עבור Windows:

 1. לנווט לעמוד ההורדה של דפדפן Tor.

 2. Download the Windows .exe file.

 3. (מומלץ) לאמת את חתימת הקבץ.

 4. כאשר ההורדה מסתיימת, יש להקליק הקלקה כפולה על קבץ ה .exe . השלימו את תהליך אשף ההתקנות.

עבור macOS:

 1. לנווט לעמוד ההורדה של דפדפן Tor.

 2. Download the macOS .dmg file.

 3. (מומלץ) לאמת את חתימת הקבץ.

 4. כאשר ההורדה מסתיימת, יש להקליק הקלקה כפולה על הקבץ .dmg. השלימו את תהליך אשף ההתקנות.

עבור GNU/Linux:

 1. לנווט לעמוד ההורדה של דפדפן Tor.

 2. Download the GNU/Linux .tar.xz file.

 3. (מומלץ) לאמת את חתימת הקבץ.

 4. כאשר ההורדה מסתיימת, חלצו את הקבץ הדחוס עם הפקודה tar -xf [TB archive] או על ידי שימוש במנהל הדחיסות.

 5. יש צורך לומר ל GNU/Linux שלך שברצונך להיות יכול/ה לבצע shell scripts מהממשק הגרפי או משורת הפקודה. התנתבו לתיקייה החדשה שנפרקה של דפדפן Tor. יש להקליק הקלקה ימנית על start-tor-browser.desktop, לפתוח את תכונות - Properties או העדפות - Preferences ולשנות את ההרשאות כדי לאפשר את הפעלת הקבץ כתוכנית. כעת הקלקה כפולה על הצלמית כדי להתחיל את דפדפן Tor בפעם הראשונה.

  הערה: ב Ubuntu וכמה פלטפורמות אחרות אם תנסו להתחיל את קבץ start-tor-browser.desktop אתם עלולים לפתוח את הקבץ כטקסט. כדי לשנות את הדבר ולפתוח במקום זאת את דפדפן Tor, עקבו אחר: Open "Files" (GNOME Files/Nautilus) → פתחו את ההעדפות → עברו ללשונית 'Behavior' → ובחרו "Run them" או "Ask what to do" הכלולים ב "Executable Text Files". אם בחרתם את האפשרות השניה, הקישו על "Run" לאחר הפעלת הקבץ start-tor-browser.desktop.

 6. לחילופין, מתוך תיקיית דפדפן Tor, ניתן גם כן להפעיל משורת הפקודה על ידי הרצת:

  ./start-tor-browser.desktop

ראו כאן כיצד uלעדכן את דפדפן Tor .