Όταν εκτελείτε τον Tor Browser για πρώτη φορά, θα σας εμφανιστούν οι Ρυθμίσεις Δικτύου του Tor. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε απευθείας στο δίκτυο Tor ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Tor Browser για τη σύνδεσή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή "Σύνδεση" θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο δίκτυο Tor χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις. Μόλις γίνει κλικ, θα εμφανιστεί μια γραμμή κατάστασης, που δείχνει την πρόοδο της σύνδεσης του Tor. Εάν βρίσκεστε σε σχετικά γρήγορη σύνδεση, αλλά αυτή η μπάρα φαίνεται να κολλάει σε κάποιο σημείο, ανατρέξτε στη σελίδα [Αντιμετώπιση προβλημάτων] (/ αντιμετώπιση προβλημάτων) για βοήθεια σχετικά με την επίλυση του προβλήματος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αν γνωρίζετε πως η σύνδεσή σας λογοκρίνεται ή χρησιμοποιεί proxy, επιλέξτε αυτή την επιλογή. Ο Tor Browser θα σας οδηγήσει σε μια σειρά από ρυθμίσεις και επιλογές.

Η πρώτη οθόνη ζητά εάν η πρόσβαση στο δίκτυο Tor είναι αποκλεισμένη ή λογοκριμένη για την σύνδεσή σας. Αν ιστεύετε ότι δεν συμβαίνει αυτό, επιλέξτε "Όχι". Εάν γνωρίζετε ότι η σύνδεσή σας είναι λογοκριμένη ή αν προσπαθήσατε και δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο Tor και δεν έχουν βρεθεί άλλες λύσεις, τότε επιλέξτε "Ναι". Στη συνέχεια, θα μεταφερθείτε στην οθόνη [Παράκαμψη] (/ circumvention) για να διαμορφώσετε την μεταφορά δυνατότητας σύνδεσης.

Η επόμενη οθόνη ρωτάει αν η σύνδεσή σας χρησιμοποιεί proxy. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως θα γνωρίζετε αν πρέπει να απαντήσετε "Ναι", καθώς οι ίδιες ρυθμίσεις θα χρησιμοποιηθούν για άλλα προγράμματα περιήγησης στο σύστημά σας. Εάν είναι δυνατόν, ζητήστε καθοδήγηση από το διαχειριστή του δικτύου σας. Εάν η σύνδεσή σας δεν χρησιμοποιεί proxy μεσολάβησης, κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια".