Οι περισσότερες υπηρεσίες δρομολόγησης, όπως το obfs4, βασίζονται στη χρήση του αναμεταδότη "γέφυρας". Όπως και τα συνηθισμένα ρελέ Tor, οι γέφυρες λειτουργούν από εθελοντές. σε αντίθεση με τους συνηθισμένα ρελέ, ωστόσο, δεν αναφέρονται δημόσια, οπότε ο εχθρός δεν τα αναγνωρίζει εύκολα.

Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τις συνδετικές μεταφορές 'pluggable transports' βοηθά στο να μην καταλάβουν ότι χρησιμοποιείτε το Tor, αλλά μπορεί να επιβραδύνει τη σύνδεση σε σύγκριση με τη χρήση συνηθισμένων ρελέ του Tor.

Άλλα pluggable transports, όπως το meek, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δεν βασίζονται σε γέφυρες. Δεν χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα transports.

ΛΗΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τους ζητήσετε οι ίδιοι. Έχετε μερικές επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Email bridges@torproject.org από ένα Gmail, ή από Riseup διεύθυνση email
  • Χρησιμοποιήστε το MOAT για να μεταφέρετε τις γέφυρες μέσα από το Tor Browser.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ MOAT

Κατά την πρώτη έναρξη του Tor Browser, κάντε κλικ στο "Ρυθμίσεις Δικτύου Tor" για εμφάνιση του παραθύρου ρυθμίσεων. Στην ενότητα «Γέφυρες» επιλέξτε το «Χρήση γέφυρας», επιλέξτε το «Ζητείστε μια γέφυρα από το torproject.org» και κάντε κλικ στο «Ζητείστε μια καινούργια γέφυρα..» ώστε το BridgeDB να σας παραχωρήσει μια γέφυρα. Συμπληρώστε το Captcha και πατήστε «Υποβολή». Πατήστε «Σύνδεση» για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.

Ή, εάν εκτελείτε το Tor Browser, κάντε κλικ στις "Επιλογές" (ή "Ρυθμίσεις" στα Windows) στο hamburger μενού (≡) και στη συνέχεια στο "Tor" της πλευρικής γραμμής. Στην ενότητα «Γέφυρες» επιλέξτε το τετράγωνο «Χρήση γέφυρας» και από την επιλογή «Ζητείστε μια γέφυρα από το torproject.org» πατήστε «Ζητείστε μια Νέα Γέφυρα..» ώστε το BridgeDB να σας παραχωρήσει μια γέφυρα. Συμπληρώστε το Captcha και κάντε κλικ στο «Υποβολή». Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν αυτόματα μόλις κλείσετε την καρτέλα.

Request a bridge from torproject.org

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ

Κατά την πρώτη έναρξη του Tor Browser, κάντε κλικ στο "Ρυθμίσεις Δικτύου Tor" για εμφάνιση του παραθύρου ρυθμίσεων. Εντοπίστε την ενότητα «Γέφυρες», επιλέξτε «Χρήση γέφυρας», επιλέξτε «Παραχώρηση γέφυρας» και εισαγάγετε σε ξεχωριστή γραμμή τη διεύθυνση της κάθε γέφυρας. Κάντε κλικ στο "Σύνδεση" για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Ή, εάν εκτελείτε το Tor Browser, κάντε κλικ στις "Επιλογές" (ή "Ρυθμίσεις" στα Windows) στο hamburger μενού (≡) και στη συνέχεια στο "Tor" της πλευρικής γραμμής. Στην ενότητα «Γέφυρες» επιλέξτε το τετράγωνο «Χρήση γέφυρας» και από την επιλογή «Παραχώρηση γέφυρας» εισάγετε σε ξεχωριστή γραμμή τη διεύθυνση της κάθε γέφυρας. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Enter custom bridge addresses

Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.