Most Pluggable Transports, such as obfs3 and obfs4, rely on the use of “bridge” relays. Like ordinary Tor relays, bridges are run by volunteers; unlike ordinary relays, however, they are not listed publicly, so an adversary cannot identify them easily. Using bridges in combination with pluggable transports helps to disguise the fact that you are using Tor.

Altres transports connectors, com Meek, utilitzant altres tècniques anit-censura sense ponts. No es precisen l'obtenció de direccions ponts.

OBTENCIÓ DE DIRECCIÓ PONT

Because bridge addresses are not public, you will need to request them yourself. You have a few options:

  • Visita https://bridges.torproject.org/ i segueixi les instruccions, o
  • Email bridges@torproject.org from a Gmail, or Riseup email address
  • Use MOAT to fetch bridges from within Tor Browser.
USING MOAT

If you're starting Tor Browser for the first time, click 'Configure' to open the Tor Network Settings window. Otherwise, click the onion icon to the right of the URL bar, then select 'Tor Network Settings...' to access these options.

In the Tor Network Settings window, select 'Tor is censored in my country.' Then, select 'Request a bridge from torproject.org' and click 'Request a bridge...'

Complete the CAPTCHA and click 'Submit'.

ENTRI LA DIRECCIÓ PONT

Un cop s'hagi obtingut alguna direcció pont, l'haurà d'introduir en el Tor Launcher.

If you're starting Tor Browser for the first time, click 'Configure' to open the Tor Network Settings window. Otherwise, click the onion icon to the right of the URL bar, then select 'Tor Network Settings...' to access these options.

En la finestra Paràmetres de la xarxa Tor, seleccioni 'Tor està censurat al meu país.' Llavors selecciona 'Proporciona un pont conegut' i entri cada adreça dels ponts en línies separades.

Prem "Acceptar" per guardar la configuració. Fer ús de ponts podrà esdevenir en un alentiment de la connexió en comparació amb els relés de Tor. Si la connexió falla, el ponts obtinguts hauràn caigut. Si us plau, utilitzi un del mencionats a sobre per obtindre més direccions ponts, i provi-ho posteriorment.