Директниот пристап до Tor мрежата може понекогаш да биде блокиран од вашиот Интернет сервис провајдер или од Владата. Tor Browser вклучува некои заобиколувачки алатки за да ги заобиколите овие блокади. Овие алатки се наречени „pluggable transports“ што во превод значи „приклучни транспортери“. Погледнете ја Pluggable Transports страницата за повеќе информации кои типови на транспорт се моментално возможни.

Tor Browser currently has four pluggable transport options to choose from.

Користење на pluggable transports

To use pluggable transports, click 'Configure' in the Tor Launcher window that appears when you first run Tor Browser.

You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running by clicking on the onion icon to the left of the address bar, then selecting 'Tor Network Settings'.

Select 'Tor is censored in my country,' then click 'Select a built-in bridge.' Click on the drop-down menu and select the pluggable transport you'd like to use.

Кликнете ”ОК” за да ги зачувате вашите поставки

Кој транспорт треба да го користам?

Секој од транспортите излистан во Tor Launcher менито работи на различен начин (за повеќе детали, видете Pluggable Transports страната), и нивниот ефект зависи конкретно од вашите околности.

If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you should try the different transports: obfs3, obfs4, fte, and meek-azure.

Ако се обидовте со сите овие опции, и со ниту една не се поврзавте онлајн, треба рачно да внесете мост адреси. Прочитајте за Мостови секцијата и научете што се мостови и како да ги добиете.