ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បណ្តាញ Tor ប្រហែលជាពេលខ្លះអាចត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអុីនធឺណេត ឬ ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នក។ កម្មវិធីរុករក Tor បានរួមបញ្ចូលមកជាមួយនឹងបករណ៍បណ្តាញបង្វែងទិសដៅមួយចំនួនដែលអាចជួយអោយគេចផុតពីការរាំងខ្ទប់។ ឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានស្គាល់ថា "ការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន"។

ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន

បច្ចុប្បន្ននេះ មានកម្មវិធី ការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបានបីប្រភេទ ប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតកំពុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍។

obfs4 obfs4 ធ្វើអោយចរាចរណ៍នៅលើបណ្តាញរបស់ Tor មានភាពមិនជាក់លាក់ ហើយវាជួយទប់ស្កាត់បិទបាំងពី ការតាមដានស្វែងរកប្រព័ន្ធ Bridges នៅលើអុីនធឺណេត។ obfs4 bridges គឺមានភាពល្អប្រសើរជាងក្នុងការរាំងខ្ទប់ជាងជំនាន់មុនរបស់វា obfs3 bridges។
meek ចរាចរណ៍ទិន្នន័យដោយសម្ងាត់នឹងជួយអ្នកអោយមើលទៅមានសភាពដូចជាការប្រើប្រាស់ដោយធម្មតាជំនួសអោយប្រព័ន្ធបណ្តាញ Tor. កម្មវិធី Meek-Azure​ ធ្វើអោយការប្រើប្រាស់របស់អ្នកមានសភាពដូចជាការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់ Microsoft ដូច្នោះដែរ។
Snowflake Snowflake គឺជាកម្មវិធីដែលមានភាពល្អប្រសើរជាង Flashproxy។​ វាធ្វើការបញ្ចូនទិន្នន័យតាមរយៈ WebRTC ប្រូតូខូលរបស់បណ្តាញ peer-to-peer ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបណ្តាញ NAT នៅក្នុងនោះរួចជាស្រេច។

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន

To use a pluggable transport, click "Configure Connection" when starting Tor Browser for the first time. Under the "Bridges" section, locate the option "Choose from one of Tor Browser's built-in bridges" and click on "Select a Built-In Bridge" option. From the menu, select whichever pluggable transport you'd like to use.

បន្ទាប់ពីអ្នកបានជ្រើសរើសយកកម្មវិធី តភា្ជប់ដែលអាចបត់បែនបាន សូមរំកិលត្រឡប់មកផ្នែកខាងលើវិញ រួចចុច "ភ្ជាប់" ដើម្បីរក្សាទុកក្នុងការកំណត់របស់អ្នក។

Or, if you have Tor Browser running, click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. Under the "Bridges" section, locate the option "Choose from one of Tor Browser's built-in bridges" and click on "Select a Built-In Bridge" option. Choose whichever pluggable transport you'd like to use from the menu. ការកំណត់នឹងរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកចុចបិទ។

Configure built-in bridges

តើបណ្តាញណាមួយដែលអ្នកគួរប្រើ?

ប្រភេទបណ្តាញនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីបណ្តាញ Bridges របស់ Tor ដែលធ្វើការដោយវិធីសាស្រ្តខុសៗគ្នា ហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើបណ្តាញបង្វែរទិសដៅនីមួយៗ។

ប្រសិនបើ អ្នកព្យាយាមចូលទៅប្រើប្រាស់បណ្តាញដែលត្រូវបានគេរាំងខ្ទប់ជាលើកដំបូង អ្នកគួរតែសាកល្បងប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា obfs4, snowflake ឬ meek-azure។

ប្រសិនបើ អ្នកបានប្រើនូវជម្រើសទាំងអស់នោះ ប៉ុន្តែមិនមានកម្មវីធីណាអាចអោយអ្នកអនឡានបាន អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់បណ្តាញ bridges ឬ ចូលទៅកំណត់អាសយដ្ឋានរបស់បណ្តាញ bridges ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

Users in China will likely have to connect with a private and unlisted obfs4 bridge. Contact our Telegram Bot @GetBridgesBot and type /bridges. ឬផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ frontdesk@torproject.org ដោយសរសេរ "private bridge" ក្នុង subject របស់អ៊ីមែល។

សូមអានសេចក្តីណែនាំអំពីបណ្តាញ Bridges អ្នកនឹងឈ្វេងយល់អំពីប្រភេទនៃបណ្តាញ​ Bridges និងពីរបៀបប្រើប្រាស់វា។