Uaireanta ní féidir leat rochtain dhíreach a fháil ar líonra Tor, mar gheall ar bhac a chuir do Sholáthraí Seirbhíse Idirlín nó rialtas romhat. Cuireann Brabhsálaí Tor roinnt uirlisí ar fáil a chabhraíonn leat na baic seo a sheachaint, darb ainm "córais iompair ionphlugáilte". Féach ar an leathanach seo chun tuilleadh eolais a fháil faoi na córais iompair atá ar fáil faoi láthair.

Tor Browser currently has four pluggable transport options to choose from.

USING PLUGGABLE TRANSPORTS

To use pluggable transports, click 'Configure' in the Tor Launcher window that appears when you first run Tor Browser.

You can also configure pluggable transports while Tor Browser is running by clicking on the onion icon to the left of the address bar, then selecting 'Tor Network Settings'.

Select 'Tor is censored in my country,' then click 'Select a built-in bridge.' Click on the drop-down menu and select the pluggable transport you'd like to use.

Click 'OK' to save your settings.

WHICH TRANSPORT SHOULD I USE?

Feidhmíonn gach ceann de na córais iompair i dTosaitheoir Tor ar bhealach difriúil (féach an leathanach Córais Iompair Ionphlugáilte chun tuilleadh eolais a fháil), agus braitheann a n-éifeachtacht ar na cúinsí speisialta a bhaineann leatsa féin.

If you are trying to circumvent a blocked connection for the first time, you should try the different transports: obfs3, obfs4, fte, and meek-azure.

Má bhain tú triail as na roghanna seo go léir agus ní féidir leat dul ar líne fós, ní mór duit seoltaí droichid a chur isteach de láimh. Léigh an rannóg maidir le Droichid le foghlaim cad is droichead ann agus conas is féidir iad a fháil.