Οι περισσότερες Pluggable Transports, όπως το obfs4, βασίζονται στη χρήση ρελέ "γέφυρας". Όπως και τα συνηθισμένα ρελέ Tor, οι γέφυρες λειτουργούν από εθελοντές. σε αντίθεση με τους συνηθισμένα ρελέ, ωστόσο, δεν αναφέρονται δημόσια, οπότε ο εχθρός δεν τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τις συνδετικές μεταφορές 'pluggable transports' βοηθά στο να μην καταλάβουν ότι χρησιμοποιείτε το Tor, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένων ρελέ του Tor.

Άλλα pluggable transports, όπως το meek, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δεν βασίζονται σε γέφυρες. Δεν χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα transports.

ΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τους ζητήσετε οι ίδιοι. Έχετε μερικές επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Email bridges@torproject.org από ένα Gmail, ή από Riseup διεύθυνση email
  • Χρησιμοποιήστε το MOAT για να μεταφέρετε τις γέφυρες μέσα από το Tor Browser.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOAT

If you're starting Tor Browser for the first time, click "Configure" to open the Tor Network Settings window. After checking the checkbox "Tor is censored in my country," choose "Request a bridge from torproject.org" and click "Request a Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Complete the CAPTCHA and click "Submit." Click "Connect" to save your settings.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Preferences" in the hamburger menu and then on "Tor" in the sidebar. In the "Bridges" section, check the checkbox "Use a bridge," and from the option "Request a bridge from torproject.org," click "Request a New Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Complete the CAPTCHA and click "Submit." Your setting will automatically be saved once you close the tab.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Αφού αποκτήσετε μερικές διευθύνσεις γέφυρας, θα πρέπει να τις εισάγετε στο Tor Launcher.

If you're starting Tor Browser for the first time, click "Configure" to open the Tor Network Settings window. After checking the checkbox "Tor is censored in my country," choose "Provide a bridge I know" and enter each bridge address on a separate line. Click "Connect" to save your settings.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Preferences" in the hamburger menu and then on "Tor" in the sidebar. In the "Bridges" section, check the checkbox "Use a bridge," and from the option "Provide a bridge I know," enter each bridge address on a separate line. Your settings will automatically be saved once you close the tab.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.