Οι περισσότερες υπηρεσίες δρομολόγησης, όπως το obfs4, βασίζονται στη χρήση του αναμεταδότη "γέφυρας". Όπως και τα συνηθισμένα ρελέ Tor, οι γέφυρες λειτουργούν από εθελοντές. σε αντίθεση με τους συνηθισμένα ρελέ, ωστόσο, δεν αναφέρονται δημόσια, οπότε ο εχθρός δεν τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τις συνδετικές μεταφορές 'pluggable transports' βοηθά στο να μην καταλάβουν ότι χρησιμοποιείτε το Tor, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένων ρελέ του Tor.

Άλλοι τρόποι μεταφοράς, όπως το meek και το Snowflake, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δε βασίζονται στην εύρεση διεύθυνσης γέφυρας. Δε χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτούς τους τρόπους μεταφοράς.

ΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τους ζητήσετε οι ίδιοι. Έχετε μερικές επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Email bridges@torproject.org από ένα Gmail, ή από Riseup διεύθυνση email
  • Χρησιμοποιήστε το MOAT για να μεταφέρετε τις γέφυρες μέσα από το Tor Browser.
  • Αποστολή μηνύματος σε @GetBridgesBot στο Telegram. Πατήστε 'Έναρξη' ή γράψτε /start or /bridges στα μηνύματα. Αντιγράψτε τις διευθύνσεις γέφυρας:
    • Tor Browser για υπολογιστή: Κάντε κλικ στις «Ρυθμίσεις» από το μενού (≡) και μετά στο «Σύνδεση» από την πλευρική εργαλειοθήκη. Στην ενότητα «Γέφυρες», από την επιλογή «Εισαγάγετε τη διεύθυνση γέφυρας που ήδη γνωρίζετε» κάντε κλικ στο «Χειροκίνητη προσθήκη γέφυρας» και εισαγάγετε κάθε διεύθυνση γέφυρας σε ξεχωριστή γραμμή.
    • Tor Browser Android: Πατήστε στο «Ρυθμίσεις» (⚙️)και έπειτα στο «Ρύθμιση γέφυρας». Από το «Χρήση γέφυρας» επιλέξτε το «Παροχή γνωστής γέφυρας». Εισαγάγετε τη διεύθυνση γέφυρας.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOAT

Εάν εκτελείτε το Tor Browser για πρώτη φορά, κάντε κλικ στο «Ρύθμιση σύνδεσης» για να εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεων του Tor. Στην ενότητα «Γέφυρες», εντοπίστε το «Θέλω μία γέφυρα από το torproject.org» και κάντε κλικ στο «Αίτημα γέφυρας...» ώστε το BridgeDB να παρέχει μια γέφυρα. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Εναλλακτικά, εάν εκτελείται το Tor Browser, κάντε κλικ στο «Ρυθμίσεις» στο μενού χάμπουργκερ (≡) και στη συνέχεια στο «Σύνδεση» στην πλευρική γραμμή εργαλείων. Στην ενότητα «Γέφυρες», εντοπίστε το «Θέλω μία γέφυρα από το torproject.org» και κάντε κλικ στο «Αίτημα γέφυρας...» για να παρέχει το BridgeDB μια γέφυρα. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Αίτημα γέφυρας από torproject.org

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Εάν εκτελείτε το Tor Browser για πρώτη φορά, κάντε κλικ στο «Ρύθμιση σύνδεσης» για να εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεων του Tor. Στην ενότητα «Γέφυρες», από την επιλογή «Εισαγάγετε τη διεύθυνση γέφυρας που ήδη γνωρίζετε» κάντε κλικ στην επιλογή «Χειροκίνητη προσθήκη γέφυρας» και εισαγάγετε κάθε διεύθυνση γέφυρας σε ξεχωριστή γραμμή. Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Εναλλακτικά, εάν εκτελείται το Tor Browser, κάντε κλικ στο «Ρυθμίσεις» στο μενού χάμπουργκερ (≡) και στη συνέχεια στο «Σύνδεση» στην πλευρική γραμμή εργαλείων. Στην ενότητα «Γέφυρες», από την επιλογή «Εισαγάγετε τη διεύθυνση γέφυρας που ήδη γνωρίζετε» κάντε κλικ στην επιλογή «Χειροκίνητη προσθήκη γέφυρας» και εισαγάγετε κάθε διεύθυνση γέφυρας σε ξεχωριστή γραμμή. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Εισαγάγετε διεύθυνση γέφυρας χειροκίνητα

Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.

ΓΕΦΥΡΑ-MOJI

Κάθε διεύθυνση γέφυρας παρουσιάζεται με ένα χαρακτήρα εμοτζι που ονομάζονται «Bridge-mojis». Τα «Bridge-mojis» μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν ότι έγινε επιτυχής εισαγωγή της γέφυρας.

Το Bridge-mojis είναι ένα εύκολο αναγνωριστικό για το χρήστη και δεν αντιπροσωπεύει την ποιότητα της σύνδεσης του δικτύου Tor ή την κατάσταση της γέφυρας. Η συμβολοσειρά χαρακτήρων του emoji δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθήκη. Οι χρήστες πρέπει να παρέχουν την πλήρη διεύθυνση της γέφυρας για να μπορέσουν να συνδεθούν.

Bridge-moji

Οι διευθύνσεις γεφυρών μπορούν να κοινοποιηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR ή αντιγράφοντας ολόκληρη τη διεύθυνση.

Κωδικός QR Bridge