Η άμεση πρόσβαση στο δίκτυο Tor μπορεί μερικές φορές να παρεμποδιστεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας ή από την κυβέρνηση. Το πρόγραμμα περιήγησης Tor Browser περιλαμβάνει ορισμένα εργαλεία παράκαμψης για να ξεφορτωθείτε αυτά τα μπλοκ. Αυτά τα εργαλεία ονομάζονται "συνδετικές μεταφορές".

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες τρεις συνδετικές μεταφορές, αλλά αναπτύσσονται περισσότερες.

obfs4 Το obfs4 κάνει την κίνηση του Tor να μοιάζει τυχαία ενώ ταυτόχρονα δεν επιτρέπει σε λογοκριτές να βρίσκουν τις γέφυρες σκανάροντας το διαδίκτυο. Οι γέφυρες obfs4 είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν από τις γέφυρες obfs3.
meek οι μεταφορές τύπου meek το κάνουν να φαίνεται σαν να περιηγείστε κάποιο γνωστό ιστότοπο και όχι ότι χρησιμοποιείτε το Tor. Το meek-azure για παράδειγμα το κάνει να φαίνεται ότι χρησιμοποιείτε κάποιον ιστότοπο της Microsoft.
Snowflake Το Snowflake είναι μία βελτίωση στο Flashproxy. Στέλνει την κίνησή σας μέσα από το WebRTC, έναν έλεγχο peer-to-peer με προσαρτημένη εκκίνηση ΝΑΤ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

To use a pluggable transport, click "Tor Network Settings" when starting Tor Browser for the first time. Under the "Bridges" section, select the checkbox "Use a bridge" and choose the "Select a built-in bridge" option. Από το αναδιπλούμενο μενού επιλέξτε οποιαδήποτε μεταβαλλόμενη μεταφορά επιθυμείτε. Once you've selected the pluggable transport, scroll up and click "Connect" to save your settings.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Preferences" (or "Options" on Windows) in the hamburger menu (≡) and then on "Tor" in the sidebar. In the "Bridges" section, select the checkbox "Use a bridge", and from the option "Select a built-in bridge", choose whichever pluggable transport you'd like to use from the dropdown. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

ΠΟΙΟ TRANSPORT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ?

Each of the transports listed in Tor Bridge's menu works in a different way, and their effectiveness depends on your individual circumstances.

Αν προσπαθείτε για πρώτη φορά να παρακάμψετε μια μπλοκαρισμένη σύνδεση θα πρέπει να δοκιμάσετε τα διάφορα πρωτόκολλα μεταφοράς: obfs4, snowflake ή meek-azure.

Αν δοκιμάσατε όλες αυτές τις επιλογές και καμμία δεν σας συνδέει, πρέπει να αιτηθείτε μια γέφυρα ή να εισάγετε χειροκίνητα την διεύθυνσή της.

Διαβάστε την ενότητα Γέφυρες για να μάθετε τι είναι οι γέφυρες και πώς να τις ανακτήσετε.