Khi bạn khởi động Trình duyệt Tor Browser, bạn sẽ thấy cửa sổ Kết nối tới Tor. Điều này cung cấp cho bạn tùy chọn hoặc kết nối trực tiếp tới mạng lưới Tor Network, hoặc là định cấu hình Trình duyệt Tor Browser cho kết nối của bạn. Có một hộp checkbox hỏi xem rằng bạn có luôn muốn tự động kết nối tới mạng lưới Tor Network hay không, nếu đúng như vậy, hãy chọn tích hộp này.

KẾT NỐI

Nhấp vào 'kết nối' để kết nối tới Tor

Trong hầu hết các trường hợp, chọn "Kết nối" sẽ cho phép bạn kết nối tới mạng lưới Tor Network mà không cần định cấu hình gì thêm.

Một khi nhấp vào, một thanh trạng thái status bar sẽ xuất hiện, hiển thị tiến trình kết nối của Tor. Nếu bạn đang sử dụng kết nối tương đối nhanh, nhưng thanh bar này dường như bị kẹt tại một điểm nào đó, hãy thử 'Hỗ trợ Kết nối' hoặc xem trang Khắc phục sự cố để được trợ giúp giải quyết vấn đề. Hoặc, nếu bạn biết rằng kết nối của bạn bị kiểm duyệt hoặc sử dụng một proxy, bạn nên nhấp vào "Định cấu hình Kết nối".

Nhấp vào 'Cài đặt Kết nối' để điều chỉnh cài đặt mạng

HỖ TRỢ KẾT NỐI

Nếu Tor bị chặn tại địa điểm của bạn, việc thử một cầu Bridge có thể giúp ích. Hỗ trợ Kết nối có thể lựa ra cho bạn một lựa chọn sử dụng địa điểm của bạn.

Tự động Hỗ trợ Kết nối

Nếu Hỗ trợ Kết nối không thể xác định được vị trí của bạn hoặc thay vào đó bạn muốn định cấu hình kết nối của mình theo cách thủ công, bạn có thể chọn khu vực của mình từ menu thả xuống và nhấp vào 'Thử một cầu Bridge'.

Định cấu hình Hỗ trợ Kết nối

ĐỊNH CẤU HÌNH

Trình duyệt Tor Browser sẽ dẫn bạn qua một dãy những lựa chọn cấu hình.

Hỗ trợ Kết nối thông báo cho bạn về trạng thái kết nối Internet của bạn và kết nối của bạn tới mạng lưới Tor Network.

Test kiểm tra Kết nối thành công

Test kiểm tra Kết nối không thành công

Hộp checkbox đầu tiên là 'Khởi động nhanh'. Nếu được chọn, mỗi khi bạn mở Trình duyệt Tor Browser, nó sẽ cố gắng kết nối với các cài đặt mạng trước đó của bạn.

Khởi động nhanh

Nếu bạn biết kết nối của bạn bị kiểm duyệt, hoặc bạn đã cố gắng nhưng không kết nối được tới mạng lưới Tor Network và không có giải pháp nào khác hoạt động hiệu quả, bạn có thể định cấu hình Trình duyệt Tor Browser để sử dụng phương thức trung chuyển. 'Các cầu Bridge' sẽ hiển thị mục Vượt tường lửa để định cấu hình một phương thức trung chuyển hoặc để kết nối nó sử dụng Cầu Bridge.

Định cấu hình cầu Bridge

CÁC LỰA CHỌN KHÁC

Nếu kết nối của bạn sử dụng một proxy bạn có thể định cấu hình nó bằng cách nhấp vào 'Cài đặt...' đối với 'Định cấu hình làm thế nào trình duyệt Tor Browser kết nối tới Internet'. Trong hầu hết các trường hợp, điều này là không cần thiết. Bạn thường sẽ biết liệu mình có cần chọn hộp checkbox này hay không vì các cài đặt tương tự sẽ được sử dụng cho các trình duyệt khác trên hệ thống của bạn. Nếu có thể, hãy yêu cầu hướng dẫn từ quản trị viên mạng của bạn. Nếu kết nối của bạn không sử dụng proxy, hãy nhấp "Kết nối".

Các cài đặt Proxy cho trình duyệt Tor Browser