El Navegador Tor utilitza la xarxa Tor per a protegir l'anonimat i la privadesa. Utilitzar la xarxa Tor té dos avantatges principals:

  • El proveïdor d'Internet, i qualsevol persona que observi la connexió local, no podran fer seguiment de la vostra activitat d'Internet, incloent el nom i adreça dels webs que visiteu.

  • Els administradors dels llocs web i serveis que utilitzeu, o qualsevol que els observi, veuran una connexió que prové de la xarxa Tor en lloc de l'adreça (IP) real, i no podran saber la vostra identitat a menys que ho expliciteu.

In addition, Tor Browser is designed to prevent websites from "fingerprinting" or identifying you based on your browser configuration.

Per defecte el Navegador Tor no guarda cap historial de navegació. Les galetes són tan sols vàlides per a una sola sessió (fins que es surt del Navegador Tor o una Nova identitat és demanada).

COM FUNCIONA TOR

Tor is a network of virtual tunnels that allows you to improve your privacy and security on the Internet. Tor works by sending your traffic through three random servers (also known as relays) in the Tor network. The last relay in the circuit (the "exit relay") then sends the traffic out onto the public Internet.

Com funciona Tor

La imatge superior mostra un usuari navegant per diferents webs mitjançant Tor. L'ordinador verd del centre representa el repetidor en la xarxa Tor, mentre que les tres claus representen les capes d'encriptatge entre l'usuari i el repetidor.