Hauria de poder navegar pels webs mitjançant el navegador Tor executant el programa i fent clic a "Connectar" si l'està utilitzant per primer cop.

CORRECCIONS RÀPIDES

Si el navegador Tor no es connecta, pot haver una solució fàcil. Provi alguna de les següents opcions:

  • El rellotge de sistema s'hauria de configurar correctament o Tor no podrà connectar-se.
  • Comprovi que el navegador Tor no s'està executant en aquest moment. Si no està segur, reinicii el ordinador.
  • Comprovi que cap programa d'antivirus instal·lat està intentant evitar que Tor s'executi. Haurà de consultar la documentació del antivirus si no sap com realitzar-ho.
  • Desactiveu el tallafoc temporalment.
  • Suprimir el navegador Tor i tornar a instal·lar. Si l'actualització no ha reescrit la versió anterior del navegador Tor, comprovi que s'han eliminat tots els arxius.

ESTÀ LA SEVA CONNEXIÓ EN CENSURA?

If you still can’t connect, your Internet Service Provider might be censoring connections to the Tor network. Read the Circumvention section for possible solutions.

ASSUMPTES CONEGUTS

Tor Browser is under constant development, and some issues are known about but not yet fixed. Please check the Known Issues page to see if the problem you are experiencing is already listed there.