Οι περισσότερες Pluggable Transports, όπως το obfs4, βασίζονται στη χρήση ρελέ "γέφυρας". Όπως και τα συνηθισμένα ρελέ Tor, οι γέφυρες λειτουργούν από εθελοντές. σε αντίθεση με τους συνηθισμένα ρελέ, ωστόσο, δεν αναφέρονται δημόσια, οπότε ο εχθρός δεν τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τις συνδετικές μεταφορές 'pluggable transports' βοηθά στο να μην καταλάβουν ότι χρησιμοποιείτε το Tor, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένων ρελέ του Tor.

Άλλα pluggable transports, όπως το meek, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δεν βασίζονται σε γέφυρες. Δεν χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα transports.

ΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τους ζητήσετε οι ίδιοι. Έχετε μερικές επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Email bridges@torproject.org από ένα Gmail, ή από Riseup διεύθυνση email
  • Χρησιμοποιήστε το MOAT για να μεταφέρετε τις γέφυρες μέσα από το Tor Browser.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOAT

Request a bridge from torproject.org

Αν εκκινείτε τον Tor browser για πρώτη φορά, πατήστε «Ρυθμίσεις» για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεις Δικτύου Tor. Αφού επιλέξετε το τετράγωνο «Το Tor λογοκρίνεται στην χώρα μου», επιλέξτε «Ζητείστε μια γέφυρα από το torproject.org» και πατήστε «Ζητείστε μια Γέφυρα...» ώστε το BridgeDB να σας παραχωρήσει μια γέφυρα. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Πατήστε «Σύνδεση» για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.

Ή, αν ο Tor browser εκτελείται ήδη, πατήστε «Προτιμήσεις» μέσα από το μενού επιλογών άνω δεξιά και μετά «Tor» από την πλευρική στήλη. Στην ενότητα «Γέφυρες» επιλέξτε το τετράγωνο «Χρήση γέφυρας» και από την επιλογή «Ζητείστε μια γέφυρα από το torproject.org» πατήστε «Ζητείστε μια Νέα Γέφυρα..» ώστε το BridgeDB να σας παραχωρήσει μια γέφυρα. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν αυτόματα μόλις κλείσετε τον φάκελο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Enter custom bridge addresses

Αφού αποκτήσετε μερικές διευθύνσεις γέφυρας, θα πρέπει να τις εισάγετε στο Tor Launcher.

Αν εκκινείτε τον Tor browser για πρώτη φορά, πατήστε «Ρυθμίσεις» για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεις Δικτύου Tor. Αφού επιλέξετε το τετράγωνο «Το Tor λογοκρίνεται στην χώρα μου», επιλέξτε «Παραχώρηση γέφυρας την οποία γνωρίζω» και εισάγετε σε ξεχωριστή γραμμή την διεύθυνση της κάθε γέφυρας. Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Ή, αν ο Tor browser εκτελείται ήδη, πατήστε «Προτιμήσεις» μέσα από το μενού επιλογών άνω δεξιά και μετά «Tor» από την πλευρική στήλη. Στην ενότητα «Γέφυρες» επιλέξτε το τετράγωνο «Χρήση γέφυρας» και από την επιλογή «Παραχώρηση γέφυρας την οποία γνωρίζω» εισάγετε σε ξεχωριστή γραμμή την διεύθυνση της κάθε γέφυρας. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.