თუ პირადი მონაცემები, როგორიცაა ანგარიშის სახელი და პაროლი, ინტერნეტით დაუშიფრავად გადაიცემა, მარტივად იქნება ხელმისაწვდომი მეთვალყურეებისთვის. საიტის ანგარიშზე შესვლისას, დარწმუნდით რომ ეს საიტი უზრუნველყოფს HTTPS-დაშიფვრას, რომელიც დაგიცავთ ინფორმაციის ამგვარი სახით ხელყოფისგან. ამის გადამოწმება შეგიძლიათ მისამართების ველიდან. თუ თქვენი კავშირი დაშიფრულია, მისამართის თავსართი იქნება „https://“ და არა „http://“.

The following visualization shows what information is visible to eavesdroppers with and without Tor Browser and HTTPS encryption:

  • Click the “Tor” button to see what data is visible to observers when you're using Tor. The button will turn green to indicate that Tor is on.
  • Click the “HTTPS” button to see what data is visible to observers when you're using HTTPS. The button will turn green to indicate that HTTPS is on.
  • When both buttons are green, you see the data that is visible to observers when you are using both tools.
  • When both buttons are grey, you see the data that is visible to observers when you don't use either tool.POTENTIALLY VISIBLE DATA
Site.com
The site being visited.
user / pw
Username and password used for authentication.
data
Data being transmitted.
location
Network location of the computer used to visit the website (the public IP address).
Tor
Whether or not Tor is being used.