در صورت تمایل، مرورگر Tor می‌تواند با استخراج آن از بایگانی به‌صورت مستقیم بر روی رسانه‌های جداشدنی مانند یک فلش USB یا کارت SD قابل‌حمل باشد. توصیه می‌گردد از رسانه‌های قابل‌نوشتن استفاده نمایید تا مرورگر Tor در صورت نیاز به‌روزرسانی شود.

برای ویندوز:

 1. رسانهٔ جداشدنی خود را متصل نموده و آن را قالب‌بندی کنید. هر فایل‌سیستمی کار خواهد کرد.

 2. به صفحهٔ بارگیری مرورگر Tor بروید.

 3. فایل exe. ویندوز را بارگیری نموده و به‌صورت مستقیم در رسانهٔ خود ذخیره کنید.

 4. (توصیه‌شده) امضای فایل را تأیید کنید.

 5. وقتی بارگیری کامل شد، روی فایل exe. کلیک نموده و مراحل نصب را شروع کنید.

 6. وقتی نصب‌کننده می‌پرسد که در کجا مرورگر Tor را نصب کند، رسانهٔ جداشدنی خود را انتخاب نمایید.

برای macOS:

 1. رسانهٔ جداشدنی خود را متصل نموده و آن را قالب‌بندی کنید. شما باید از قالب Mac OS Extended (Journaled) استفاده کنید.

 2. به صفحهٔ بارگیری مرورگر Tor بروید.

 3. فایل dmg. macOS را بارگیری نموده و به‌صورت مستقیم در رسانهٔ خود ذخیره کنید.

 4. (توصیه‌شده) امضای فایل را تأیید کنید.

 5. وقتی بارگیری کامل شد، روی فایل dmg. کلیک نموده و مراحل نصب را شروع کنید.

 6. وقتی نصب‌کننده می‌پرسد که در کجا مرورگر Tor را نصب کند، رسانهٔ جداشدنی خود را انتخاب نمایید.

برای گنو/لینوکس:

 1. رسانهٔ جداشدنی خود را متصل نموده و آن را قالب‌بندی کنید. هر فایل‌سیستمی کار خواهد کرد.

 2. به صفحهٔ بارگیری مرورگر Tor بروید.

 3. فایل tar.xz. لینوکس را بارگیری نموده و به‌صورت مستقیم در رسانهٔ خود ذخیره کنید.

 4. (توصیه‌شده) امضای فایل را تأیید کنید.

 5. هنگامی که بارگیری به پایان رسید، فایل فشرده را بر روی دستگاه قابل‌حمل نیز استخراج کنید.