როდესაც პირველად ჩართავთ Tor-ბრაუზერს, იხილავთ Tor-ქსელის პარამეტრების ფანჯარას. იგი გთავაზობთ აირჩიოთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ Tor-ქსელს, თუ გამართოთ Tor-ბრაუზერი თქვენი კავშირებისთვის.

დაკავშირება

უმეტეს შემთხვევაში, „დაკავშირებაზე“ დაჭერა, საკმარისია Tor-ქსელთან მისაერთებლად დამატებითი გამართვის გარეშე როდესაც დააწკაპებთ, გამოჩნდება მდგომარეობის ზოლი, სადაც ნაჩვენები იქნება Tor-თან კავშირის მიმდინარეობა. თუ შედარებით სწრაფი ინტერნეტი გაქვთ და ზოლის შევსება გაიჭედება ერთ ადგილზე, იხილეთ გაუმართაობის აღმოფხვრის გვერდი, დახმარების მისაღებად ხარვეზის გამოსწორებისთვის.

გამართვა

თუ იცით რომ თქვენი კავშირი ცენზურის ქვეშაა ან პროქსის იყენებს, მაშინ უმჯობესია ამ ვარიანტის არჩევა.

Tor-ბრაუზერი გაგიძღვებათ გარკვეული სახის პარამეტრების გასამართად.

პირველი მოსანიშნი გეკითხებათ, გაქვთ თუ არა Tor-ქსელთან წვდომა და შეზღუდული ხომ არაა. თუ მიგაჩნიათ რომ არა, დატოვეთ მოუნიშნავი. თუ იცით რომ ცენზურის ქვეშ ხართ ან სცადეთ დაკავშირება Tor-ქსელთან და ვერ მოხერხდა, ამასთან ვერც სხვა გადაწყვეტებმა უშველა, მაშინ მონიშნეთ ეს უჯრა. შედეგად გამოჩნდება გვერდის ავლის არე, საიდანაც შეძლებთ გამართოთ მისაერთებელი გადამყვანები.

მომდევნო მოსანიშნზე იქნება შეკითხვა, თქვენი კავშირი პროქსის თუ იყენებს. უმეტესად, არ გამოიყენება. წესით, ისედაც გეცოდინებათ, თუ მონიშვნა იქნება საჭირო, რადგან იგივე პარამეტრების მითითება, სხვა ბრაუზერებზეც დაგჭირდებოდათ. თუ შესაძლებელია, გაესაუბრეთ თქვენი ქსელის ზედამხედველს, დამატებითი მითითებებისთვის. თუ თქვენი ქსელი არ იყენებს პროქსის, დაწკაპეთ „დაკავშირება“.