Όταν εκκινείτε το Tor Browser θα βλέπετε το παράθυρο Σύνδεση στο Tor. Αυτό σας δίνει την επιλογή να συνδεθείτε είτε απευθείας στο δίκτυο Tor, είτε να ρυθμίσετε τον Tor Browser για τη σύνδεσή σας. Υπάρχει μια επιλογή που σας ρωτάει αν θέλετε να συνδέεστε πάντα αυτόματα στο δίκτυο Tor. Αν ναι, τσεκάρετε την επιλογή.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Κάντε κλικ στο «Σύνδεση» για να συνδεθείτε στο Tor

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η επιλογή "Σύνδεση" θα σας επιτρέψει να συνδεθείτε στο δίκτυο Tor χωρίς περαιτέρω ρυθμίσεις.

Όταν πατηθεί, θα εμφανιστεί μια μπάρα κατάστασης, που θα εμφανίζει τη πρόοδο σύνδεσης του Tor. Αν η σύνδεσή σας είναι σχετικώς γρήγορη αλλά η μπάρα αυτή δείχνει κολλημένη σε κάποιο σημείο, δοκιμάστε τον 'Βοηθό Σύνδεσης' ή διαβάστε την σελίδα Επίλυσης προβλημάτων ώστε να λάβετε βοήθεια για το πρόβλημά σας. Ή, αν γνωρίζετε πως η σύνδεσή σας λογοκρίνεται ή χρησιμοποιεί proxy, θα πρέπει να πατήσετε στις "Ρυθμίσεις δικτύου Tor".

Κάντε κλικ στο 'Ρύθμιση σύνδεσης' για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Αν το Tor είναι αποκλεισμένο για την τοποθεσία σας, η δοκιμή κάποιας Γέφυρας ίσως σας βοηθήσει. Ο Βοηθός Σύνδεσης μπορεί να επιλέξει για εσάς μια Γέφυρα και να την χρησιμοποιήσει για την τοποθεσία σας.

Αυτόματη βοήθεια σύνδεσης

Αν ο Βοηθός Σύνδεσης δεν μπορεί να προσδιορίσει την τοποθεσία σας ή επιθυμείτε, αντιθέτως, να ρυθμίσετε την σύνδεσή σας χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε την περιοχή σας από την αναδιπλούμενη λίστα και να πατήσετε 'Try a Bridge'.

Ρυθμίσεις αυτόματης σύνδεσης

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Το Tor Browser θα σας βοηθήσει με τη ρύθμιση, μέσα από μια σειρά επιλογών.

Ο Βοηθός Σύνδεσης σας ενημερώνει για την κατάσταση της σύνδεσης στο Διαδίκτυο και για την σύνδεσή σας στο δίκτου Tor.

Επιτυχής δοκιμή σύνδεσης

Η δοκιμή σύνδεσης απέτυχε

Η πρώτη επιλογή είναι η 'Γρήγορη εκκίνηση'. Αν την ενεργοποιήσετε, κάθε φορά που θα εκκινείτε το Tor αυτό θα προσπαθεί αυτόματα να συνδεθεί με βάση τις προηγούμενες συθμίσεις δικτύου.

Γρήγορη έναρξη

Αν γνωρίζετε ότι η σύνδεσή σας παρακολουθείται ή αν προσπαθήσατε να συνδεθείτε στο δίκτου Tor και αποτύχατε και καμία άλλη λύση δεν λειτούργησε, μπορείτε να ρυθμίσετε το Tor Browser ώστε να χρησιμοποιήσει μια προσαρμοζόμενη μεταφορά. Οι 'Γέφυρες' θα προβάλλουν την ενότητα Παράκαμψη] για να ρυθμίσετε μια προσαρμοζόμενη μεταφορά ή για να συνδεθείτε με την χρήση Γέφυρας].

Ρύθμιση γέφυρας Tor

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αν η σύνδεσή σας χρησιμοποιεί διακομιστή proxy μπορείτε να τον ρυθμίσετε πατώντας 'Ρυθμίσεις...' και 'Ρυθμίστε τον τρόπο που το Tor Browser θα συνδέεται στο Διαδίκτυο'. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως ο χρήστης γνωρίζει αν πρέπει ή όχι να ενεργοποιήσει την επιλογή αυτή αφού η ίδια επιλογή χρησιμοποιείται και από άλλους περιηγητές ιστού του υπολογιστή σας. Εάν είναι δυνατό, ρωτήστε τον διαχειριστή του δικτύου σας για οδηγίες. Αν η σύνδεσή σας δεν χρησιμοποιεί proxy, πατήστε "Σύνδεση".

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης για το Tor Browser