Cách an toàn và đơn giản nhất để tải xuống trình duyệt Tor Browser là từ trang web chính thức của dự án Tor Project tại https://www.torproject.org/download. Kết nối của bạn tới trang web sẽ được bảo mật khi sử dụng HTTPS, điều này khiến người khác khó giả mạo, hoặc xáo trộn hơn nhiều.

Mặc dù vậy, vẫn có thể có những lần bạn không thể truy cập được vào trang web của dự án Tor Project: ví dụ, nó có thể bị chặn trên mạng lưới của bạn. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng một trong những phương pháp tải xuống dự phòng được liệt kê bên dưới:

CÁC ĐƯỜNG DẪN MIRROR

Nếu bạn không thể tải xuống Trình duyệt Tor Browser từ trang web chính thức của Dự án Tor Project, thay vào đó bạn có thể thử tải xuống từ một trong những đường dẫn mirror chính thức của chúng tôi, hoặc thông qua EFF hoặc Viện nghiên cứu Calyx Institute.

GetTor

GetTor là một dịch vụ tự động trả lời tin nhắn có liên kết tới phiên bản mới nhất của Trình duyệt Tor Browser, được lưu trữ tại nhiều địa điểm, chẳng hạn như Dropbox, Google Drive và GitHub.

ĐỂ SỬ DỤNG GETTOR QUA EMAIL

Send an email to gettor@torproject.org, and in the body of the message simply write "windows", "osx", or "linux", (without quotation marks) depending on your operating system. Ví dụ, để nhận các liên kết tải xuống trình duyệt Tor Browser cho Windows, hãy gửi email đến gettor@torproject.org với từ "windows" trong đó.

GetTor will respond with an email containing links from which you can download the Tor Browser package, the cryptographic signature (needed for verifying the download), the fingerprint of the key used to make the signature, and the package's checksum. You may be offered a choice of "32-bit" or "64-bit" software: this depends on the model of the computer you are using.

ĐỂ SỬ DỤNG GETTOR QUA TELEGRAM

Gửi một tin nhắn tới @GetTor_Bot trên Telegram.

  • Bấm vào 'Bắt đầu' hoặc viết /start trong chat trò chuyện.

  • Lựa chọn ngôn ngữ của bạn.

  • Có hai lựa chọn để tải xuống trình duyệt Tor Browser.

    • Bấm vào 'Gửi cho tôi Trình duyệt Tor Browser' và chọn hệ điều hành của bạn. GetTor sẽ phản hồi bằng tập tin Trình duyệt Tor Browser có thể tải xuống và chữ ký có thể được sử dụng để xác minh việc tải xuống.
    • Bấm vào 'Gửi cho tôi các liên kết mirror khác cho Trình duyệt Tor Browser' để tải xuống từ một trong các liên kết mirror chính thức.

Bot GetTor