Вие треба да бидете во можност да започнете да прелистувате на веб користејќи го Tor Browser кратко откако ќе ја стартувате програмата, и со кликнување на копчето "Поврзи" ако го користите за првпат.

QUICK FIXES

Ако Tor Browser не се поврзува, може да има едноставно решение. Пробајте некое од следниве:

  • Часовникот на вашиот компјутерски систем мора да биде точно поставен или Tor нема да може да се поврзе.
  • Бидете сигурни дека друг Tor Browser не е веќе стартуван. Ако не сте сигурни дали Tor Browser е веќе во функција, рестартирајте го вашиот компјутер.
  • Бидете сигурни дека секоја антивирусна програма што сте ја инсталирале не го спречува Tor да работи. Можеби ќе треба да се консултирате со документацијата за вашиот антивирусен софтвер ако не знаете како да го направите ова.
  • Привремено оневозможете го вашиот заштитен ѕид.
  • Избишете го Tor Browser и инсталирајте го повторно. Ако се надградува, не ги презапишувајте фајловите од претходниот Tor Browser; осигурајте се дека се целосно избиршани претходно.

IS YOUR CONNECTION CENSORED?

If you still can’t connect, your Internet Service Provider might be censoring connections to the Tor network. Read the Circumvention section for possible solutions.

KNOWN ISSUES

Tor Browser is under constant development, and some issues are known about but not yet fixed. Please check the Known Issues page to see if the problem you are experiencing is already listed there.