Nếu được ưa dùng, Trình duyệt Tor Browser có thể được tạo thành bản portable bằng cách trích xuất nó trực tiếp từ kho lưu trữ của nó vào phương tiện di động như thẻ nhớ USB hoặc thẻ SD. Bạn nên sử dụng phương tiện có thể ghi vào để Trình duyệt Tor Browser có thể được cập nhật theo yêu cầu.

Cho Windows:

 1. Cắm phương tiện di động removable media của bạn vào và định dạng format nó. Mọi loại hệ thống tập tin sẽ hoạt động.

 2. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang web tải xuống.

 3. Tải xuống tập tin .exe cho Windows và lưu nó trực tiếp vào phương tiện media của bạn.

 4. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký tập tin.

 5. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào tập tin .exe và bắt đầu quá trình cài đặt.

 6. Khi trình cài đặt hỏi nơi cài đặt Trình duyệt Tor Browser, hãy chọn phương tiện di động removable media của bạn.

Cho macOS:

 1. Cắm phương tiện di động removable media của bạn vào và định dạng format nó. Bạn phải sử dụng định dạng Mac OS Extended (Journaled).

 2. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang web tải xuống.

 3. Tải xuống tập tin .dmg cho macOS và lưu nó trực tiếp vào phương tiện media của bạn.

 4. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký tập tin.

 5. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy nhấp vào tập tin .dmg và bắt đầu quá trình cài đặt.

 6. Khi trình cài đặt hỏi nơi cài đặt Trình duyệt Tor Browser, hãy chọn phương tiện di động removable media của bạn.

Cho GNU/Linux:

 1. Cắm phương tiện di động removable media của bạn vào và định dạng format nó. Mọi loại hệ thống tập tin sẽ hoạt động.

 2. Điều hướng đến Trình duyệt Tor Browser trang web tải xuống.

 3. Tải xuống tập tin .tar.xz cho Linux và lưu nó trực tiếp vào phương tiện media của bạn.

 4. (Được khuyến nghị) Xác minh chữ ký tập tin.

 5. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, hãy giải nén tập tin lưu trữ vào phương tiện media.