Όταν εκτελείτε τον Tor Browser για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί το παράθυρο ρυθμίσεων του δικτύου Tor. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε απευθείας στο δίκτυο Tor ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Tor Browser για τη σύνδεσή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Click 'connect' to connect to Tor.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή "Σύνδεση" θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο δίκτυο Tor χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις. Μόλις γίνει κλικ, θα εμφανιστεί μια γραμμή κατάστασης, που δείχνει την πρόοδο της σύνδεσης του Tor. Εάν βρίσκεστε σε σχετικά γρήγορη σύνδεση, αλλά αυτή η μπάρα φαίνεται να κολλάει σε κάποιο σημείο, ανατρέξτε στη σελίδα Troubleshooting για βοήθεια σχετικά με την επίλυση του προβλήματος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Click 'configure' to adjust network settings.

Αν γνωρίζετε πως η σύνδεσή σας λογοκρίνεται ή χρησιμοποιεί διαμεσολαβητή, επιλέξτε αυτή την επιλογή.

Select options for censored connection or proxy use.

Το Tor Browser θα σας βοηθήσει με τη ρύθμιση, μέσα από μια σειρά επιλογών.

Configure Tor bridge options

Στο πρώτο πλαίσιο επιλογής, δηλώνετε εάν το δίκτυο Tor είναι αποκλεισμένο ή λογοκρίνεται από τη σύνδεσή σας. Εάν πιστεύετε ότι δεν ισχύει κάτι από τα παραπάνω αφήστε το κενό. Εάν γνωρίζετε ότι η σύνδεσή σας λογοκρίνεται ή εάν έχετε δοκιμάσει χωρίς επιτυχία να συνδεθείτε στο δίκτυο Tor επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου. Θα εμφανιστεί η ενότητα Παράκαμψη όπου θα γίνει η προσαρμογή του περιβάλλοντος Μεταβλητής Μεταφοράς.

Configure proxy options

Το δεύτερο πλαίσιο επιλογής αφορά αν η σύνδεσή σας χρησιμοποιεί διαμεσολαβητή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητο. Θα γνωρίζετε αν πρέπει να το επιλέξετε, καθώς οι ίδιες ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται και από τα άλλα προγράμματα περιήγησης στο σύστημά σας. Εάν είναι δυνατό, ρωτήστε τον διαχειριστή του δικτύου σας για οδηγίες. Εάν η σύνδεσή σας δεν χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης, κάντε κλικ στο "Σύνδεση".