Η άμεση πρόσβαση στο δίκτυο Tor μπορεί μερικές φορές να παρεμποδιστεί από τον Πάροχο Υπηρεσιών Διαδικτύου σας ή από την κυβέρνηση. Το πρόγραμμα περιήγησης Tor Browser περιλαμβάνει ορισμένα εργαλεία παράκαμψης για να ξεφορτωθείτε αυτά τα μπλοκ. Αυτά τα εργαλεία ονομάζονται "συνδετικές μεταφορές".

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες τρεις συνδετικές μεταφορές, αλλά αναπτύσσονται περισσότερες.

obfs4 Ο obfs4 κάνει την κίνηση του Tor να μοιάζει τυχαία όπως ο obfs3 και ταυτόχρονα δεν επιτρέπει σε λογοκριτές να βρίσκουν τις γέφυρες σκανάροντας το διαδίκτυο. Οι γέφυρες του obfs4 είναι πολύ λιγότερο πιθανό να μπλοκαριστούν απ' ότι οι γέφυρες του obfs3.
meek οι μεταφορές τύπου meek το κάνουν να φαίνεται σαν να περιηγείστε κάποιο γνωστό ιστότοπο και όχι ότι χρησιμοποιείτε το Tor. Το meek-azure για παράδειγμα το κάνει να φαίνεται ότι χρησιμοποιείτε κάποιον ιστότοπο της Microsoft.
Snowflake Το Snowflake είναι μία βελτίωση στο Flashproxy. Στέλνει την κίνησή σας μέσα από το WebRTC, έναν έλεγχο peer-to-peer με προσαρτημένη εκκίνηση ΝΑΤ.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Για να χρησιμοποιήσετε μια μεταβλητή μεταγορά («pluggable transport») πατήστε «Ρύθμιση» όταν ξεκινάτε τον Tor browser για πρώτη φορά. Αφού επιλέξετε το τετράγωνο «Το Tor λογοκρίνεται στην χώρα μου», επιλέξτε «Διαλέξτε μια ενσωματωμένη γέφυρα». Από το αναδιπλούμενο μενού επιλέξτε οποιαδήποτε μεταβαλλόμενη μεταφορά επιθυμείτε. Όταν επιλέξετε την μεταβαλλόμενη μεταφορά, πατήστε «Σύνδεση» για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.

Ή, αν ο Tor browser εκτελείται ήδη, πατήστε «Προτιμήσεις» μέσα από το μενού επιλογών άνω δεξιά και μετά «Tor» από την πλευρική στήλη. Στην ενότητα «Γέφυρες» επιλέξτε το τετράγωνο «Χρήση μιας γέφυρας» και από την επιλογή «Διαλέξτε μια ενσωματωμένη γέφυρα» επιλέξτε οποιαδήποτε μεταβαλλόμενη μεταφορά επιθυμείτε από το αναδιπλούμενο μενού. Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματ μόλις κλείσετε τον φάκελο (tab).

ΠΟΙΟ TRANSPORT ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ?

Κάθε μία από τις μεταφορές που αναφέρονται στο μενού του Tor Launcher λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από τις προσωπικές σας συνθήκες.

Αν προσπαθείτε για πρώτη φορά να παρακάμψετε μια μπλοκαρισμένη σύνδεση θα πρέπει να δοκιμάσετε τα διάφορα πρωτόκολλα μεταφοράς: obfs4, snowflake ή meek-azure.

Αν δοκιμάσατε όλες αυτές τις επιλογές και καμμία δεν σας συνδέει, πρέπει να αιτηθείτε μια γέφυρα ή να εισάγετε χειροκίνητα την διεύθυνσή της.

Διαβάστε την ενότητα Γέφυρες για να μάθετε τι είναι οι γέφυρες και πώς να τις ανακτήσετε.