Bạn có thể bắt đầu lướt web bằng Trình duyệt Tor Browser ngay sau khi chạy chương trình, và nhấp vào nút "Kết nối" nếu bạn đang sử dụng nó lần đầu tiên.

Nhấp vào 'Kết nối' để kết nối tới Tor

Hỗ trợ Kết nối thông báo cho bạn biết về trạng thái kết nối Internet của bạn nếu bạn nhấp vào 'Test kiểm tra'.

Test kiểm tra Hỗ trợ Kết nối

Kiểm tra Kết nối Internet của bạn nếu nó thông báo 'Ngoại tuyến'. Nếu kết nối của bạn tới Mạng lưới Tor Network chưa được thiết lập và nó ghi 'Không được kết nối', các bước sau đây có thể sẽ hữu ích.

Lỗi Hỗ trợ Kết nối ngoại tuyến

SỬA CHỮA NHANH

Nếu Trình duyệt Tor Browser không kết nối, có thể có một giải pháp đơn giản. Hãy thử một trong những điều sau:

  • Đồng hồ hệ thống phải được cài đặt chính xác, hoặc Tor sẽ không thể kết nối.
  • Hãy đảm bảo rằng một trình duyệt Tor Browser khác hoặc thực thể của 'Tor' chưa chạy trên hệ thống của bạn. Nếu bạn không chắc chắn rằng Trình duyệt Tor Browser có đang chạy hay không, hãy khởi động lại máy tính của bạn.
  • Đảm bảo rằng bất kỳ chương trình chống vi-rút nào bạn đã cài đặt đang không ngăn chặn việc Tor chạy. Bạn có thể cần phải tham khảo tài liệu dành cho phần mềm chống vi-rút của bạn nếu bạn không biết cách làm thế nào để thực hiện việc này.
  • Tạm thời tắt tường lửa của bạn.
  • Nếu Trình duyệt Tor Browser đã hoạt động trước đây và hiện không hoạt động thì hệ thống của bạn hiện giờ có thể đang ở chế độ ngủ đông. Khởi động reboot lại hệ thống của bạn sẽ giải quyết vấn đề.
  • Xoá bỏ trình duyệt Tor Browser và cài đặt nó lại. Nếu cập nhật, đừng chỉ ghi đè lên các tập tin Trình duyệt Tor Browser trước đó của bạn; hãy đảm bảo rằng chúng được xóa hoàn toàn trước.

XEM NHẬT KÝ LOG TOR

Trong hầu hết các trường hợp, việc xem qua nhật ký Log Tor có thể có ích trong việc chẩn đoán vấn đề. Nếu bạn đang có vấn đề kết nối, một thông báo lỗi có thể xuất hiện và bạn có thể lựa ra một chọn lựa để "sao chép nhật ký log Tor vào khay nhớ tạm". Sau đó dán nhật ký Log Tor vào một tập tin văn bản hoặc tài liệu khác.

Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này và bạn đang mở Trình duyệt Tor Browser, bạn có thể điều hướng tới menu hamburger ("≡"), sau đó nhấp vào "Cài đặt", và cuối cùng là "Kết nối" ở thanh bên side bar. Ở cuối trang, bên cạnh dòng chữ "Xem nhật ký Log Tor", nhấp vào nút "Xem nhật ký Log...".

Ngoài ra, trên GNU/Linux, để xem nhật ký log ngay trong terminal, hãy điều hướng đến thư mục trình duyệt Tor Browser và khởi chạy trình duyệt Tor Browser từ dòng lệnh command bằng cách chạy:

./start-tor-browser.desktop --verbose

Hoặc để sao lưu lại nhật ký log vào một tập tin (mặc định: tor-browser.log):

./start-tor-browser.desktop --log [file]

Các thông tin thêm về điều này có thể được tìm thấy trên Cổng Hỗ trợ.

KẾT NỐI CỦA BẠN CÓ BỊ KIỂM DUYỆT KHÔNG?

Nếu bạn vẫn không thể kết nối, Nhà Cung cấp Dịch vụ Internet của bạn có thể đang kiểm duyệt các kết nối tới mạng lưới Tor Network. Hãy đọc phần Vượt qua kiểm duyệt để biết các giải pháp khả thi.

CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ BIẾT

Trình duyệt Tor Browser đang được phát triển liên tục, và một số sự cố đã được biết đến nhưng chưa được khắc phục. Vui lòng check kiểm tra trang Các Sự cố Đã biết để xem nếu sự cố bạn đang gặp phải đã được liệt kê ở đó chưa.