La manera segura i simple de descarregar el navegador Tor és mitjançant la pàgina oficial del projecte Tor en el web https://www.torproject.org. La connexió s'estableix de forma segura mitjançat HTTPS, que permet evitar les falsificacions.

Com sigui, hi han diverses maneres d'evitar l'accés al web del Projecte Tor: per exemple, el bloqueig en la xarxa d'accés. Si això succeïx, pot utilitzar un dels llocs de descàrrega que es citen a continuació.

Miralls

If you're unable to download Tor Browser from the official Tor Project website, you can instead try downloading it from one of our official mirrors, either through EFF or Calyx Institute.

GetTor

GetTor és un servei que respon automàticament a missatges amb enllaços a la versió més recent del navegador de Tor, allotjada en diverses ubicacions, com ara Dropbox, Google Drive i GitHub.

Per utilitzar GetTor per correu electrònic:

Enviï un correu electrònic a gettor@torproject.org, i en el cos del missatge escrigui les paraules "windows", "osx" o "linux", (sense cometes) depenen del tipus de sistema operatiu que tingui.

Obtenir Tor contestarà amb un correu electrònic amb enllaços per a la descàrrega dle paquet de dades del navegador Tor, la signatura criptogràfica (que es precisa per verificar al descàrrega), la empremta digital utilitzada com a signatura, i la suma de verificació. Haurà d'escollir entre la opció de "32-bit" o "64-bit" depenen del processador de càlcul del ordinador.

Per utilitzar GetTor mitjançant Twitter:

Per obtenir els enllaços per la descàrrega del navegador Tor en anglès per OS X, enviï una piulada a @get_tor amb el següent text: "osx en" (no precisa se seguidor del compte).

Per utilitzar GetTor a través de Jabber/XMPP (Jitsi, CoyIM, etc.):

Per obtenir enllaços per la descàrrega del navegado Tor en Xinès per Linux, enviï un correu electrònic gettor@torproject.org amb les següents paraules en el cos del missatge: linux zh".