Quan inicieu el Navegador Tor, veureu la finestra Connexió a Tor. Això us ofereix l'opció de connectar-vos directament a la xarxa Tor o de configurar el Navegador Tor per a la vostra connexió. Hi ha una casella de selecció que demana si sempre voleu connectar-vos automàticament a la xarxa Tor, si aquest és el cas, marqueu la casella.

CONNECTA'T

Feu clic a «Connectar» per a connectar a Tor

En la majoria dels casos, escollir "Connecta" us permetrà connectar-vos a la xarxa Tor sense cap altra configuració.

Un cop fet clic, apareixerà una barra d'estat que mostra el progrés de la connexió de Tor. Si teniu una connexió relativament ràpida, però sembla que aquesta barra s'ha quedat encallada en un moment determinat, proveu l'"Assistent de Connexió" o consulteu la pàgina de Resolució de problemes per obtenir ajuda per resoldre el problema. O, si sabeu que la vostra connexió està censurada o utilitza un servidor intermediari, hauríeu de fer clic a "Configura la connexió".

Feu clic a "Configura la connexió" per ajustar la configuració de la xarxa

ASSISTENT DE CONNEXIÓ

Si Tor està bloquejat a la vostra ubicació, provar un pont pot ajudar. L'Assistent de Connexió pot triar-ne un mitjançant la vostra ubicació.

Assistent de connexió automàtic

Si l'Assistent de Connexió no pot determinar la vostra ubicació o voleu configurar la vostra connexió manualment, podeu seleccionar la vostra regió al menú desplegable i fer clic a "Prova un pont".

Configuració de l'Assistent de connexió

CONFIGURA

El Navegador Tor us guiarà per una sèrie d'opcions de configuració.

L'Assistent de Connexió us informa sobre l'estat de la vostra connexió a Internet i la vostra connexió a la xarxa Tor.

Èxit de la prova de connexió

La prova de connexió ha fallat

La primera casella de selecció és "Iniciació ràpida". Si se selecciona, cada vegada que obriu el Navegador Tor, intentarà connectar-se amb la configuració de xarxa anterior.

Inici ràpid

Si sabeu que la vostra connexió està censurada, o heu intentat i no heu pogut connectar-vos a la xarxa Tor i cap altra solució no ha funcionat, podeu configurar el Navegador Tor perquè utilitzi un transport integrable. 'Ponts' mostrarà la secció Elusió per configurar un transport integrable o per connectar-se mitjançant Ponts.

Configura el Pont de Tor

ALTRES OPCIONS

Si la vostra connexió utilitza un servidor intermediari, podeu configurar-lo fent clic a "Configuració..." i després "Configura com es connecta el Navegador Tor a Internet". En la majoria dels casos, això no és necessari. Normalment sabreu si heu de seleccionar aquesta casella de selecció perquè la mateixa configuració s'utilitzarà per a altres navegadors del vostre sistema. Si és possible, demaneu orientació al vostre administrador de xarxa. Si la vostra conexió no utilitza un proxy, feu clic a "Connectar".

Configuració del servidor intermediari per al Navegador Tor