Hauria de poder navegar pels webs mitjançant el navegador Tor executant el programa i fent clic a "Connectar" si l'està utilitzant per primer cop.

CORRECCIONS RÀPIDES

Si el navegador Tor no es connecta, pot haver una solució fàcil. Provi alguna de les següents opcions:

  • El rellotge de sistema s'hauria de configurar correctament o Tor no podrà connectar-se.
  • Comprovi que el navegador Tor no s'està executant en aquest moment. Si no està segur, reinicii el ordinador.
  • Comprovi que cap programa d'antivirus instal·lat està intentant evitar que Tor s'executi. Haurà de consultar la documentació del antivirus si no sap com realitzar-ho.
  • Deshabiliti de forma temporal el tallafoc.
  • Suprimir el navegador Tor i tornar a instal·lar. Si l'actualització no ha reescrit la versió anterior del navegador Tor, comprovi que s'han eliminat tots els arxius.
ESTÀ LA SEVA CONNEXIÓ EN CENSURA?

Si continua sense poder connectar-se, el seu proveïdor d'Internet probablement està censurant les connexions a la xarxa Tor. Per a més informació Circumvention per trobar possibles solucions.

ASSUMPTES CONEGUTS

El navegador Tor està en constant desenvolupament, i alguns aspectes s'han d'arranjar en el futur. Si us plau comprovi a Known Issues si el problema que experimenta ha estat llistat.