El Navegador Tor utilitza la xarxa Tor per a protegir l'anonimat i la privadesa. Utilitzar la xarxa Tor té dos avantatges principals:

  • El proveïdor d'Internet, i qualsevol persona que observi la connexió local, no podran fer seguiment de la vostra activitat d'Internet, incloent el nom i adreça dels webs que visiteu.

  • Els administradors dels llocs web i serveis que utilitzeu, o qualsevol que els observi, veuran una connexió que prové de la xarxa Tor en lloc de l'adreça (IP) real, i no podran saber la vostra identitat a menys que ho expliciteu.

A més, el Navegador Tor està dissenyat per prevenir pàgines web amb identificació per empremta digital o identificació mitjançant els paràmetres del navegador.

Per defecte el Navegador Tor no guarda cap historial de navegació. Les galetes són tan sols vàlides per a una sola sessió (fins que es surt del Navegador Tor o una Nova identitat és demanada).

COM FUNCIONA TOR

Tor és una xarxa de túnels virtuals que permeten incrementar la privadesa i la seguretat a Internet. Tor funciona enviant el tràfic de dades a tres servidors aleatoris (també anomenats com repetidors) en la xarxa Tor. L'últim repetidor del circuit (el repetidor de sortida) envia la informació a l'Internet públic.

Com funciona Tor

La imatge superior mostra un usuari navegant per diferents webs mitjançant Tor. L'ordinador verd del centre representa el repetidor en la xarxa Tor, mentre que les tres claus representen les capes d'encriptatge entre l'usuari i el repetidor.