როდესაც პირველად ჩართავთ Tor-ბრაუზერს, იხილავთ Tor-ქსელის პარამეტრების ფანჯარას. იგი გთავაზობთ აირჩიოთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ Tor-ქსელს, თუ გამართოთ Tor-ბრაუზერი თქვენი კავშირებისთვის.

დაკავშირება

უმეტეს შემთხვევაში, „დაკავშირებაზე“ დაჭერა, საკმარისია Tor-ქსელთან მისაერთებლად დამატებითი გამართვის გარეშე როდესაც დააწკაპებთ, გამოჩნდება მდგომარეობის ზოლი, სადაც ნაჩვენები იქნება Tor-თან კავშირის მიმდინარეობა. If you are on a relatively fast connection, but this bar seems to get stuck at a certain point, see the Troubleshooting page for help solving the problem.

გამართვა

If you know that your connection is censored or uses a proxy, you should select this option.

Tor Browser will take you through a series of configuration options.

The first checkbox asks if access to the Tor network is blocked or censored on your connection. If you do not believe this is the case, leave this unchecked. If you know your connection is censored, or you have tried and failed to connect to the Tor network and no other solutions have worked, check the checkbox. This will display the Circumvention section to configure a pluggable transport.

The second checkbox asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is not necessary. You will usually know if you need to check this checkbox because the same settings will be used for other browsers on your system. If possible, ask your network administrator for guidance. If your connection does not use a proxy, click “Connect”.