თუ პირადი მონაცემები, როგორიცაა ანგარიშის სახელი და პაროლი, ინტერნეტით დაუშიფრავად გადაიცემა, მარტივად იქნება ხელმისაწვდომი მეთვალყურეებისთვის. საიტის ანგარიშზე შესვლისას, დარწმუნდით რომ ეს საიტი უზრუნველყოფს HTTPS-დაშიფვრას, რომელიც დაგიცავთ ინფორმაციის ამგვარი სახით ხელყოფისგან. ამის გადამოწმება შეგიძლიათ მისამართების ველიდან. თუ თქვენი კავშირი დაშიფრულია, მისამართის თავსართი იქნება „https://“ და არა „http://“.

მხოლოდ-HTTPS-რეჟიმი Tor-ბრაუზერში

მხოლოდ-HTTPS-რეჟიმი ყველა საიტს აიძულებს, კავშირისთვის გამოიყენოს უსაფრთხო და დაშიფრული არხი, სახელწოდებით HTTPS. საიტების უმეტესობაზე ისედაც მხარდაჭერილია HTTPS;ზოგზე ორივე გამოიყენება, HTTP და HTTPS. ამ რეჟიმის ჩართვა საწინდარია, რომ საიტთან კავშირი დაიშიფრება HTTPS-ით მეტი უსაფრთხოებისთვის.

მხოლოდ-HTTPS-რეჟიმი Tor-ბრაუზერში

ზოგ ვებსაიტზე მხოლოდ HTTP არის მხარდაჭერილი და ვერ გაუმჯობესდება. თუ HTTPS-სახით არაა საიტი ხელმისაწვდომი, იხილავთ გვერდს „უსაფრთხო საიტი მიუწვდომელია“:

უსაფრთხო კავშირი მიუწვდომელია HTTP-საიტზე

თუ დააწკაპებთ „გადასვლა HTTP-საიტზე“, პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე აიღებთ და იხილავთ საიტის HTTP-ვერსიას. მხოლოდ-HTTPS-რეჟიმი დროებით გამოირთვება ამ საიტისთვის.

დაწკაპეთ „უკან დაბრუნების“ ღილაკზე, თუ გსურთ, აირიდოთ დაუშიფრავი კავშირები.

მოცემულ გამოსახულებაზე ნაჩვენებია, თუ რა ინფორმაციაა ხილული მეთვალყურეებისთვის Tor-ბრაუზერისა და HTTP-დაშიფვრის გამოყენებისას ან მათ გარეშე:

  • დააწკაპეთ „Tor-ის“ ღილაკს რომ იხილოთ, თუ რა მონაცემებია ხელმისაწვდომი გარეშე თვალისთვის Tor-ით სარგებლობისას. ღილაკი იქცევა მწვანედ იმის მისანიშნებლად, რომ Tor ჩართულია.
  • დაწკაპეთ „HTTPS-ის“ ღილაკს, რომ იხილოთ, თუ რა მონაცემებია ხელმისაწვდომი გარეშე თვალისთვის HTTPS-ით სარგებლობისას. ღილაკი იქცევა მწვანედ იმის მისანიშნებლად, რომ HTTPS ჩართულია.
  • როდესაც ორივე ღილაკი მწვანეა, იხილავთ, თუ რა მონაცემებია ხელმისაწვდომი გარეშე თვალისთვის, ორივე მათგანით სარგებლობისას.
  • როდესაც ორივე ღილაკი ნაცრისფერია, იხილავთ, თუ რა მონაცემებია ხელმისაწვდომი გარეშე თვალისთვის, როცა არცერთ მათგანს არ იყენებთ.შესაძლო ხილული მონაცემები
Site.com
მონახულებული საიტი.
მომხ / პაროლი
მეტსახელი და პაროლი დამოწმებისთვის.
მონაცემები
მონაცემები გადაიცემა.
მდებარეობა
ქსელის მდებარეობა კომპიუტერის შესახებ ვებსაიტის მოსანახულელბად (გარე IP-მისამართი).
Tor
გამოყენებულია თუ არა Tor.