Si es prefereix, el Navegador Tor es pot fer portàtil extraient-lo del seu arxiu directament a un suport extraïble, com ara un llapis USB o una targeta SD. Es recomana utilitzar suports escrivibles perquè el Navegador Tor es pugui actualitzar segons sigui necessari.

Per a Windows:

 1. Connecteu el vostre suport extraïble i formateu-lo. Qualsevol tipus de sistema de fitxers funcionarà.

 2. Navegueu a la pàgina de baixada del Navegador Tor.

 3. Baixeu el fitxer .exe de Windows i deseu-lo directament al vostre suport.

 4. (Recomanat) Verifiqueu la signatura del fitxer.

 5. Quan s'hagi completat la baixada, feu clic al fitxer .exe i comenceu el procés d'instal·lació.

 6. Quan l'instal·lador demani on instal·lar el Navegador Tor, seleccioneu el vostre suport extraïble.

Per a macOS:

 1. Connecteu el vostre suport extraïble i formateu-lo. Heu d'utilitzar el format Mac OS Extended (Journaled).

 2. Navegueu a la pàgina de baixada del Navegador Tor.

 3. Baixeu el fitxer .dmg de macOS i deseu-lo directament al vostre suport.

 4. (Recomanat) Verifiqueu la signatura del fitxer.

 5. Quan s'hagi completat la baixada, feu clic al fitxer .dmg i comenceu el procés d'instal·lació.

 6. Quan l'instal·lador demani on instal·lar el Navegador Tor, seleccioneu el vostre suport extraïble.

Per a GNU/Linux:

 1. Connecteu el vostre suport extraïble i formateu-lo. Qualsevol tipus de sistema de fitxers funcionarà.

 2. Navegueu a la pàgina de baixada del Navegador Tor.

 3. Baixeu el fitxer .tar.xz de Linux i deseu-lo directament al vostre suport.

 4. (Recomanat) Verifiqueu la signatura del fitxer.

 5. Quan s'hagi completat la baixada, extraieu l'arxiu també al suport.