Truy cập trực tiếp vào mạng lưới Tor Network đôi khi có thể bị chặn bởi Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn hoặc bởi chính phủ. Tor Browser includes some circumvention tools for getting around these blocks. These tools are called "pluggable transports".

CÁC KIỂU VẬN CHUYỂN PLUG CÓ THỂ CẮM ĐƯỢC

Currently there are four pluggable transports available, but more are being developed.

obfs4 obfs4 làm cho lưu lượng truy cập Tor trông có vẻ ngẫu nhiên, và cũng ngăn chặn các nhà kiểm duyệt tìm kiếm cầu Bridge bằng cách quét Internet. Các cầu Bridge obfs4 ít có khả năng bị chặn hơn so với các cầu Bridge obfs3 tiền thân của nó.
meek Các phương thức vận chuyển meek làm cho có vẻ như bạn đang duyệt một trang web lớn thay vì sử dụng Tor. meek-azure làm cho nó giống như bạn đang sử dụng một trang web Microsoft.
Snowflake Snowflake routes your connection through volunteer-operated proxies to make it look like you're placing a video call instead of using Tor.
WebTunnel WebTunnel masks your Tor connection, making it appear as if you're accessing a website via HTTPS.

VIỆC SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN CÓ THỂ CẮM PLUG ĐƯỢC

Để sử dụng phương thức vận chuyển có thể cắm plug được, hãy nhấp vào "Định cấu hình Kết nối" khi khởi động trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Từ trình đơn menu, hãy chọn bất kỳ phương thức vận chuyển có thể cắm plug được nào mà bạn muốn sử dụng.

Một khi bạn đã chọn phương thức vận chuyển có thể cắm plug được, hãy cuộn lên và nhấp vào "Kết nối" để lưu cài đặt của bạn.

Hoặc, nếu bạn đang chạy Trình duyệt Tor Browser, hãy nhấp vào "Cài đặt" trong menu hamburger (≡) rồi nhấp vào "Kết nối" trong thanh sidebar. Dưới mục "cầu Bridge", định vị tuỳ chọn "Chọn ra từ một trong các cầu Bridge được tích hợp sẵn của trình duyệt Tor Browser" và nhấp vào tuỳ chọn "Lựa chọn một cầu Bridge tích hợp sẵn". Hãy chọn bất kỳ phương thức vận chuyển có thể cắm plug được nào mà bạn muốn sử dụng từ menu. Các cài đặt của bạn sẽ tự động được lưu lại một khi bạn đóng tab.

Định cấu hình cầu Bridge được tích hợp sẵn

TÔI NÊN SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN NÀO?

Mỗi phương thức vận chuyển được liệt kê trong menu của Cầu Bridge Tor hoạt động theo các cách khác nhau, và hiệu quả của chúng tùy thuộc vào các tình huống cá nhân của bạn.

Nếu bạn đang cố gắng vượt qua một kết nối bị chặn lần đầu tiên, bạn nên thử các phương thức khác nhau: obfs4, snowflake, hoặc meek-azure.

Nếu bạn thử tất cả các tùy chọn này, và không có cái nào giúp bạn trực tuyến online, bạn sẽ cần phải yêu cầu một cầu Bridge hoặc nhập địa chỉ cầu Bridge theo cách thủ công.

Người dùng ở Trung Quốc có thể sẽ phải kết nối với một cầu Bridge obfs4 riêng tư và không công khai. Liên hệ với Bot Telegram của chúng tôi @GetBridgesBot và nhập /bridges. Hoặc gửi một E-Mail đến frontdesk@torproject.org với cụm từ "private bridge cn" trong phần tiêu đề của E-Mail. Nếu như bạn đang kết nối từ quốc gia khác, xin vui lòng lưu ý hãy bao gồm cả quốc gia hoặc mã quốc gia của bạn trong phần tiêu đề của E-Mail.

Đọc phần Cầu Bridge để tìm hiểu cầu Bridge là gì và cách lấy được chúng.