Η άμεση πρόσβαση στο δίκτυο Tor μπορεί μερικές φορές να παρεμποδιστεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας ή από την κυβέρνηση. Το πρόγραμμα περιήγησης Tor Browser περιλαμβάνει ορισμένα εργαλεία παράκαμψης για να ξεφορτωθείτε αυτά τα μπλοκ. Αυτά τα εργαλεία ονομάζονται "συνδετικές μεταφορές".

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες τρεις συνδετικές μεταφορές, αλλά αναπτύσσονται περισσότερες.

obfs4 Ο obfs4 κάνει την κίνηση του Tor να μοιάζει τυχαία όπως ο obfs3 και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει σε λογοκριτές να βρίσκουν τις γέφυρες σκανάροντας το διαδίκτυο. Οι γέφυρες του obfs4 είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν απ' ότι οι γέφυρες του obfs3.
meek meek transports make it look like you are browsing a major web site instead of using Tor. meek-azure makes it look like you are using a Microsoft web site.
Snowflake Το Snowflake είναι μία βελτίωση στο Flashproxy. Στέλνει την κίνησή σας μέσα από το WebRTC, έναν έλεγχο peer-to-peer με προσαρτημένη εκκίνηση ΝΑΤ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

To use a pluggable transport, click "Configure" when starting Tor Browser for the first time. After checking the checkbox "Tor is censored in my country," choose the "Select a built-in bridge" option. From the dropdown, select whichever pluggable transport you'd like to use. Once you've selected the pluggable transport, click "Connect" to save your settings.

Or, if you have Tor Browser running, click on "Preferences" in the hamburger menu and then on "Tor" in the sidebar. In the "Bridges" section, check the checkbox "Use a bridge," and from the option "Select a built-in bridge," choose whichever pluggable transport you'd like to use from the dropdown. Your settings will automatically be saved once you close the tab.

ΠΟΙΟ TRANSPORT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ?

Κάθε μία από τις μεταφορές που αναφέρονται στο μενού του Tor Launcher λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τις προσωπικές σας συνθήκες.

If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you should try the different transports: obfs4, snowflake, or meek-azure.

If you try all of these options, and none of them gets you online, you will need to request a bridge or manually enter bridge addresses.

Read the Bridges section to learn what bridges are and how to obtain them.