Το Tor Browser χρησιμοποιεί το δίκτυο Tor για την προστασία της ιδιωτικότητας και της ανωνυμίας σας. Η χρήση του δικτύου Tor έχει δύο κύριες ιδιότητες:

  • Ο πάροχος του δικτύου σας και οποιοσδήποτε άλλος που παρακολουθεί τοπικά την σύνδεσή σας, δεν θα μπορεί να ανιχνεύσει την δικτυακή σας δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και διευθύνσεων των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε.

  • Οι διαχειριστές των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε και οποιοσδήποτε τις παρακολουθεί, θα βλέπει μια σύνδεση που προέρχεται από το δίκτυο Tor, αντί της πραγματικής σας διεύθυνσης ίντερνετ (IP) και δεν θα γνωρίζει ποιος είστε εκτός εάν εσκεμμένα το αποκαλύψετε.

Επιπλέον, το Tor Browser έχει σχεδιαστεί να αποτρέπει ιστοσελίδες από το να σας "ιχνηλατίσουν" ή να σας ταυτοποιήσουν με βάση των ρυθμίσεων του περιηγητή σας.

Από προεπιλογή, το Tor Browser δεν διατηρεί ιστορικό περιήγησης. Τα cookies είναι έγκυρα μόνο για μια συνεδρία (μέχρι να κλείσει το Tor Browser ή να ζητηθεί μια Νέα ταυτότητα).

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ TOR

  • Το Tor είναι ένα δίκτυο εικονικών σηράγγων (tunnels) που επιτρέπουν τη βελτίωση του απόρρητου και της ασφάλειάς σας στο Διαδίκτυο. Το Tor λειτουργεί διοχετεύοντας τα δεδομένα σας μέσω τριών τυχαίων διακομιστών (επίσης γνωστών ως κόμβοι) στο δίκτυο Tor. Το τελευταίο ρελέ στο κύκλωμα (ο "κόμβος εξόδου") στέλνει τότε την κυκλοφορία στο δημόσιο διαδίκτυο.

How Tor Browser works

Παραπάνω απεικονίζεται η περιήγηση σε διάφορες ιστοσελίδες μέσω του Tor. Οι πράσινες οθόνες παριστάνουν κόμβους στο δίκτυο Tor, ενώ τα τρία κλειδιά παριστάνουν τα στρώματα κρυπτογράφησης μεταξύ του χρήστη και του κάθε κόμβου.