Hầu hết các phương thức trung chuyển, chẳng hạn như obfs4, đều dựa vào việc sử dụng rơ-le "cầu Bridge". Giống như các rơ-le Tor thông thường, các cầu Bridge được chạy bởi các tình nguyện viên; tuy nhiên, không giống như các rơ-le thông thường, chúng không được liệt kê công khai, vì vậy kẻ gian không thể dễ dàng xác định được chúng.

Sử dụng cầu Bridge, đồng phối hợp với các phương thức trung chuyển để che giấu sự thật rằng bạn đang sử dụng Tor, nhưng có thể làm chậm kết nối so với khi sử dụng rơ-le Tor thông thường.

Các phương thức trung chuyển có thể kết nối được, ví dụ như meek và Snowflake, sử dụng các kỹ thuật phản kiểm duyệt khác nhau mà không phụ thuộc vào việc tìm kiếm các địa chỉ cầu Bridge. Bạn không cần thiết phải có được các địa chỉ cầu Bridge để sử dụng các điểm trung chuyển này.

LẤY ĐỊA CHỈ CẦU BRIDGE

Bởi vì các địa chỉ cầu Bridge không được công khai, bạn sẽ phải tự mình yêu cầu chúng. Bạn có một số chọn lựa:

  • Truy cập https://bridges.torproject.org/ và làm theo hướng dẫn, hoặc
  • Email bridges@torproject.org từ Gmail hoặc địa chỉ email Riseup
  • Sử dụng Moat để lấy cầu Bridge từ bên trong Trình duyệt Tor Browser.
  • Gửi tin nhắn tới @GetBridgesBot trên Telegram. Nhấn vào 'Bắt đầu' hoặc viết /start hoặc /bridges trong cuộc trò chuyện. Sao chép địa chỉ cầu Bridge và trên:
    • Trình duyệt Tor Browser cho máy Desktop: Hãy nhấp vào "Cài đặt" trong menu hamburger (≡) rồi vào "Kết nối" trong thanh sidebar. Trong phần "Cầu Bridge", từ tùy chọn "Nhập địa chỉ cầu Bridge mà bạn đã biết", nhấp vào "Thêm cầu Bridge theo cách thủ công" và nhập từng địa chỉ cầu Bridge trên một dòng riêng.
    • Trình duyệt Tor Browser Android: Nhấn vào 'Cài đặt' (⚙️) và sau đó vào 'Cấu hình cầu Bridge'. Bật 'Sử dụng Cầu Bridge' và chọn 'Cung cấp Cầu Bridge mà tôi biết'. Nhập địa chỉ cầu Bridge.

SỬ DỤNG MOAT

Nếu bạn đang khởi động Trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên, hãy nhấp vào "Định cấu hình kết nối" để mở cửa sổ cài đặt Tor. Trong phần "Cầu Bridge", tìm "Đề nghị một cầu Bridge từ torproject.org" và nhấp vào "Đề nghị một cầu Bridge..." để BridgeDB cung cấp cầu Bridge. Hoàn thành Captcha và nhấp vào "Đệ trình". Nhấp vào "Kết nối" để lưu cài đặt của bạn.

Hoặc, nếu bạn đang chạy Trình duyệt Tor Browser, hãy nhấp vào "Cài đặt" trong menu hamburger (≡) rồi nhấp vào "Kết nối" trong thanh sidebar. Trong phần "Cầu Bridge", tìm "Đề nghị một cầu Bridge từ torproject.org" và nhấp vào "Đề nghị một cầu Bridge..." để BridgeDB cung cấp cầu Bridge. Hoàn thành Captcha và nhấp vào "Đệ trình". Cài đặt của bạn sẽ tự động được lưu lại một khi bạn đóng tab.

Đề nghị một cầu Bridge từ torproject.org

NHẬP ĐỊA CHỈ CẦU BRIDGE

Nếu bạn đang khởi động Trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên, hãy nhấp vào "Định cấu hình kết nối" để mở cửa sổ cài đặt Tor. Trong phần "Cầu Bridge", từ tùy chọn "Nhập một địa chỉ cầu Bridge mà bạn đã biết", nhấp vào "Thêm một cầu Bridge theo cách thủ công" và nhập từng địa chỉ cầu Bridge trên một dòng riêng biệt. Nhấp vào "Kết nối" để lưu cài đặt của bạn.

Hoặc, nếu bạn đang chạy Trình duyệt Tor Browser, hãy nhấp vào "Cài đặt" trong menu hamburger (≡) rồi nhấp vào "Kết nối" trong thanh sidebar. Trong phần "Cầu Bridge", từ tùy chọn "Nhập một địa chỉ cầu Bridge mà bạn đã biết", nhấp vào "Thêm một cầu Bridge theo cách thủ công" và nhập từng địa chỉ cầu Bridge trên một dòng riêng biệt. Các cài đặt của bạn sẽ tự động được lưu lại một khi bạn đóng tab.

Nhập địa chỉ cầu Bridge thủ công

Nếu kết nối không thành công, cầu Bridge bạn nhận được có thể bị hỏng. Vui lòng sử dụng một trong các phương pháp trên để lấy thêm địa chỉ cầu Bridge và thử lại.

BRIDGE-MOJI

Mỗi địa chỉ cầu Bridge được biểu thị bằng một chuỗi ký tự biểu tượng cảm xúc được gọi là Emoji cầu Bridge. Chúng có thể được sử dụng để xác nhận rằng cầu Bridge mong muốn đã được thêm vào thành công.

Emoji cầu Bridge là các biểu thị danh tính cầu Bridge mà người có thể đọc đượckhông đại diện cho chất lượng kết nối tới mạng Tor Network hoặc trạng thái của cầu Bridge. Chuỗi ký tự biểu tượng cảm xúc Emoji không thể được sử dụng làm đầu vào. Người dùng được yêu cầu cung cấp địa chỉ cầu Bridge hoàn chỉnh để có thể kết nối với một cầu Bridge.

Emoji Cầu Bridge

Các địa chỉ cầu Bridge có thể được chia sẻ bằng mã code QR hoặc bằng cách sao chép toàn bộ địa chỉ.

Mã QR code của cầu Bridge