דפדפן Tor משתמש ברשת Tor כדי להגן על פרטיותך ואלמוניותך. לשימוש ברשת Tor יש שתי תכונות ראשיות:

  • ספק שירותי האינטרנט שלך וכל אחד שצופה בחיבורך באופן מקומי, לא יהיו מסוגלים לעקוב אחר פעילות האינטרנט שלך, כולל השמות והכתובות של האתרים בהם אתה מבקר.

  • המתפעלים של האתרים והשירותים בהם אתה משתמש וכל אחד שצופה בהם, יראו חיבור המגיע מרשת Tor במקום כתובת האינטרנט (IP) האמיתית שלך, ולא יידעו מי אתה אלא אם תזדהה במפורש כעצמך.

בנוסף, דפדפן Tor מעוצב למנוע מאתרים ”לקחת טביעת אצבע” או לזהות אותך על סמך תצורת הדפדפן שלך.

כברירת מחדל, דפדפן Tor אינו שומר היסטוריה כלשהי של גלישה. עוגיות תקפות רק עבור שיח יחיד (עד שדפדפן Tor ייצא או עד שזהות חדשה נדרשת).

HOW TOR WORKS

Tor היא רשת של מנהרות מדומות אשר מתירות לך לשפר את פרטיותך ואבטחתך באינטרנט. Tor עובד ע"י שליחת התעבורה שלך מבעד שלושה שרתים אקראיים (הידועים גם בתור ממסרים) ברשת Tor. הממסר האחרון במעגל (”ממסר היציאה”) ואז שולח את התעבורה החוצה אל האינטרנט הציבורי.

How Tor Browser works

התמונה למעלה ממחישה משתמש הגולש באתרים שונים דרך Tor. המחשבים הירוקים האמצעיים מייצגים ממסרים ברשת Tor, בעוד ששלושת המפתחות מייצגים את שכבות ההצפנה בין המשתמש ובין כל ממסר.