หากข้อมูลส่วนตัวของคุณ เช่นรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบเดินทางโดยไม่ได้รับการเข้ารหัสลับบนอินเทอร์เน็ต เป็นการง่ายที่จะถูกสกัดกั้นผู้ใช้โดยการดักฟัง หากคุณเข้าสู่ระบบเข้าเว็บไซต์ใดก็ตาม คุณควรทำให้แน่ใจว่าเว็บนั้นให้บริการการเข้ารหัสลับ HTTPS ที่ซึ่งคุ้มครองการดักฟังในลักษณะนี้ คุณสามารถตรวจสอบได้ใน URL bar หากการเชื่อมต่อของคุณได้รับการเข้ารหัสลับแล้ว ที่อยู่จะเริ่มต้นด้วย "https://" แทนที่จะเป็น "http://"

การจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลนี้จะแสดงข้อมูลที่ผู้ดักฟังสามารถมองเห็นได้ ทั้งผ่านและไม่ผ่าน Tor Browser และการเข้ารหัส HTTPS

  • คลิกปุ่ม "Tor" เพื่อดูข้อมูลที่ผู้ตรวจดูสามารถมองเห็นได้ในขณะที่คุณใช้ Tor ปุ่มดังกล่าวจะเป็นสีเขียวเพื่อชี้ให้เห็นว่า Tor กำลังเปิดอยู่
  • คลิกปุ่ม HTTPS เพื่อดูข้อมูลที่ผู้ตรวจดูสามารถมองเห็นได้ในขณะที่คุณใช้งาน HTTPS ปุ่มดังกล่าวจะเป็นสีเขียวเพื่อชี้ให้เห็นว่า HTTPS กำลังเปิดอยู่
  • เมื่อปุ่มเป็นสีเขียว คุณจะเห็นข้อมูลที่ผู้ตรวจดูสามารถเห็นได้ขณะที่คุณกำลังใช้งานเครื่องมือทั้งสอง
  • เมื่อปุ่มเป็นสีเทา คุณจะเห็นข้อมูลที่ผู้ตรวจดูสามารถเห็นได้ขณะที่คุณไม่ได้ใช้งานเครื่องมือทั้งสอง
ข้อมูลที่อาจมองเห็นได้
Site.com
มีการเยี่ยมชมไซต์
ชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกใช้เพื่อรับรองความถูกต้อง
ข้อมูล
ข้อมูลถูกส่งแล้ว
ที่อยู่
ตำแหน่งเครือข่ายของคอมพิวเตอร์ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ (ที่อยู่ไอพีสาธารณะ)
Tor
ไม่ว่าจะมีการใช้งาน Tor หรือไม่