ზოგჯერ, პირდაპირი წვდომა Tor-ქსელთან შეზღუდულია თქვენი ინტერნეტის მომწოდებლის ან მთავრობის მიერ. Tor-ბრაუზერს გააჩნია ამ შეზღუდვებისთვის გვერდის ავლის გარკვეული საშუალებები. მათ ეწოდება „მისაერთებელი გადამყვანები“.

მისაერთებელი გადამყვანის სახეობები

ამჟამად სამი სახის მისაერთებელი გადამყვანია ხელმისაწვდომი, მაგრამ სხვებიც მუშავდება.

obfs4 obfs4 აძლევს Tor-ით მიმოცვლილ მონაცემებს შემთხვევით სახეს და ამასთან არ აძლევს ცენზორებს საშუალებას მოიძიონ გადამცემი ხიდები, ინტერნეტსკანერით. obfs4 გადამცემი ხიდის აღმოჩენა და შეზღუდვა ნაკლებად მოსალოდნელია, ვიდრე მისი წინამორბედის, obfs3-ის გადამცემის.
meek meek-გადამყვანები გადაცემულ მონაცემებს აძლევს ისეთ სახეს, თითქოს Tor-ქსელით სარგებლობის ნაცვლად, ცნობილ საიტებს ათვალიერებთ. meek-azure წარმოაჩენს ისე, თითქოს Microsoft-ის ვებმომსახურებებს უკავშირდებით.
Snowflake Snowflake წარმოადგენს Flashproxy-ის მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას. იგი მიმოცვლილ მონაცემებს აგზავნის WebRTC-ის გავლით, პირდაპირი კავშირის პროტოკოლით, მათ შორის NAT-ის პირობებშიც, შესაბამისი ჩაშენებული საშუალებებით.

მისაერთებელი გადამყვანების გამოყენება

მისაერთებელი გადამყვანით სარგებლობისთვის, დაწკაპეთ „გამართვის“ ღილაკს, Tor-ბრაუზერის პირველი გაშვებისას. გამოსულ ფანჯარაზე, ჩამოსაშლელი მენიუდან აირჩიეთ სასურველი მისაერთებელი გადამყვანებიდან რომელიმე.

ან, თუ უკვე გაშვებული გაქვთ Tor-ბრაუზერი, დაწკაპეთ „პარამეტრები“ მთავარი მენიუდან და შემდეგ „Tor“ გვერდითი ზოლიდან. „ხიდების“ განყოფილებაში, მონიშნეთ „ხიდის გამოყენება“ და ჩამოსაშლელი მენიუდან „ჩაშენებული გადამცემი ხიდის მითითება“ აირჩიეთ სასურველი მისაერთებელი გადამყვანი.

საჭირო მისაერთებელი გადამყვანის არჩევის შემდგომ, დაწკაპეთ ღილაკზე „დაკავშირება“ პარამეტრების შესანახად.

რომელი გადამყვანი უნდა გამოვიყენო?

Tor-ის გამშვების მენიუში მუშაობს მოცემული თითოეული გადამყვანი, სხვადასხვაგვარად და მათი შედეგიანობა დამოკიდებულია გვერდის ავლის თავისებურებებზე.

თუ პირველად ცდილობთ შეზღუდული ქსელისთვის გვერდის ავლას, ჯობია მოსინჯოთ სხვადასხვა სახის გადამყვანები: obfs4, snowflake და meek-azure.

თუ ცდით ყველა მათგანს და ვერცერთი ვერ დაგაკავშირებთ ინტერნეტთან, დაგჭირდებათ გადამცემი ხიდის მისამართების ხელით მითითება.

წაიკითხეთ ხიდების შესახებ განყოფილება და შეიტყვეთ, თუ რას წარმოადგენს ხიდები და როგორ ხდება მათი მოპოვება.