Τα περισσότερα Pluggable Transports, όπως το obfs3 και το obfs4, βασίζονται στη χρήση κόμβων "γέφυρας". Όπως και με τους συνηθισμένους κόμβους Tor, οι γέφυρες διαχειρίζονται από εθελοντές. αντίθετα από τους συνηθισμένους κόμβους, ωστόσο, δεν καταχωρούνται δημόσια, οπότε ο αντίπαλος δεν μπορεί να τα αναγνωρίσει εύκολα. Η χρήση γεφυρών σε συνδυασμό με τα pluggable transports βοηθά να συγκαλύψει το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε Tor.

Άλλα pluggable transports, όπως το meek, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές κατά της λογοκρισίας που δεν βασίζονται σε γέφυρες. Δεν χρειάζεται να λάβετε διευθύνσεις γέφυρας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα transports.

GETTING BRIDGE ADDRESSES

Επειδή οι διευθύνσεις γέφυρας δεν είναι δημόσιες, θα πρέπει να τις ζητήσετε εσείς οι ίδιοι. Έχετε δύο επιλογές:

  • Πήγαινε https://bridges.torproject.org/ και ακολούθησε τις οδηγίες, ή
  • Στείλε email στο bridges@torproject.org από ένα λογαριασμό Gmail, Yahoo ή Riseup ή
ENTERING BRIDGE ADDRESSES

Αφού αποκτήσετε μερικές διευθύνσεις γέφυρας, θα πρέπει να τις εισάγετε στο Tor Launcher.

Όταν εκτελέσετε τον Tor Browser για πρώτη φορά, πατήστε "Διαμόρφωση" για να ανοίξετε το παράθυρο ρυθμίσεων του δικτύου Tor. Αλλιώς, πατήστε το κουμπί του Tor, αριστερά από την μπάρα διεύθυνσης URL, και μετά επιλέξτε τις "Ρυθμίσεις Δικτύου Tor" για να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις.

In the Tor Network Settings window, select 'Tor is censored in my country.' Then, select 'Provide a bridge I know' and enter each bridge address on a separate line.

Πατήστε "OK" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας. Η χρήση γεφύρων ενδέχεται να κάνουν την σύνδεσή σας πιο αργή, σε σύγκριση με κανονικούς ενδιάμεσους κόμβους Tor. Εάν η σύνδεση αποτύχει, οι γέφυρες που λάβατε μπορεί να είναι εκτός λειτουργίας. Χρησιμοποιήστε μία από τις παραπάνω μεθόδους για να αποκτήσετε περισσότερες διευθύνσεις γέφυρας και δοκιμάστε ξανά.