Οι περισσότερες Pluggable Transports, όπως το obfs4, βασίζονται στη χρήση ρελέ "γέφυρας". Όπως και τα συνηθισμένα ρελέ Tor, οι γέφυρες λειτουργούν από εθελοντές. σε αντίθεση με τους συνηθισμένα ρελέ, ωστόσο, δεν αναφέρονται δημόσια, οπότε ο εχθρός δεν τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τις συνδετικές μεταφορές 'pluggable transports' βοηθά στο να μην καταλάβουν ότι χρησιμοποιείτε το Tor, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένων ρελέ του Tor.

Άλλα pluggable transports, όπως το meek, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δεν βασίζονται σε γέφυρες. Δεν χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα transports.

ΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τους ζητήσετε οι ίδιοι. Έχετε μερικές επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Email bridges@torproject.org από ένα Gmail, ή από Riseup διεύθυνση email
  • Χρησιμοποιήστε το MOAT για να μεταφέρετε τις γέφυρες μέσα από το Tor Browser.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOAT

Όταν εκτελείτε τον Tor Browser για πρώτη φορά, κάντε κλικ στο 'Ρυθμίσεις' για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις Δικτύου του Tor. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο 'Προτιμήσεις' στο μενού χάμπουργκερ (κύριο μενού) και, στη συνέχεια, στο 'Tor' στην πλαϊνή γραμμή.

Στο παράθυρο "Ρυθμίσεις Διαδικτύου", επιλέξτε "Το Tor είναι λογοκριμένο στη χώρα μου". Στη συνέχεια, επιλέξτε 'Αιτηθείτε μια γέφυρα από το torproject.org' και κάντε κλικ στο 'Αίτημα γέφυρας ...'

Συμπληρώστε το CAPTCHA και κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή".

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Αφού αποκτήσετε μερικές διευθύνσεις γέφυρας, θα πρέπει να τις εισάγετε στο Tor Launcher.

Όταν εκτελέσετε τον Tor Browser για πρώτη φορά, πατήστε "Διαμόρφωση" για να ανοίξετε το παράθυρο Ρυθμίσεων Δικτύου του Tor. Διαφορετικά, κάντε κλικ στο 'Προτιμήσεις' στο μενού χάμπουργκερ (κύριο μενού) και, στη συνέχεια, στο 'Tor' στην πλαϊνή μπάρα για πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές.

Στην ενότητα "Γέφυρες", επιλέξτε το πλαίσιο "Χρήση γέφυρας", και στη συνέχεια, επιλέξτε "Παροχή μιας γέφυρας που γνωρίζω" και εισάγετε κάθε διεύθυνση γέφυρας σε ξεχωριστή γραμμή.

Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.