Większość Transportów wtykowych, takich jak obfs4, opiera się na wykorzystaniu przekaźników „mostkowych”. Podobnie jak zwykłe przekaźniki Tor, mostki są prowadzone przez wolontariuszy; w przeciwieństwie do zwykłych przekaźników, nie są one jednak wymienione publicznie, więc niepożądane osoby trzecie nie mogą ich łatwo zidentyfikować.

Używanie mostków w połączeniu z transportami wtykowymi pomaga zatuszować fakt, że korzystasz z Tor. Może to jednak spowolnić połączenie w porównaniu do używania zwykłych przekaźników Tor.

Inne transporty wtykowe, takie jak meek i Snowflake, wykorzystują różne techniki walki z cenzurą, które nie opierają się na znajdowaniu adresów mostków. Nie musisz uzyskiwać adresów mostków, aby korzystać z tych transportów.

ZDOBYWANIE ADRESÓW MOSTKÓW

Ponieważ adresy mostków nie są publiczne, będziesz musiał poprosić o nie samodzielnie. Masz kilka opcji:

  • Odwiedź https://bridges.torproject.org/ i postępuj zgodnie z instrukcjami lub
  • Wyślij wiadomość e-mail na bridges@torproject.org z adresu Gmail lub Riseup
  • Użyj Moat, aby pobrać mostki wewnątrz Tor Browser.
  • Wyślij wiadomość do @GetBridgesBot na Telegramie. Stuknij w „Start” lub napisz /start lub /bridges na czacie. Skopiuj adres mostka i dalej:
    • Tor Browser Desktop: kliknij „Ustawienia” w menu hamburgera (≡), a następnie „Połączenie” na pasku bocznym. W sekcji „Mostki” z opcji „Wprowadź adres mostka, który już znasz” kliknij „Dodaj mostek ręcznie” i wprowadź każdy adres mostka w osobnej linii.
    • Tor Browser Android: stuknij w „Ustawienia” (⚙️), a następnie w „Konfiguracja mostka”. Włącz opcję „Użyj mostka” i wybierz „Zapewnij mostek, który znam”. Wprowadź adres mostka.

UŻYWANIE MOAT

Jeśli uruchamiasz Tor Browser po raz pierwszy, kliknij „Skonfiguruj połączenie”, aby otworzyć okno ustawień Tor. W sekcji „Mostki” znajdź „Poproś o mostek z torproject.org” i kliknij „Poproś o mostek…”, aby BridgeDB udostępnił mostek. Uzupełnij Captcha oraz kliknij "Wyślij". Kliknij „Połącz”, aby zapisać ustawienia.

Lub, jeśli masz uruchomioną Tor Browser, kliknij „Ustawienia” w menu hamburgera (≡), a następnie „Połączenie” na pasku bocznym. W sekcji „Mostki” znajdź „Poproś o mostek z torproject.org” i kliknij „Poproś o mostek…”, aby BridgeDB udostępnił mostek. Uzupełnij Captcha oraz kliknij "Wyślij". Twoje ustawienie zostanie automatycznie zapisane po zamknięciu karty.

Poproś o mostek z torproject.org

WPROWADZENIE ADRESÓW MOSTKÓW

Jeśli uruchamiasz Tor Browser po raz pierwszy, kliknij „Skonfiguruj połączenie”, aby otworzyć okno ustawień Tor. W sekcji „Mostki”, z opcji „Wprowadź adres mostka, który już znasz” kliknij „Dodaj mostek ręcznie” i wprowadź adres każdego mostka w osobnej linii. Kliknij „Połącz”, aby zapisać ustawienia.

Lub, jeśli masz uruchomioną Tor Browser, kliknij „Ustawienia” w menu hamburgera (≡), a następnie „Połączenie” na pasku bocznym. W sekcji „Mostki”, z opcji „Wprowadź adres mostka, który już znasz” kliknij „Dodaj mostek ręcznie” i wprowadź adres każdego mostka w osobnej linii. Twoje ustawienia zostaną automatycznie zapisane po zamknięciu karty.

Wprowadź ręcznie adresy mostków

Jeśli połączenie nie powiedzie się, otrzymane mostki mogą być wyłączone. Użyj jednej z powyższych metod, aby uzyskać więcej adresów mostków i spróbuj ponownie.

MOSTEK-MOJI

Każdy adres mostka jest reprezentowany przez ciąg emotikon zwanych Mostek-moji. Mogą one służyć do sprawdzania, czy zamierzony mostek został pomyślnie dodany.

Mostek-moji to czytelne dla człowieka identyfikatory mostków i nie reprezentują jakości połączenia z siecią Tor ani stanu mostka. Ciąg znaków emoji nie może być użyty jako dane wejściowe. Użytkownicy muszą podać pełny adres mostka, aby móc połączyć się z mostkiem.

Mostek-moji

Adresy mostków można udostępniać za pomocą kodu QR lub kopiując cały adres.

Kod QR mostka