Ο ασφαλέστερος και πιο απλός τρόπος για να κατεβάσετε το Tor Browser είναι από την επίσημη ιστοσελίδα του Tor Project στο https://www.torproject.org/download. Η σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα θα διασφαλίζεται με HTTPS, το οποίο το κάνει πολύ πιο δύσκολο για κάποιον να το παραβιάσει.

Ωστόσο, ίσως να υπάρξουν φορές που δεν θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Tor Project: για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι αποκλεισμένη από το δίκτυό σας. Εάν συμβεί αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις εναλλακτικές μεθόδους λήψης που αναφέρονται παρακάτω.

MIRRORS

Αν δεν μπορείτε να κατεβάσετε το Tor Browser από τον επίσημο ιστότοπο του Tor Project, μπορείτε να δοκιμάσετε να το κατεβάσετε από έναν από τα επίσημα mirror μας είτε μέσω του EFF ή του Calyx Institute.

GetTor

Το GetTor είναι μια υπηρεσία αυτόματης απάντησης σε μηνύματα, με την αποστολή συνδέσμων για τη λήψη της τελευταίας έκδοσης του Tor Browser, που βρίσκονται σε διάφορες τοποθεσίες, όπως το Dropbox, το Google Drive και το GitHub.

TO USE GETTOR VIA EMAIL

Στείλτε ένα email στο gettor@torproject.org και απλά γράψτε "windows", "osx" ή "linux" (χωρίς τα εισαγωγικά) ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε έναν κωδικό γλώσσας για να λάβετε τον Tor Browser σε γλώσσα άλλη από τα Αγγλικά. Για παράδειγμα, για να λάβετε συνδέσμους για τη λήψη του Tor Browser στα ελληνικά (Ελλάδα) για τα Windows, στείλτε ένα email στο gettor@torproject.org που να περιέχει τις λέξεις "windows el_GR".

Το GetTor θα απαντήσει με ένα email που θα περιέχει συνδέσμους από όπου μπορείτε να κατεβάσετε το Tor Browser, την κρυπτογραφική υπογραφή (απαραίτητη για την επιβεβαίωση του αρχείου λήψης), την ιχνηλάτιση του κλειδιού που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της υπογραφής και το αναγνωριστικό του πακέτου. Μπορεί να σας δοθεί η επιλογή για λογισμικό 32 ή 64 bit. Επιλέξτε ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.

TO USE GETTOR VIA TELEGRAM

Send a message to @GetTor_Bot on Telegram.

  • Tap on 'Start' or write /start in the chat.

  • Select your language.

  • There are two options to download Tor Browser.

    • Tap on 'Send me Tor Browser through Telegram' and choose your operating system and preferred language. GetTor will respond with a downloadable Tor Browser file and the signature which can be used to verify the download.
    • Tap on 'Send me other mirrors for the Tor Browser' to download from one of the official mirrors.

GetTor Bot