მისაერთებელი გადამყვანების დიდი ნაწილი, მათ შორის obfs4, ეფუძნება „ხიდურ“ გადამცემებს. Tor-ის ჩვეულებრივი გადამცემების მსგავსად, ხიდებიც გაშვებულია მოხალისეების მიერ; თუმცაღა, განსხვავებით რიგითი გადამცემებისა, ისინი არაა საჯაროდ გამოქვეყნებული, შესაბამისად მოწინააღმდეგე მხარე, ვერ შეძლებს მათ ადვილად აღმოჩენას.

ხიდების გამოყენება მისაერთებელ გადამყვანებთან ერთად, გამოსადეგია Tor-ით სარგებლობის შესანიღბად, თუმცა შესაძლოა შეანელოს კავშირი, ჩვეულებრივ Tor-გადამცემებთან შედარებით.

სხვა მისაერთებელი გადამყვანები, როგორიცაა meek, იყენებს ცენზურის ასარიდებელ განსხვავებულ საშუალებებს, რომლებიც არაა დაფუძნებული გადამცემ ხიდებზე. თქვენ არ დაგჭირდებათ ხიდების მისამართების მოპოვება, ამ გადამყვანების გამოსაყენებლად.

გადამცემი ხიდების მისამართების მიღება

ვინაიდან, გადამცემი ხიდები არაა საჯაროდ ხელმისაწვდომი, დაგჭირდებათ მათი მოთხოვნა. გაქვთ რამდენიმე არჩევანი:

  • ეწვიოთ https://bridges.torproject.org/ საიტს და მიჰყვეთ მითითებებს ან
  • გამოგზავნოთ წერილი მისამართზე bridges@torproject.org Gmail ან Riseup ელფოსტიდან
  • გამოიყენოთ MOAT ხიდების მისაღებად Tor-ბრაუზერში.

როგორ გამოიყენება MOAT

თუ პირველად უშვებთ Tor-ბრაუზერს, დაწკაპეთ „გამართვას“ Tor-ქსელის პარამეტრების ფანჯრის გასახსნელად. სხვა შემთხვევაში, დაწკაპეთ „პარამეტრები“ მთავარ მენიუში და შემდეგ „Tor“ გვერდით ზოლზე.

Tor-ქსელის პარამეტრების ფანჯარაში, აირჩიეთ „Tor შეზღუდულია ჩემს ქვეყანაში“. შემდეგ მიუთითეთ „გადამცემი ხიდის მოთხოვნა საიტიდან torproject.org“ და დაწკაპეთ „ხიდის მოთხოვნა...“

შეასრულეთ CAPTCHA და დაწკაპეთ „გაგზავნა“.

გადამცემი ხიდების მისამართების შეყვანა

მას შემდეგ რაც მოიპოვებთ ხიდის მისამართებს, საჭიროა მათი მითითება Tor-ის გამშვებში.

თუ პირველად უშვებთ Tor-ბრაუზერს, დაწკაპეთ „გამართვას“ Tor-ქსელის პარამეტრების ფანჯრის გასახსნელად. სხვა შემთხვევაში, დაწკაპეთ „პარამეტრები“ მთავარ მენიუში და შემდეგ „Tor“ გვერდით ზოლზე, მოცემულ პარამეტრებზე წვდომისთვის.

განყოფილებაში „ხიდები“, მონიშნეთ „ხიდის გამოყენება“, შემდეგ კი აირჩიეთ „ნაცნობი გადამცემი ხიდის მითითება“ და შეიყვანეთ თითოეული ხიდის მისამართი, ახალ ხაზზე.

თუ დაკავშირება ვერ მოხერხდა, მოცემული გადამცემი ხიდები შესაძლოა აღარ იყოს მოქმედი. გთხოვთ, ზემოთ აღნიშნული გზების საშუალებით მოითხოვოთ სხვა ხიდების მისამართები და სცადოთ ხელახლა.