Η άμεση πρόσβαση στο δίκτυο Tor μπορεί μερικές φορές να παρεμποδιστεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας ή από την κυβέρνηση. Το πρόγραμμα περιήγησης Tor Browser περιλαμβάνει ορισμένα εργαλεία παράκαμψης για να ξεφορτωθείτε αυτά τα μπλοκ. Αυτά τα εργαλεία ονομάζονται "συνδετικές μεταφορές".

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες τρεις συνδετικές μεταφορές, αλλά αναπτύσσονται περισσότερες.

obfs4 Το obfs4 κάνει την κίνηση του Tor να μοιάζει τυχαία ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπει σε λογοκριτές να βρίσκουν τις γέφυρες σκανάροντας το διαδίκτυο. Οι γέφυρες obfs4 είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν από τις γέφυρες obfs3.
meek οι μεταφορές τύπου meek το κάνουν να φαίνεται σαν να περιηγείστε κάποιο γνωστό ιστότοπο και όχι ότι χρησιμοποιείτε το Tor. Το meek-azure για παράδειγμα το κάνει να φαίνεται ότι χρησιμοποιείτε κάποιον ιστότοπο της Microsoft.
Snowflake Το Snowflake είναι μία βελτίωση στο Flashproxy. Στέλνει την κίνησή σας μέσα από το WebRTC, έναν έλεγχο peer-to-peer με προσαρτημένη εκκίνηση ΝΑΤ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

To use a pluggable transport, click "Configure Connection" when starting Tor Browser for the first time. Under the "Bridges" section, locate the option "Choose from one of Tor Browser's built-in bridges" and click on "Select a Built-In Bridge" option. From the menu, select whichever pluggable transport you'd like to use.

Όταν επιλέξετε υπηρεσία δρομολόγησης, μεταφερθείτε στο επάνω μέρος και πατήστε «Σύνδεση» για αποθήκευση των ρυθμίσεων.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Settings" in the hamburger menu (≡) and then on "Connection" in the sidebar. Under the "Bridges" section, locate the option "Choose from one of Tor Browser's built-in bridges" and click on "Select a Built-In Bridge" option. Choose whichever pluggable transport you'd like to use from the menu. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

Configure built-in bridges

ΠΟΙΟ TRANSPORT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ?

Κάθε μία από τις δρομολογήσεις που αναφέρονται στο μενού γεφυρών του Tor λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τις προσωπικές σας συνθήκες.

Αν προσπαθείτε για πρώτη φορά να παρακάμψετε μια μπλοκαρισμένη σύνδεση θα πρέπει να δοκιμάσετε τα διάφορα πρωτόκολλα μεταφοράς: obfs4, snowflake ή meek-azure.

Αν δοκιμάσατε όλες αυτές τις επιλογές και καμμία δεν σας συνδέει, πρέπει να αιτηθείτε μια γέφυρα ή να εισάγετε χειροκίνητα την διεύθυνσή της.

Users in China will likely have to connect with a private and unlisted obfs4 bridge. Contact our Telegram Bot @GetBridgesBot and type /bridges. Or send an email to frontdesk@torproject.org with the phrase "private bridge" in the subject of the email.

Διαβάστε την ενότητα Γέφυρες για να μάθετε τι είναι οι γέφυρες και πώς να τις ανακτήσετε.