Οι περισσότερες υπηρεσίες δρομολόγησης, όπως το obfs4, βασίζονται στη χρήση του αναμεταδότη "γέφυρας". Όπως και τα συνηθισμένα ρελέ Tor, οι γέφυρες λειτουργούν από εθελοντές. σε αντίθεση με τους συνηθισμένα ρελέ, ωστόσο, δεν αναφέρονται δημόσια, οπότε ο εχθρός δεν τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τις συνδετικές μεταφορές 'pluggable transports' βοηθά στο να μην καταλάβουν ότι χρησιμοποιείτε το Tor, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένων ρελέ του Tor.

Άλλα pluggable transports, όπως το meek, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δεν βασίζονται σε γέφυρες. Δεν χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα transports.

ΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τους ζητήσετε οι ίδιοι. Έχετε μερικές επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Email bridges@torproject.org από ένα Gmail, ή από Riseup διεύθυνση email
  • Χρησιμοποιήστε το MOAT για να μεταφέρετε τις γέφυρες μέσα από το Tor Browser.
  • Αποστολή μηνύματος σε @GetBridgesBot στο Telegram. Πατήστε 'Έναρξη' ή γράψτε /start or /bridges στα μηνύματα. Αντιγράψτε τις διευθύνσεις γέφυρας:
    • Tor Browser Desktop: Click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. In the "Bridges" section, from the option "Enter a bridge address you already know" click on "Add a Bridge Manually" and enter each bridge address on a separate line.
    • Tor Browser Android: Tap on 'Settings' (⚙️) and then on 'Config Bridge'. Toggle on 'Use a Bridge' and select 'Provide a Bridge I know'. Enter the bridge address.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOAT

If you're starting Tor Browser for the first time, click on "Configure Connection" to open the Tor settings window. Under the "Bridges" section, locate "Request a bridge from torproject.org" and click on "Request a Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. In the "Bridges" section, locate "Request a bridge from torproject.org" and click on "Request a Bridge..." for BridgeDB to provide a bridge. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Αίτημα γέφυρας από torproject.org

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

If you're starting Tor Browser for the first time, click on "Configure Connection" to open the Tor settings window. Under the "Bridges" section, from the option "Enter a bridge address you already know" click on "Add a Bridge Manually" and enter each bridge address on a separate line. Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. Under the "Bridges" section, from the option "Enter a bridge address you already know" click on "Add a Bridge Manually" and enter each bridge address on a separate line. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Εισαγάγετε διεύθυνση γέφυρας χειροκίνητα

Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.

ΓΕΦΥΡΑ-MOJI

Each bridge address is represented by a string of emoji characters called Bridge-mojis. The Bridge-mojis can be used to validate that the intended bridge has been added successfully.

Το Bridge-mojis είναι ένα εύκολο αναγνωριστικό για το χρήστη και δεν αντιπροσωπεύει την ποιότητα της σύνδεσης του δικτύου Tor ή την κατάσταση της γέφυρας. Η συμβολοσειρά χαρακτήρων του emoji δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσθήκη. Οι χρήστες πρέπει να παρέχουν την πλήρη διεύθυνση της γέφυρας για να μπορέσουν να συνδεθούν.

Bridge-moji

The bridge addresses can be shared using the QR code or by copying the entire address.

Κωδικός QR Bridge