Η άμεση πρόσβαση στο δίκτυο Tor μπορεί μερικές φορές να παρεμποδίζεται από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή από κάποια κυβέρνηση. Ο Tor Browser περιλαμβάνει ορισμένα εργαλεία για την παράκαμψη των φραγμών αυτών. Αυτά τα εργαλεία ονομάζονται "pluggable transports". Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των transport που είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή, ανατρέξτε στη σελίδα Pluggable Transports.

Tor Browser currently has four pluggable transport options to choose from.

USING PLUGGABLE TRANSPORTS

To use pluggable transports, click 'Configure' in the Tor Launcher window that appears when you first run Tor Browser.

You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running by clicking on the onion icon to the left of the address bar, then selecting 'Tor Network Settings'.

Select 'Tor is censored in my country,' then click 'Select a built-in bridge.' Click on the drop-down menu and select the pluggable transport you'd like to use.

Click 'OK' to save your settings.

WHICH TRANSPORT SHOULD I USE?

Κάθε ένα από τα transports που αναγράφονται στο μενού του Tor Launcher λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο (για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα Pluggable Transports) και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από την περίπτωσή σας.

If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you should try the different transports: obfs3, obfs4, fte, and meek-azure.

  • Αν δοκιμάσετε όλες αυτές τις λύσεις, και παρ' όλα αυτά δεν καταφέρατε να συνδεθείτε, θα χρειαστεί να καταχωρίσετε χειροκίνητα τις διευθύνσεις γέφυρας. Διαβάστε την ενότητα Γέφυρες για να μάθετε τι είναι οι γέφυρες και πώς να τις αποκτήσετε.