Για Windows

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Tor Browser .

 2. Κάντε λήψη του αρχείου .exe για Windows.

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εκτελέστε το αρχείο .exe και ολοκληρώστε τη διαδικασία με τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης.

Για macOS

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Tor Browser .

 2. Κάντε λήψη του αρχείου .dmg για macOS.

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εκτελέστε το αρχείο .dmg και ολοκληρώστε τη διαδικασία με τη βοήθεια του οδηγού εγκατάστασης.

Για GNU/Linux

 1. Μεταβείτε στη σελίδα λήψης του Tor Browser .

 2. Κάντε λήψη του αρχείου .tar.xz για GNU/Linux.

 3. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 4. Τώρα ακολουθήστε τη μέθοδο μέσω γραφικού περιβάλλοντος ή μέσω γραμμής εντολών:

Μέθοδος μέσω γραφικού περιβάλλοντος

 • Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε το φάκελο με ένα πρόγραμμα αποσυμπίεσης.

 • Θα χρειαστεί να πείτε στο GNU/Linux ότι θέλετε τη δυνατότητα να εκτελείτε shell scripts. Μεταβείτε στον φάκελο που κάνατε εξαγωγή το Tor Browser. Κάντε δεξί κλικ στο start-tor-browser.desktop, ανοίξτε τις Ιδιότητες ή τις Προτιμήσεις και αλλάξτε την άδεια για να επιτρέψετε την εκτέλεση του αρχείου ως προγράμματος. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να εκτελέσετε το Tor Browser για πρώτη φορά.

Δημιουργία εκτελέσιμου αρχείου .desktop στα Linux

Σημείωση: Στο Ubuntu και μερικές ακόμα διανομές, αν προσπαθήσετε να εκτελέσετε το start-tor-browser.desktop , ίσως ανοίξει ένα αρχείο κειμένου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συμπεριφορά και να επιτρέψετε την εκτέλεση αρχείων .desktop. Αυτή η ρύθμιση βρίσκεται συνήθως στη διαχείριση των αρχείων σας.

Μέθοδος γραμμής εντολών

 • Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε το αρχείο με την εντολή tar -xf [TB archive].

 • Από το φάκελο του Tor Browser, μπορείτε να εκτελέσετε τον Tor Browser με την εντολή:

  ./start-tor-browser.desktop

  Σημείωση: Αν αυτή η εντολή αποτύχει να εκτελεστεί, μάλλον θα πρέπει να ορίσετε το αρχείο εκτελέσιμο. Από τον φάκελο όπου βρίσκεστε, εκτελέστε την εντολή: chmod +x start-tor-browser.desktop

Κάποιες επιπλέον σημαίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το start-tor-browser.desktop από τη γραμμή εντολών:

Σημαία Περιγραφή
--register-app Για τη καταχώρηση του Tor Browser ως εφαρμογή του συστήματος.
--verbose Για την εμφάνιση μηνυμάτων του Tor και του Firefox output στο τερματικό.
--log [file] Για τη καταγραφή των μηνυμάτων του Tor και του Firefox σε ένα αρχείο (προεπιλογή: tor-browser.log).
--detach Για αποσύνδεση από το τερματικό και εκτέλεση του Tor Browser στο υπόβαθρο.
--unregister-app Για αφαίρεση της καταχώρησης του Tor Browser ως εφαρμογή συστήματος.

Δείτε εδώ για το πως να αναβαθμίσετε τον Tor Browser.