Όταν εκτελείτε τον Tor Browser για πρώτη φορά, θα σας εμφανιστούν οι Ρυθμίσεις Δικτύου του Tor. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να συνδεθείτε απευθείας στο δίκτυο Tor ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Tor Browser για τη σύνδεσή σας.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή "Σύνδεση" θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο δίκτυο Tor χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις. Μόλις γίνει κλικ, θα εμφανιστεί μια γραμμή κατάστασης, που δείχνει την πρόοδο της σύνδεσης του Tor. Εάν βρίσκεστε σε σχετικά γρήγορη σύνδεση, αλλά αυτή η μπάρα φαίνεται να κολλάει σε κάποιο σημείο, ανατρέξτε στη σελίδα Troubleshooting για βοήθεια σχετικά με την επίλυση του προβλήματος.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αν γνωρίζετε πως η σύνδεσή σας λογοκρίνεται ή χρησιμοποιεί proxy, επιλέξτε αυτή την επιλογή.

Tor Browser will take you through a series of configuration options.

The first checkbox asks if access to the Tor network is blocked or censored on your connection. If you do not believe this is the case, leave this unchecked. If you know your connection is censored, or you have tried and failed to connect to the Tor network and no other solutions have worked, check the checkbox. This will display the Circumvention section to configure a pluggable transport.

The second checkbox asks if your connection uses a proxy. In most cases, this is not necessary. You will usually know if you need to check this checkbox because the same settings will be used for other browsers on your system. If possible, ask your network administrator for guidance. If your connection does not use a proxy, click “Connect”.