اگر اطلاعات شخصی مانند گذرواژهٔ ورود بدون رمزگذاری از طریق اینترنت منتقل شود، به‌راحتی توسط یک شنودگر قابل‌رهگیری است. اگر وارد هر وب‌سایتی می‌شوید، باید مطمئن شوید که سایت رمزگذاری HTTPS را ارائه می‌دهد که از این نوع شنود محافظت می‌کند. شما می‌توانید این را در نوار URL تأیید کنید: اگر اتصال شما رمزگذاری‌شده باشد، نشانی به‌جای «//:http» با «//:https» شروع می‌شود.

حالت فقط-HTTPS در مرورگر Tor

حالت فقط-HTTPS همهٔ اتصال‌های به وب‌سایت‌ها را مجبور می‌کند از یک اتصال رمزگذاری‌شده امن به نام HTTPS استفاده کنند. در حال حاضر اغلب وب‌سایت‌ها از HTTPS پشتیبانی می‌کنند؛ برخی هر دوی HTTP و HTTPS را پشتیبانی می‌کنند. فعال کردن این حالت تضمین می‌کند که تمام اتصال‌های شما به وب‌سایت‌ها برای استفاده از HTTPS ارتقا یافته و درنتیجه امن هستند.

حالت فقط-HTTPS در مرورگر Tor

برخی از وب‌سایت‌ها فقط از HTTP پشتیبانی می‌کنند و اتصال قابل‌ارتقا نیست. اگر نسخهٔ HTTPS یک وب‌سایت در دسترس نباشد، صفحهٔ «اتصال امن در دسترس نیست» را مشاهده خواهید کرد:

اتصال امن برای وب‌سایت HTTP موجود نیست

اگر روی «ادامه به وب‌سایت HTTP» کلیک کنید، خطر را می‌پذیرید و سپس از نسخهٔ HTTP وب‌سایت بازدید خواهید کرد. حالت فقط-HTTPS به‌طور موقت برای آن وب‌سایت خاموش خواهد‌ شد.

اگر می‌خواهید از هر اتصال رمزگذاری نشده جلوگیری نمایید، روی دکمهٔ ‹بازگشت› کلیک کنید.

Cryptocurrency safety

Tor Browser presents a security prompt if a cryptocurrency address has been copied from an insecure HTTP website. The cryptocurrency address could have been modified and should not be trusted. Clicking 'Reload Tab with a New Circuit' will attempt to load a secure version of the website with a new Tor circuit.

Cryptocurrency safety

If you click 'Dismiss' you accept the risk and the cryptocurrency address will be copied to the clipboard.

How HTTPS encryption and Tor works in Tor Browser to enhance your privacy and anonymity

مصورسازی زیر به شما نشان می‌دهد که هنگام استفاده و عدم استفاده از مرورگر Tor و رمزگذاری HTTPS، چه اطلاعاتی برای شنودکنندگان قابل رؤیت است:

  • برای اینکه ببینید چه داده‌هایی برای ناظران هنگام استفاده از مرورگر Tor قابل مشاهده است، روی دکمهٔ «Tor» کلیک کنید. سبزشدن این دکمه، به معنای روشن‌بودن Tor است.
  • برای اینکه ببینید هنگام استفاده از HTTPS، چه داده‌هایی برای ناظران قابل‌ مشاهده است، روی دکمهٔ «HTTPS» کلیک کنید. سبزشدن این دکمه نمایان‌گر روشن‌بودن HTTPS است.
  • هنگامی که هر دو دکمه سبز هستند، داده‌هایی را می‌بینید که وقتی از هر دو ابزار استفاده می‌کنید برای ناظران قابل مشاهده‌اند.
  • هنگامی که هر دو دکمه خاکستری هستند، داده‌هایی را می‌بینید که وقتی از هیچ‌یک از ابزارها استفاده نمی‌کنید برای ناظران قابل مشاهده‌اند.داده‌های قابل مشاهدهٔ بالقوه
Site.com
وب‌سایتی که در حال بازدید‌شدن است.
کاربر / رمز
نام‌کاربری و گذرواژهٔ مورد استفاده برای اصالت‌سنجی.
داده‌ها
داده‌های در حال انتقال.
مکان
مکان شبکهٔ رایانهٔ مورد استفاده برای بازدید از وب‌سایت (نشانی IP عمومی).
Tor
اینکه Tor دارد استفاده می‌شود یا نه.