သင်သည် Tor ဘရောက်ဇာကို ပထမဆုံးအကြိမ် လည်ပတ်ချိန်၌ "Tor သို့ ချိတ်ဆက်ရန်" ဝင်းဒိုးကို မြင်ရပါမည်။ ဤတွင် Tor ကွန်ရက်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန် သို့မဟုတ် သင့်ချိတ်ဆက်မှုအတွက် Tor ဘရောက်ဇာကို ချိန်ညှိရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ Tor ကွန်ရက်သို့ အမြဲတမ်း အလိုအလျောက် ချိတ်ဆက်လိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးသော အမှန်ခြစ်ရန်အကွက် ပေါ်လာပါမည်။ ချိတ်ဆက်လိုပါက ထိုအကွက်ကို အမှန်ခြစ်ပါ။

ချိတ်ဆက်ရန်

Click 'connect' to connect to Tor.

"ချိတ်ဆက်ရန်" ကို ရွေးချယ်လျှင် များသောအားဖြင့် နောက်ထပ် ချိန်ညှိရန် မလိုတော့ဘဲ Tor ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါမည်။

ကလစ်နှိပ်ပြီးသည်နှင့် အခြေအနေပြဘား ပေါ်လာပြီး Tor နှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် တိုးတက်မှုကို ပြသပါမည်။ သင့်ချိတ်ဆက်မှုသည် အတန်အသင့် မြန်သော်လည်း ဤဘားသည် တစ်နေရာ၌ ရှေ့မဆက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေပါက ပြဿနာကို ဖြေရှင်းရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း စာမျက်နှာကို ကြည့်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် သင့်ချိတ်ဆက်မှုကို ဆင်ဆာဖြတ်ထားကြောင်း (သို့) ပရောက်စီကို အသုံးပြုထားကြောင်း သိပါက "Tor ကွန်ရက် ဆက်တင်များ" ကို နှိပ်ပါ။

Click 'Tor Network Settings' to adjust network settings.

ချိန်ညှိရန်

Tor ဘရောက်ဇာတွင် သင်သည် အစိတ်အပိုင်းများ ဖွဲ့စည်းပုံ ရွေးချယ်မှုများကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြုလုပ်ရပါမည်။

ပထမ အမှန်ခြစ်ရန်အကွက်မှာ "အမြန်စတင်ခြင်း" ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ရွေးချယ်ပါက Tor ဘရောက်ဇာကို ဖွင့်တိုင်း သင်၏ ယခင် ကွန်ရက် ဆက်တင်များဖြင့် ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးစားပါမည်။

ဒုတိယ အမှန်ခြစ်ရန်အကွက်တွင် တံတား အသုံးပြုလိုခြင်း ရှိ၊ မရှိ မေးပါမည်။ သင့်ချိတ်ဆက်မှုကို ဆင်ဆာလုပ်ထားကြောင်း သိလျှင် (သို့) Tor ကွန်ရက်သို့ ချိတ်ဆက်ရန် ကြိုးစားရာတွင် မအောင်မြင်ဘဲ အခြားမည်သည့်ဖြေရှင်းနည်းကမျှ အလုပ်မလုပ်လျှင် "တံတား အသုံးပြုရန်" ကို ရွေးချယ်ပါ။

Configure Tor bridge options

ဤတွင် အသွားအလာ အသွင်ပြောင်းကိရိယာကို ချိန်ညှိရန် သို့မဟုတ် တံတားများ ကို အသုံးပြု၍ ချိတ်ဆက်ရန် ဆင်ဆာရှောင်ခြင်း အပိုင်းကို ပြသပါမည်။

အခြားရွေးချယ်မှုများ

တတိယ အမှန်ခြစ်ရန်အကွက်၌ သင့်ချိတ်ဆက်မှုတွင် ပရောက်စီ သုံး၊ မသုံး မေးပါမည်။ များသောအားဖြင့် ဤအဆင့်ကို မလိုအပ်ပါ။ သင့်စနစ်ရှိ အခြား ဘရောက်ဇာများအတွက်လည်း တူညီသော ဆက်တင်များကိုပင် အသုံးပြုမည် ဖြစ်သောကြောင့် ပုံမှန်အားဖြင့် ဤအမှန်ခြစ်ရန်အကွက်ကို ရွေးချယ်ရန် လို၊ မလို သိနိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက သင့်ကွန်ရက် စီမံခန့်ခွဲသူထံမှ လမ်းညွှန်ချက် တောင်းပါ။ သင့်ချိတ်ဆက်မှုတွင် ပရောက်စီ အသုံးမပြုပါက "ချိန်ဆက်ရန်" ကို နှိပ်ပါ။

Configure proxy options