Trình duyệt Tor Browser sử dụng mạng lưới Tor để bảo vệ sự riêng tư và ẩn danh của bạn. Việc sử dụng mạng lưới Tor Network có hai đặc tính chính:

  • Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn, và bất kỳ ai đó đang theo dõi kết nối của bạn một cách nội bộ, sẽ không thể theo dõi các hoạt động Internet của bạn, bao gồm những cái tên và những địa chỉ của trang web bạn ghé thăm.

  • Những người vận hành trang web và những dịch vụ bạn sử dụng, và bất kỳ ai theo dõi chúng, sẽ thấy kết nối đến từ mạng lưới Tor thay vì địa chỉ Internet (IP) thực sự của bạn, và sẽ không biết bạn là ai trừ khi bạn tự định danh mình một cách rõ ràng.

Thêm nữa, Trình duyệt Tor Browser được thiết kế để ngăn chặn các trang web khỏi việc "lấy dấu vết fingerprinting" hoặc xác định bạn dựa trên cấu hình trình duyệt.

Theo mặc định, trình duyệt Tor Browser không hề giữ bất kỳ lịch sử duyệt web nào. Cookies chỉ có hiệu lực trong một phiên duy nhất (cho tới khi trình duyệt Tor Browser được thoát ra hoặc một Danh tính mới được yêu cầu).

TOR HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO

Tor là một mạng lưới các kênh như thật cho phép bạn nâng cao tính bảo mật và riêng tư trên Internet. Tor hoạt động bằng việc gửi tín hiệu đường truyền qua ba máy chủ ngẫu nhiên (được gọi là các khuyếch đại) trong mạng lưới Tor. Khuyếch đại cuối cùng trong lộ trình đó (khuyếch đại thoát) gửi tín hiệu đường truyền ra mạng Internet công cộng.

Tor hoạt động như thế nào

Hình ảnh ở trên minh hoạ một người dùng đang truy cập các trang web khác nhau dùng Tor. Những máy tính màu xanh ở giữa đại diện cho các khuyếch đại trong mạng lưới Tor đó, còn ba chìa khoá đại diện cho các tầng mã hoá giữa người dùng và mỗi khuyếch đại.