Αν προτιμάτε, το Tor Browser μπορεί να γίνει φορητό, εξάγοντας το από το αρχείο του απευθείας σε αφαιρούμενα μέσα, όπως ένα USB φλασάκι ή μια κάρτα SD. Συνιστάται η χρήση εγγράψιμου μέσου έτσι ώστε ο Tor Browser να μπορεί να ενημερώνεται όπως απαιτείται.

Για Windows:

 1. Συνδέστε το αφαιρούμενο μέσο και διαμορφώστε το. Οποιοσδήποτε τύπος συστήματος αρχείων θα λειτουργήσει.

 2. Μεταβείτε στο Tor Browser σελίδα λήψης.

 3. Κάντε λήψη του αρχείου .exe των Windows και αποθηκεύστε το απευθείας στο μέσο σας.

 4. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε κλικ στο αρχείο .exe και ξεκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης.

 6. Όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης σας ρωτήσει πού να εγκαταστήσετε τον περιηγητή Tor Browser, επιλέξτε το αφαιρούμενο μέσο σας.

Για macOS:

 1. Συνδέστε το αφαιρούμενο μέσο σας και μορφοποιήστε το. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μορφή Mac OS Extended (Journaled).

 2. Μεταβείτε στο Tor Browser σελίδα λήψης.

 3. Κάντε λήψη του αρχείου macOS .dmg και αποθηκεύστε το απευθείας στο μέσο σας.

 4. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, κάντε κλικ στο αρχείο .dmg και ξεκινήστε τη διαδικασία εγκατάστασης.

 6. Όταν το πρόγραμμα εγκατάστασης σας ρωτήσει πού να εγκαταστήσετε τον περιηγητή Tor Browser, επιλέξτε το αφαιρούμενο μέσο σας.

Για GNU/Linux:

 1. Συνδέστε το αφαιρούμενο μέσο και διαμορφώστε το. Οποιοσδήποτε τύπος συστήματος αρχείων θα λειτουργήσει.

 2. Μεταβείτε στο Tor Browser σελίδα λήψης.

 3. Κάντε λήψη του αρχείου .tar.xz του Linux και αποθηκεύστε το απευθείας στο μέσο σας.

 4. (Συνιστάται) Επαληθεύστε την υπογραφή του αρχείου.

 5. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε το αρχείο και στα μέσα.