მისაერთებელი გადამყვანების დიდი ნაწილი, მათ შორის obfs4, ეფუძნება „ხიდურ“ გადამცემებს. Tor-ის ჩვეულებრივი გადამცემების მსგავსად, ხიდებიც გაშვებულია მოხალისეების მიერ; თუმცაღა, განსხვავებით რიგითი გადამცემებისა, ისინი არაა საჯაროდ გამოქვეყნებული, შესაბამისად მოწინააღმდეგე მხარე, ვერ შეძლებს მათ ადვილად აღმოჩენას.

ხიდების გამოყენება მისაერთებელ გადამყვანებთან ერთად, გამოსადეგია Tor-ით სარგებლობის შესანიღბად, თუმცა შესაძლოა შეანელოს კავშირი, ჩვეულებრივ Tor-გადამცემებთან შედარებით.

სხვა მისაერთებელი გადამყვანები, როგორიცაა meek, იყენებს ცენზურის ასარიდებელ განსხვავებულ საშუალებებს, რომლებიც არაა დაფუძნებული გადამცემ ხიდებზე. თქვენ არ დაგჭირდებათ ხიდების მისამართების მოპოვება, ამ გადამყვანების გამოსაყენებლად.

გადამცემი ხიდების მისამართების მიღება

ვინაიდან, გადამცემი ხიდები არაა საჯაროდ ხელმისაწვდომი, დაგჭირდებათ მათი მოთხოვნა. გაქვთ რამდენიმე არჩევანი:

  • ეწვიოთ https://bridges.torproject.org/ საიტს და მიჰყვეთ მითითებებს ან
  • გამოგზავნოთ წერილი მისამართზე bridges@torproject.org Gmail ან Riseup ელფოსტიდან
  • გამოიყენოთ MOAT ხიდების მისაღებად Tor-ბრაუზერში.

როგორ გამოიყენება MOAT

თუ პირველად უშვებთ Tor-ბრაუზერს, დაწკაპეთ „გამართვას“ Tor-ქსელის პარამეტრების ფანჯრის გასახსნელად. After checking the checkbox "Tor is censored in my country," choose "Request a bridge from torproject.org" and click "Request a Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Complete the CAPTCHA and click "Submit." Click "Connect" to save your settings.

ან, თუ Tor-ბრაუზერი უკვე გაშვებულია, დაწკაპეთ „პარამეტრები“ მთავარ მენიუში და შემდეგ „Tor“ გვერდით ზოლზე. In the "Bridges" section, check the checkbox "Use a bridge," and from the option "Request a bridge from torproject.org," click "Request a New Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Complete the CAPTCHA and click "Submit." Your setting will automatically be saved once you close the tab.

გადამცემი ხიდების მისამართების შეყვანა

მას შემდეგ რაც მოიპოვებთ ხიდის მისამართებს, საჭიროა მათი მითითება Tor-ის გამშვებში.

თუ პირველად უშვებთ Tor-ბრაუზერს, დაწკაპეთ „გამართვას“ Tor-ქსელის პარამეტრების ფანჯრის გასახსნელად. After checking the checkbox "Tor is censored in my country," choose "Provide a bridge I know" and enter each bridge address on a separate line. Click "Connect" to save your settings.

ან, თუ Tor-ბრაუზერი უკვე გაშვებულია, დაწკაპეთ „პარამეტრები“ მთავარ მენიუში და შემდეგ „Tor“ გვერდით ზოლზე. In the "Bridges" section, check the checkbox "Use a bridge," and from the option "Provide a bridge I know," enter each bridge address on a separate line. Your settings will automatically be saved once you close the tab.

თუ დაკავშირება ვერ მოხერხდა, მოცემული გადამცემი ხიდები შესაძლოა აღარ იყოს მოქმედი. გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული გზების საშუალებით მოითხოვოთ სხვა ხიდების მისამართები და სცადოთ ხელახლა.