:

  ./start-tor-browser.desktop

See here on how to update Tor Browser.