You should be able to start browsing the web using Tor Browser shortly after running the program, and clicking the "Connect" button if you are using it for the first time.

Nhấp vào 'Kết nối' để kết nối tới Tor

Hỗ trợ Kết nối thông báo cho bạn biết về trạng thái kết nối Internet của bạn nếu bạn nhấp vào 'Test kiểm tra'.

Test kiểm tra Hỗ trợ Kết nối

Kiểm tra Kết nối Internet của bạn nếu nó thông báo 'Ngoại tuyến'. Nếu kết nối của bạn tới Mạng lưới Tor Network chưa được thiết lập và nó ghi 'Không được kết nối', các bước sau đây có thể sẽ hữu ích.

Lỗi Hỗ trợ Kết nối ngoại tuyến

SỬA CHỮA NHANH

If Tor Browser doesn't connect, there may be a simple solution. Hãy thử một trong những điều sau:

  • Your computer's system clock must be set correctly, or Tor will not be able to connect.
  • Hãy đảm bảo rằng một trình duyệt Tor Browser khác hoặc thực thể của 'Tor' chưa chạy trên hệ thống của bạn. If you're not sure if Tor Browser is running, restart your computer.
  • Đảm bảo rằng bất kỳ chương trình chống vi-rút nào bạn đã cài đặt đang không ngăn chặn việc Tor chạy. Bạn có thể cần phải tham khảo tài liệu dành cho phần mềm chống vi-rút của bạn nếu bạn không biết cách làm thế nào để thực hiện việc này.
  • Tạm thời tắt tường lửa của bạn.
  • Nếu Trình duyệt Tor Browser đã hoạt động trước đây và hiện không hoạt động thì hệ thống của bạn hiện giờ có thể đang ở chế độ ngủ đông. Khởi động reboot lại hệ thống của bạn sẽ giải quyết vấn đề.
  • Xoá bỏ trình duyệt Tor Browser và cài đặt nó lại. Nếu cập nhật, đừng chỉ ghi đè lên các tập tin Trình duyệt Tor Browser trước đó của bạn; hãy đảm bảo rằng chúng được xóa hoàn toàn trước.

XEM NHẬT KÝ LOG TOR

Trong hầu hết các trường hợp, việc xem qua nhật ký Log Tor có thể có ích trong việc chẩn đoán vấn đề. Nếu bạn đang có vấn đề kết nối, một thông báo lỗi có thể xuất hiện và bạn có thể lựa ra một chọn lựa để "sao chép nhật ký log Tor vào khay nhớ tạm". Sau đó dán nhật ký Log Tor vào một tập tin văn bản hoặc tài liệu khác.

Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này và bạn đang mở Trình duyệt Tor Browser, bạn có thể điều hướng tới menu hamburger ("≡"), sau đó nhấp vào "Cài đặt", và cuối cùng là "Kết nối" ở thanh bên side bar. Ở cuối trang, bên cạnh dòng chữ "Xem nhật ký Log Tor", nhấp vào nút "Xem nhật ký Log...".

Alternatively, on GNU/Linux, to view the logs right in the terminal, navigate to the Tor Browser directory and launch Tor Browser from the command line by running:

./start-tor-browser.desktop --verbose

Hoặc để sao lưu lại nhật ký log vào một tập tin (mặc định: tor-browser.log):

./start-tor-browser.desktop --log [file]

Các thông tin thêm về điều này có thể được tìm thấy trên Cổng Hỗ trợ.

KẾT NỐI CỦA BẠN CÓ BỊ KIỂM DUYỆT KHÔNG?

If you still can't connect, your Internet Service Provider might be censoring connections to the Tor network. Hãy đọc phần Vượt qua kiểm duyệt để biết các giải pháp khả thi.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ BIẾT

Trình duyệt Tor Browser đang được phát triển liên tục, và một số sự cố đã được biết đến nhưng chưa được khắc phục. Vui lòng check kiểm tra trang Các Sự cố Đã biết để xem nếu sự cố bạn đang gặp phải đã được liệt kê ở đó chưa.