Jeśli dane osobowe, takie jak hasło logowania, nie są wysłane zaszyfrowane przez Internet, mogą być bardzo łatwo przechwycone poprzez podsłuchiwacza. Jeśli logujesz się na jakąkolwiek stronę internetową, powinieneś się upewnić, że strona oferuje szyfrowanie HTTPS, które chroni przed tego rodzaju podsłuchem. Możesz to sprawdzić w pasku adresu URL: jeśli Twoje połączenie jest zaszyfrowane, adres rozpocznie się od "https://", a nie "http://".

Tryb tylko HTTPS w Tor Browser

Tryb tylko HTTPS wymusza na wszystkich połączeniach z witrynami korzystanie z bezpiecznego, szyfrowanego połączenia zwanego HTTPS. Większość witryn obsługuje już HTTPS; niektóre obsługują zarówno HTTP, jak i HTTPS. Włączenie tego trybu gwarantuje, że wszystkie Twoje połączenia z witrynami internetowymi zostaną zaktualizowane do korzystania z protokołu HTTPS, a tym samym będą bezpieczne.

Tryb tylko HTTPS w Tor Browser

Niektóre witryny obsługują tylko protokół HTTP i nie można zaktualizować połączenia. Jeśli wersja HTTPS witryny jest niedostępna, zobaczysz stronę „Bezpieczne połączenie niedostępne”:

Bezpieczne połączenie niedostępne w przypadku witryny HTTP

Jeśli klikniesz „Przejdź do witryny HTTP”, akceptujesz ryzyko, a następnie odwiedzisz wersję HTTP witryny. Tryb tylko HTTPS zostanie tymczasowo wyłączony dla tej witryny.

Kliknij przycisk „Wróć”, jeśli chcesz uniknąć niezaszyfrowanych połączeń.

Cryptocurrency safety

Tor Browser presents a security prompt if a cryptocurrency address has been copied from an insecure HTTP website. The cryptocurrency address could have been modified and should not be trusted. Clicking 'Reload Tab with a New Circuit' will attempt to load a secure version of the website with a new Tor circuit.

Cryptocurrency safety

If you click 'Dismiss' you accept the risk and the cryptocurrency address will be copied to the clipboard.

How HTTPS encryption and Tor works in Tor Browser to enhance your privacy and anonymity

Poniższa wizualizacja pokazuje, jakie informacje są widoczne dla podsłuchiwaczy z i bez Tor Browser i szyfrowania HTTPS:

  • Kliknij przycisk „Tor”, aby zobaczyć, jakie dane są widoczne dla obserwatorów, gdy korzystasz z Tor. Przycisk zmieni kolor na zielony, aby wskazać, że Tor jest włączony.
  • Kliknij przycisk "HTTPS", aby zobaczyć, jakie dane są widoczne dla obserwatorów, gdy używasz HTTPS. Przycisk zmieni kolor na zielony, aby wskazać, że HTTPS jest włączony.
  • Gdy obydwa przyciski są zielone, widzisz dane, które są widoczne dla obserwatorów, gdy korzystasz z obu narzędzi.
  • Gdy obydwa przyciski są szare, widzisz dane, które są widoczne dla obserwatorów, gdy nie używasz żadnego z tych narzędzi.POTENCJALNIE WIDOCZNE DANE
Strona.pl
Odwiedzana witryna.
użytkownik / hasło
Nazwa użytkownika i hasło używane do uwierzytelniania.
dane
Przesyłane dane.
lokalizacja
Lokalizacja sieciowa komputera użytego do odwiedzenia strony internetowej (publiczny adres IP).
Tor
Czy używany jest Tor.