Mënyra më e sigurt dhe më e thjeshtë për të shkarkuar Shfletuesin Tor është nga sajti zyrtar i Projektit Tor, te projektit: https://www.torproject.org/download. Lidhja juaj me sajtin do të bëhet e sigurt duke përdorur HTTPS, çka e bën shumë më të vështirë që ndokush të fusë hundët në të.

Sidoqoftë, mund të qëllojë që të mos hyni dot në sajtin e Projektit Tor: për shembull, mund të jetë i bllokuar në rrjetin tuaj. Nëse ndodh kjo, mund të përdorni një nga metodat alternative të shkarkimit të radhitura më poshtë:

PASQYRA

Nëse s’jeni në gjendje të shkarkoni Shfletuesin Tor nga sajti zyrtar i Projektit Tor, mundeni atëherë të provoni shkarkimin e tij prej një nga pasqyrat tona zyrtare, përmes EFF ose Calyx Institute.

GetTor

GetTor është një shërbim që u përgjigjet në mënyrë të automatizuar mesazheve, me lidhje për te versioni më i ri i Shfletuesit Tor, strehuar në një larmi vendndodhjesh, bie fjala, Dropbox, Google Drive dhe GitHub.

PËR TË PËRDORUR GETTOR-IN PËRMES EMAIL-I

Dërgoni një email te gettor@torproject.org dhe te lënda e mesazhit shkruani vetëm “windows”, “osx”, ose “linux”, (pa thonjëzat), sipas sistemit tuaj operativ. Për shembull, për të marrë lidhje shkarkimi të Shfletuesit Tor për Windows, dërgoni një email te gettor@torproject.org me fjalën “windows” në të.

GetTor-i do të përgjigjet me një email që përmban lidhje prej të cilave mund të shkarkoni paketën e Shfletuesit Tor, nënshkrimin kriptografik (i nevojshëm për verifikimin e shkarkimit), shenjat e gishtit për kyçin e përdorur për të krijuar nënshkrimin dhe checksum-in e paketës. Mund t’ju ofrohet mundësia për të zgjedhur një program për “32-bit” ose “64-bit”: kjo varet nga modeli i kompjuterit që po përdorni.

SI TË PËRDORET GETTOR PËRMES TELEGRAM-IT

Dërgoni një mesazh te @GetTor_Bot në Telegram.

  • Prekni mbi “Nise”' ose shkruani /start te fjalosja.

  • Përzgjidhni gjuhën tuaj.

  • Ka dy mundësi për të shkarkuar Shfletuesin Tor.

    • Prekni mbi “Dërgomëni Shfletuesin Tor”' dhe zgjidhni sistemin tuaj operativ. GetTor do të përgjigjet me një kartelë të shkarkueshme Shfletuesi Tor dhe nënshkrimin që mund të përdoret për të verifikuar shkarkimin.
    • Prekni “Dërgomëni pasqyra të tjera për Shfletuesin Tor” që ta shkarkoni që nga një nga pasqyrat zyrtare.

GetTor Bot