VỀ TRÌNH DUYỆT TOR BROWSER

Tìm hiểu Trình duyệt Tor Browser có thể làm những gì để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của bạn

TẢI XUỐNG

Làm thế nào để tải về Trình duyệt Tor Browser

CÀI ĐẶT

Cài đặt trình duyệt Tor Browser

CHẠY TRÌNH DUYỆT TOR BROWSER LẦN ĐẦU TIÊN

Tìm hiểu cách làm thế nào để sử dụng Trình duyệt Tor Browser lần đầu tiên

ANTI-FINGERPRINTING

How Tor Browser mitigates browser fingerprinting

VƯỢT QUA TƯỜNG LỬA

Làm gì nếu mạng lưới Tor Network bị chặn

CẦU BRIDGE

Hầu hết các phương thức trung chuyển, chẳng hạn như obfs4, đều dựa vào việc sử dụng các rơ-le "cầu Bridge"

QUẢN LÝ CÁC DANH TÍNH

Tìm hiểu cách làm thế nào để kiểm soát thông tin định danh cá nhân trong Trình duyệt Tor Browser

CÁC DỊCH VỤ ONION

Các dịch vụ chỉ có thể truy cập được thông qua Tor

BẢO MẬT CÁC KẾT NỐI

Tìm hiểu cách làm thế nào để bảo vệ dữ liệu của bạn sử dụng Trình duyệt Tor Browser và HTTPS

CÁC CÀI ĐẶT BẢO MẬT

Định cấu hình Trình duyệt Tor Browser đối với bảo mật và tính khả dụng

XỬ LÝ SỰ CỐ

What to do if Tor Browser is not working

VIỆC CẬP NHẬT

Làm thế nào để cập nhật Trình duyệt Tor Browser

CÁC TIỆN ÍCH PLUGIN, ADD-ON VÀ JAVASCRIPT

Trình duyệt Tor điều khiển các tiện ích, các trình cắm ngoài, và JavaScript như thế nào

VIỆC GỠ CÀI ĐẶT

Làm thế nào để xoá bỏ Trình duyệt Tor Browser khỏi hệ thống

TOR DI ĐỘNG

Tìm hiểu thêm về Tor cho các thiết bị di động

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ BIẾT

Các vấn đề đã biết

LÀM PHIÊN BẢN PORTABLE CỦA TRÌNH DUYỆT TOR BROWSER

Làm thế nào để cài đặt trình duyệt Tor Browser vào phương tiện di động removable media

HỖ TRỢ

Làm thế nào để nhận trợ giúp, báo cáo một lỗi bug hoặc đưa ra phản hồi