אם הדבר מועדף, ניתן לנייד את דפדפן Tor על ידי משיכתו מספריית ארכיב אל מדיה ניידת כגון כונן USB או כרטיס SD. מומלץ להשתמש במדיה שניתנת לכתיבה כדי שניתן יהיה לעדכן את דפדפן Tor ככל שנדרש.

עבור Windows:

 1. חברו את המדיה המתנתקת שלכם ופרמטו אותה. כל סוג מערכת קבצים יתאים.

 2. התנתבו אל דפדפן Tor דף ההורדה.

 3. הורידו את קבץ Windows .exe ושימרו ישירות על המדיה.

 4. (מומלץ) וודאו את files signature.

 5. כאשר ההורדה מסתיימת, הקליקו על קבץ ה .exe והתחילו את תהליך ההתקנה.

 6. כאשר תוכנית ההתקנה שואלת היכן להתקין את דפדפן Tor, בחרו במדיה הניתקת.

עבור macOS:

 1. Plug in your removable media and format it. You must use Mac OS Extended (Journaled) format.

 2. התנתבו אל דפדפן Tor דף ההורדה.

 3. הורידו את קבץ macOS .dmg ושימרו ישירות במדיה.

 4. (מומלץ) וודאו את files signature.

 5. כאשר ההורדה מסתיימת, הקליקו על הקבץ .dmg והתחילו את תהליך ההתקנה.

 6. כאשר תוכנית ההתקנה שואלת היכן להתקין את דפדפן Tor, בחרו במדיה הניתקת.

עבור GNU/Linux:

 1. חברו את המדיה המתנתקת שלכם ופרמטו אותה. כל סוג מערכת קבצים יתאים.

 2. התנתבו אל דפדפן Tor דף ההורדה.

 3. הוריד את הקבץ Linux .tar.xz ושימרו אותו ישירות במדיה שלכם.

 4. (מומלץ) וודאו את files signature.

 5. כאשר ההורדה מסתיימת, העבירו את קבץ הארכיב אל המדיה גם כן.