ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់បណ្តាញ Tor ប្រហែលជាពេលខ្លះអាចត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដោយក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មអុីនធឺណេត ឬ ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នក។ កម្មវិធីរុករក Tor បានរួមបញ្ចូលមកជាមួយនឹងបករណ៍បណ្តាញបង្វែងទិសដៅមួយចំនួនដែលអាចជួយអោយគេចផុតពីការរាំងខ្ទប់។ ឧបករណ៍ទាំងនោះត្រូវបានស្គាល់ថា "ការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន"។

ប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន

បច្ចុប្បន្ននេះ មានកម្មវិធី ការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបានបីប្រភេទ ប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតកំពុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍។

obfs4 obfs4 ធ្វើអោយចរាចរណ៍នៅលើបណ្តាញរបស់ Tor មានភាពមិនជាក់លាក់ ហើយវាជួយទប់ស្កាត់បិទបាំងពី ការតាមដានស្វែងរកប្រព័ន្ធ Bridges នៅលើអុីនធឺណេត។ obfs4 bridges គឺមានភាពល្អប្រសើរជាងក្នុងការរាំងខ្ទប់ជាងជំនាន់មុនរបស់វា obfs3 bridges។
meek ចរាចរណ៍ទិន្នន័យដោយសម្ងាត់នឹងជួយអ្នកអោយមើលទៅមានសភាពដូចជាការប្រើប្រាស់ដោយធម្មតាជំនួសអោយប្រព័ន្ធបណ្តាញ Tor. កម្មវិធី Meek-Azure​ ធ្វើអោយការប្រើប្រាស់របស់អ្នកមានសភាពដូចជាការប្រើប្រាស់វេបសាយរបស់ Microsoft ដូច្នោះដែរ។
Snowflake Snowflake គឺជាកម្មវិធីដែលមានភាពល្អប្រសើរជាង Flashproxy។​ វាធ្វើការបញ្ចូនទិន្នន័យតាមរយៈ WebRTC ប្រូតូខូលរបស់បណ្តាញ peer-to-peer ភ្ជាប់មកជាមួយនឹងបណ្តាញ NAT នៅក្នុងនោះរួចជាស្រេច។

ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន

ដើម្បីប្រើប្រាស់កម្មវិធី តភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន ចុចលើ "ការកំណត់បណ្តាញរបស់ Tor" នៅពេលដែលចាប់ផ្តើមដំណើរការកម្មវិធីរុករក Tor លើកដំបូង។ នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃបណ្តាញ "Bridges" ជ្រើសរើសយកប្រអប់ធីក "ប្រើប្រាស់ Bridges" បន្ទាប់មកជ្រើសយក "ជ្រើសរើសបណ្តាញ Bridges​ ស្វ័យប្រវត្តិ"។ នៅក្នុងបញ្ជីដែលមានស្រាប់ សូមជ្រើសយកកម្មវិធី តភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន ណាមួយដែលអ្នកចង់បាន។ បន្ទាប់ពីអ្នកបានជ្រើសរើសយកកម្មវិធី តភា្ជប់ដែលអាចបត់បែនបាន សូមរំកិលត្រឡប់មកផ្នែកខាងលើវិញ រួចចុច "ភ្ជាប់" ដើម្បីរក្សាទុកក្នុងការកំណត់របស់អ្នក។

ឬ ប្រសិនបើ អ្នកកំពុងដំណើរការកម្មវិធីរុករក Tor ចុចលើ "ចំណូលចិត្ត" (ឬ "ជម្រើស" នៅលើ Windows) នៅក្នុងមីនុយហាំប៊ឺហ្គឺ (≡) ហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងកម្មវិធី "Tor" ដែលមានក្នុងផ្ទាំងចំហៀង។ ក្នុងផ្នែក "បណ្តាញ Bridges" ជ្រើសរើសយកប្រអប់ធីក "ប្រើប្រាស់បណ្តាញ Bridges" ក្នុងផ្នែកជម្រើស "បណ្តាញ bridges ដែលមានស្រាប់" ជ្រើសយកកម្ម ការតភ្ជាប់ដែលអាចបត់បែនបាន ដែលអ្នកចង់បានពីក្នុងបញ្ជីដែលមានស្រាប់។ ការកំណត់នឹងរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេលដែលអ្នកចុចបិទ។

តើបណ្តាញណាមួយដែលអ្នកគួរប្រើ?

ប្រភេទបណ្តាញនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីបណ្តាញ Bridges របស់ Tor ដែលធ្វើការដោយវិធីសាស្រ្តខុសៗគ្នា ហើយប្រសិទ្ធភាពរបស់វាគឺអាស្រ័យទៅលើបណ្តាញបង្វែរទិសដៅនីមួយៗ។

ប្រសិនបើ អ្នកព្យាយាមចូលទៅប្រើប្រាស់បណ្តាញដែលត្រូវបានគេរាំងខ្ទប់ជាលើកដំបូង អ្នកគួរតែសាកល្បងប្រើកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជា obfs4, snowflake ឬ meek-azure។

ប្រសិនបើ អ្នកបានប្រើនូវជម្រើសទាំងអស់នោះ ប៉ុន្តែមិនមានកម្មវីធីណាអាចអោយអ្នកអនឡានបាន អ្នកត្រូវប្រើប្រាស់បណ្តាញ bridges ឬ ចូលទៅកំណត់អាសយដ្ឋានរបស់បណ្តាញ bridges ដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

សូមអានសេចក្តីណែនាំអំពីបណ្តាញ Bridges អ្នកនឹងឈ្វេងយល់អំពីប្រភេទនៃបណ្តាញ​ Bridges និងពីរបៀបប្រើប្រាស់វា។